O čo vlastne Ministerstvu práce ide?

O príjmoch rádovo niekoľkonásobne vyšších a zbytočnej komunikácii

V ostatných dňoch bola na stránke MPSVaR uverejnená nervózna reakcia ministerstva na prebiehajúcu diskusiu o testovaných dávkach štátnej sociálnej podpory.


1. Neviem, či mám správnu predstavu o tom, čo majú webové stránky ministerstiev obsahovať, ale myslím si, že prioritne sú určené na informovanie občanov o legislatíve, pripravovaných zmenách a tiež o činnosti samotného ministerstva a ministra. Nezdá sa mi správne, ak je táto stránka využívaná na politickú propagandu vlády a znevažovanie opozície a opozičných názorov. Nie je to korektné, ak sa zo štátnych peňazí dehonestuje názor iný ako „ministerský“.


Píšem o tom preto, že práve v tejto spomínanej reakcii je uvedené, cit:
Zároveň odmietame rôzne výkriky opozície, ktorých cieľom je zbytočné a účelové strašenie strednej príjmovej vrstvy občanov. Hranica príjmu k redukcii rodinných prídavkov sa bude nachádzať rádovo niekoľkonásobne vyššie ako je priemerná mzda na Slovensku, teda úplne inde, ako by si dnes oni želali.
Kto na ministerstve odmieta výkriky opozície? Nemali by ich komentovať zamestnanci v štátnej službe, tí majú pracovať výlučne na profesionálnej báze bez straníckych motívov. A dúfam, že to tak aj je a že výkriky odmietajú osoby v politických pozíciách a tie nech si na tento účel využívajú iné média v korektnej politickej súťaži.


2. Ak ministerstvo anonymne niečo zverejní, potom je za zverejnenú informáciu zodpovedný minister. A očakávam, že to bude aj v tomto prípade. Takže ministrov odkaz znie, že hranica príjmu od ktorého sa budú rodinné dávky znižovať bude rádovo niekoľkonásobne vyššia ako priemerná mzda.
Tuší pán minister, čo je to za číslo, ktoré je „rádove niekoľkonásobne vyššie“ ako priemerná mzda?
Prevažujúcim spôsobom prezentácie čísel je prezentácia v pozičnej číselnej sústave. Každá číslica v postupnosti číslic obsahuje okrem hodnoty aj váhu, rád číslice. Rád čísla je maximálny rád nenulovej číslice. Keďže priemerná mzda v roku 2012 dosiahla hodnotu 805 eur, tak číslo, ktoré je rádovo vyššie ako číslo 805 je číslo 10 na 806 a to je viac ako HDP celého sveta.


Ale dobre, pri zvýšenej dávke tolerancie sa text dá vysvetliť aj tak, že základom čísla, ktoré má vyjadriť hranicu príjmu bude priemerná mzda a táto hodnota bude rádovo vyššia ako je rád priemernej mzdy. To je ale príjem minimálne od 8050 eur a vyššie, čo je tiež hranica o ničom.
Alebo ide o hranicu, ktorá je rádove niekoľkokrát vyššia ako je rád priemernej mzda t.j. vyššia ako 2. V tom prípade pôjde o príjmy
- v tisícoch eur ak bude sa niekoľkonásobne zredukuje na jednonásobne
- v desať tisícoch eur, ak bude „niekoľkonásobne“ dvojnásobne, čo je opäť nezmyselná hranica.


Takto vymedzená hranica testovaného príjmu určite upokojí strednú príjmovú triedu.


Jediný odkaz, ktorý pán minister poslal je „zakódovaná“ hranica o príjme niekoľko tisíc eur. To sme zmúdreli, len čo je pravda.


Ministerstvo by malo mlčať o hraničných príjmoch až do okamžiku, kedy bude mať ucelenú predstavu o testovaní a nie zvolávať tlačové besedy s oznamami, ktorých trvácnosť sú dni. A o tom, že testovaním nemieni dosiahnuť úsporu výdavkov štátneho rozpočtu by malo informovať ministra Kažimíra.


A kým som dopísala tento článok, tak som sa z novinového článku dozvedela, že premiér nechce žiadne testovanie. Snáď ho oslovil jeden z „opozičných“ názorov, že testovanie môže priniesť aj nulovú úsporu? Asi nie, ide len a len o opatrnosť, riziká straty voličov sú prednejšie ako vecné riešenie problémov.


Tak o či Vám páni ide, ministerstvo pripravuje testovanie, premiér konzervuje platný právny stav? To sa neviete medzi sebou dohodnúť ani na základných východiskách rodinnej politiky?


3. Ostáva však všetko otvorené. Pri súčasnej názorovej kontinuite SMER-u zajtra môže byť testovanie príjmov znovu aktuálnou témou. Len pre zaujímavosť, okolo 2,5% až 2,9% rodín si neuplatňuje nárok na prídavky na dieťa už dnes
 

Pridať komentár

Feedback