Páni poslanci, čo to idete schváliť?

Ak sa neopraví poslanecký návrh budeže to veselosti

Na programe 8.schôdze Národnej rady SR bola prerokovaná a do druhého čítania postúpená novela zákona 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, ktorú predložili poslanci Ján Podmanický, Viliam Jasaň a Jana Vaľová. Jej súčasťou je aj zavedenie povinného dôchodkového poistenia z príjmu zo závislej činnosti žiakov stredných škôl.

Ide o dosť rozsiahlu novelu uvedeného zákona a je veľmi nesympatické, že praktiky predkladania zásadných zmien v nastavení sociálneho poistenia poslaneckými návrhmi, ktoré poslanci SMER-u kritizovali v predchádzajúcom volebnom období, vykonávajú teraz sami. Je zrejmé, že vláda so znižovaní príjmov študentov nechce výjsť sama a schováva sa za poslaneckú iniciatívu, hoci rukopis štátnych úradníkov je v návrhu novely neprehliadnuteľný.

A je rovnako na počudovanie, že socialistická vláda siaha na príjmy študentov v čase, keď majú rodiny problémy s financovaním štúdia svojich detí.
Nuž niet nad istoty.

A ešte čudnejší je obsah zmeny v časti o vzniku a zániku povinného dôchodkového poistenia žiakov stredných škôl zo zárobkovej činnosti vykonávanej na základe brigádnickej práce študentov.

Podľa návrhu poslancov povinné dôchodkové poistenie žiaka vzniká

- v mesiaci, nasledujúcom po mesiaci v ktorom žiak dovŕšil 18 rokov bez ohľadu na jeho príjem

- alebo od prvého dňa v mesiaci, v ktorom mesačný príjem u jedného zamestnávateľa presiahol 66 eur. Teda, pokiaľ bude mať študent dvoch zamestnávateľov a príjem od každého bude 65 eur( spolu 130 eur) nebude povinne dôchodkovo poistený. Ale ak bude mať jedného zamestnávateľa od ktorého bude mať nárok na príjem 67 eur tak bude povinne poistený. Postrádam logiku tohto prístupu, vymyká sa z doterajšej paradigmy v zmysle ktorej zamestnancovi vzniká z každej závislej činnosti povinné dôchodkové poistenie bez ohľadu na výšku príjmov z inej závislej činnosti.

Ak už naozaj má spasiť bilanciu Sociálnej poisťovne brigádnicka práca študentov, potom by bolo  vhodné z textu vyňať „ u jedného“. To by znamenalo, že pokiaľ u hociktorého zamestnávateľa žiak dosiahne príjem nad 66 eur, tak tento konkrétny príjem založí povinné dôchodkové poistenie, ale z iných príjmov pod 66 eur povinné dôchodkové poistenie nevznikne


Ešte lepšia je situácia so zánikom povinného dôchodkového poistenia. To by sa pán De Morgan s jeho pravidlami výrokovej logiky nasmial.

Povinné dôchodkové poistenie žiaka strednej školy, ktorý nedovŕšil 18 rokov, zaniká, ak príjem od jedného zamestnávateľa nedosiahne 66 eur.

Tak to dajme dohromady na jednom príklade.


17 ročný žiak má dvoch zamestnávateľov, u ktorých vykonáva zárobkovú činnosť na základe dohody o brigádnickej práci študentov. U jedného je jeho zárobok 60 eur, u druhého 600 eur. Pretože u jedného zamestnávateľa presiahne jeho príjem 66 eur, vznikne mu povinné dôchodkové poistenie u oboch zamestnávateľov. Ale zároveň, pretože u jedného zamestnávateľa nedosiahne 66 eur povinné dôchodkové poistenie mu zanikne.

Logika hovorí, že ak znegujeme podmienky za ktorých poistenie vzniká, dostaneme podmienky kedy poistenie nevzniká, čo znamená, že u existujúcich poistení príde k zániku poistenia. A negáciou výroku“ ak mesačný príjem u jedného zamestnávateľa presiahol 66 eur“ je výrok“ ak u žiadneho zamestnávateľa nepresiahol mesačný príjem 66 eur“.

Ak sa neopraví poslanecký návrh budeže to veselosti...........Najmä v Sociálnej poisťovni.
 

Pridať komentár

Feedback