Dôchodky naše každodenné

Veru tak - sú každodenné. Bezprostredne sa síce týkajú iba tých, ktorí ich poberajú, ale denne (minimálne z hľadiska mediálnej a politickej kadencie)...

Keď som prijímala ponuku Asociácie DSS na „funkciu" odborného poradcu, myslela som najmä na tú kadenciu. Neprekáža mi ako taká (veď dôchodky sú aj moja a najmä veľmi dôležitá téma), ale prekáža mi jej úroveň. Nie vždy, ale niekedy poriadne. No a nakoľko o dôchodkoch a dôchodkovom systéme niečo málo viem, budem sa tejto diskusie zúčastňovať. Aj prostredníctvom tohto blogu. Dúfam, že to prijmete a verím, že moje príspevky budú prínosom. Moja prvá téma je všeobecnejšia a končím v nej námetom na tri zásadné otázky:    

 

Dôchodky: Hovoríme vôbec o tom istom?

Dôchodky sú vždy témou veľkej politiky. Zvlášť v časoch, keď je ich stabilita a udržateľnosť ohrozená. Demografická hrozba, teda starnutie obyvateľstva, je fenomén, s ktorým musí bojovať veľká časť sveta. Európa zvlášť. Hoci teoretické koncepty reforiem sú všeobecne známe, ich presadzovanie viazne. A to je podľa mňa komplikácia nielen pri výbere vhodného typu reformy, ale aj pri jej širšej spoločenskej akceptácie, ktorá je taká potrebná. Zdá sa, že na Slovensku rozumie problému 1. piliera, resp. dlhodobej udržateľnosti priebežne financovaného systému skoro každý. Dôkazom sú aj tieto dve hodnotenia demografického vývoja:

 

... Aj keď sa zmeny vo vekovom zložení obyvateľstva a ich spoločenské dôsledky  nezdajú byť v súčasnosti na Slovensku kritické, treba mať na pamäti, že sú v najbližších rokoch nezvratné a budú mať zrýchľujúcu sa tendenciu. Navyše dôsledky starnutia nie je možné eliminovať ani zmierniť opatreniami v krátkom časovom období, ale vyžadujú si komplexné riešenia uskutočnené v časovom predstihu." (Výskumné demografické centrum)

 

,,A čo keď sa zmení psychológia ľudí a zrazu pochopia, že majú  - vzhľadom na nádherný život, ktorý tu bude - mať ambíciu plodiť deti?." (reaguje nemenovaný, ale zato významný slovenský politik)

 

Jednoducho čarovné, čo poviete? Chudák občan! Čo si má vybrať?  Sú dôchodky z 1.piliera pre jeho potomkov ohrozené, alebo nie? Ešte dôležitejšou otázkou je, či všetci, ktorí tvrdia, že diskutujú na tému dôchodkového systému, myslia to isté. Dôchodkový systém sa na jednej strane vníma ako inštitucionalizovaná funkcia spoločnosti, ktorá chráni ľudí v starobe pred chudobou. Druhé vnímanie predstavuje koncept, ktorý  vystihuje nasledujúce tvrdenie:

 

„Hoci nevnímam dôchodkový systém výlučne optikou čísel, výšky príjmov, výdavkov a bilancií, ale ako systém ľudí, spoliehajúcich sa na štátom garantovanú solidaritu.....ale nám ide najmä o ľudí, o sociálne slabšie skupiny obyvateľstva ." (hádajte, kto to povedal?)

 

Neviem, čo je to systém ľudí, ale doteraz som si vždy myslela, že 1.pilier, až na silové rezorty, je univerzálny systém zameraný na celú slovenskú populáciu.  Ak chceme vecne diskutovať na tému ďalších zmien v 1.pilieri, musíme bezpodmienečne dosiahnuť zhodu pri hodnotení ohrozenia stability 1.piliera. Toto je téma pre odborníkov. Nie je preto vhodné nahrádzať seriózne vedecké prognózy nádejami dobrých demografických príbehov v štýle Rosamondy Pilcherovej. Rovnako aj  prehnaná starostlivosť o jednu skupinu obyvateľstva, je zlým vkladom do verejnej diskusie o dôchodkovom systéme. Slovenský dôchodkový systém naozaj  potrebuje opravu, ale opravovať treba 1.pilier a k tejto téme sa chcem vyjadrovať.

 

Niektorí z Vás si možno spomenú na moju poslaneckú minulosť. Áno bola som poslankyňou NR SR  a bola som aktívne pri zrode dôchodkovej reformy. Vtedy som mala výhrady, ale tie sa netýkali konceptu, ale komunikácie. Vadil mi proste štýl jej presadzovania a akási rezignácia na snahu získať pre reformu širšiu podporu.

 

Dnes je to ale iná káva. A dosť silná káva, podotýkam. To čo sa deje a „chce" diať s dôchodkovým systémom dnes už nie je o komunikácii, ale o koncepte a zásadných veciach. Nechcem a nemôžem sa na to nečinne prizerať napriek tomu, že som už sama na dôchodku a keby som chcela, môžem okopávať záhradu a štrikovať.

 

Aj z tohto miesta sa chcem pustiť do odbornej polemiky, ktorú plánujem začať týmito troma témami:

 

1.         Aký je  pomer platcov poistného a poberateľov dôchodkových dávok v 1.pilieri?

2.         Prečo nízky počet platcov dokáže  financovať existujúcu úroveň dôchodkov v 1.pilieri?

3.         Kedy existujúci spôsob financovania začne vytvárať vážne problémy v 1.pilieri?

 

Privítam aj Vaše námety, postrehy, otázky a názory. A sľubujem, že budem ako novopečený bloger na hnonline poctivo diskutovať a odpovedať na Vaše otázky.

 

Pridať komentár

Feedback