Keď má „tlačovku“ Richter, minister náš sociálny

Tak sme sa zase dozvedeli novosti.

Tlačová beseda na Úrade vlády SR po zasadaní Rady solidarity, na ktorej minister Richter opisoval navrhované opatrenia na zvýšenie nezamestnanosti bola interesantná, lebo  minister práce opäť demonštroval, že nie je schopný zvládnuť základnú terminológiu práva sociálneho zabezpečenia a v háve nabubrených slovných zvratov potáral nezmysly, ktoré stoja za to.

„ Doba dĺžky práce sa započítava do celkovej doby dĺžky práce do... dôchodku

Neviem v akých jednotkách sa meria doba dĺžky, dokonca aj dĺžka doby je problém. My, čo nie sme ministrami poznáme dĺžku obdobia meranú v časových jednotkách. A to je len ten menší problém.
Pán minister v ktorom zákone je nejaká dĺžka práce ukazovateľom, ktorý podmieňuje výšku dôchodku?
Nič také neexistuje, ani doba zamestnania nie je parametrom ovplyvňujúcim určenie výšky starobného dôchodku a to by ste po jeden a pol roku „ministrovania“ snáď mohli vedieť. Započítava sa obdobie dôchodkového poistenia.


Z toho, čo ste zverejnili, sa obdobie zamestnania pre vybrané skupiny osôb započíta do obdobia dôchodkového bez zaplatenia poistného. A čo na to rovnosť v právach, ktorú nám garantuje Ústava Slovenskej republiky. Na to si rada počkám a hlavne na riešenie súladu takéhoto opatrenia s článkom 12 Ústavy, lebo tu ste na tenkom ľade.

Nárok majú mať znevýhodnené skupiny osôb a medzi nich podľa vyjadrenia pána ministra patria aj osoby, ktoré dosiahli 50% veku života.
A to je aký vek, tých 50% veku života.
To je taká blbosť, že by mala byť zaradená medzi perly demografickej terminológie.

A ďalšia interesantná doba je doba dĺžky v evidencii nezamestnaných. Proste doba dĺžky je hit. Len smutný.

Poslednou skupinou takto podporovaných osôb majú byť ľudia s nižším vzdelaní, medzi ktorých patria ľudia bez vzdelania. To som nevedela, že nižšie vzdelanie sa dá dosiahnuť bez vzdelania.

A toto odznelo s fasádou bezkonkurenčnej dôležitosti a kompetentnosti.

Zlatá Tomanová, tá so slovníkom problém nemala. Mohla som nesúhlasiť s jej nápadmi ale nedalo sa povedať, že je v sociálnej politike outsider. Ale toto čo máme za ministra ?
 

Pridať komentár

Feedback