Zodpovedný prístup je nevyhnutnosťou

            S očakávaniami a s nádejou sa pozerám na začínajúcu prácu parlamentu. Tie očakávania sú späté hlavne s návrhmi zákonov predkladaných rezortom životného prostredia.  Dva z predkladaných zákonov majú za úlohu zabezpečiť súlad s európskou legislatívou. Tretím predkladaným zákonom je novela Zákona o odpadoch. Absolvovali sme náročné pripomienkové konanie, celý rad stretnutí. Pracovníci ministerstva aj ja osobne, sme pripravení na ďalšie vecné a konštruktívne rokovania.

            Mojou ambíciou je pri každom jednom probléme, otázke a pripomienke okrem vecnej roviny sa venovať aj zabezpečeniu súladu medzi profesnou, ekonomickou a ekologickou stránkou všetkých procesov. A päťmesačná skúsenosť na čele rezortu mi hovorí, že to nie je a nebude ľahké. Ale nie je to nereálne. Táto moja ambícia nevychádza len z úloh zakotvených v programovom vyhlásení vlády, ale je do istej miery aj osobná. Uvedomujem si, že ekonomický vývoj sa nedá zastaviť. Ale dá sa nastaviť tak, aby nové technológie a inovácie mali výrazný enviromentálny rozmer. Aby sme viac šetrili prírodu a produkovali  menej odpadu.  Práve takýto prístup, teda situácia, keď vývoj a udržateľnosť idú ruka v ruke, budú tie, ktoré ministerstvo bude podporovať.

            Pre každého z nás, pre generálneho riaditeľa veľkej firmy, či supermarketu, pre ministra, úradníka, študenta, sa totiž stáva ochrana životného prostredia nevyhnutnosťou. Čím skôr si to uvedomíme, tým lepšie pre nás, naše zdravie a naše deti. Každý z nás môže každý jeden deň prijať rozhodnutie – profesionálne alebo súkromné - k intenzívnejšej ochrane svojho životného prostredia. Ono totiž je majetkom každého z nás.

            Všetky zákony, ktoré rezort ministerstva životného prostredia predloží a všetky rokovania, ktoré k nim budeme viesť,  budú mať v prvom rade za cieľ, aby mali čo najkonkrétnejší dosah na životné prostredie na Slovensku. Aby sme sa každým dňom približovali k takému ekonomickému rozmýšľaniu, ktoré bude zároveň a prirodzene šetrné k životnému prostrediu. Toto považujem za férové partnerstvo a spoločnú nevyhnutnú zodpovednosť každého z nás. 

Komentáre

Obrázok používateľa Ján Luterán

Pán Sólymos a Vy tu akože čo...?

Srandu si robíte z nešťastných ľudí Slovenska ?

A že vraj minister " životného prostredia "...

Všade kopy odpadkov v prírode, pri riekach, riečkach, nehovoriac, čo je v nich.

A Vy voláte farizejsky po zodpovednosti ?

To nemáme dosť špiny v prírode a v mestách, ktoré nieže neviete, Vy politici to nechcete dať do poriadku...

Však zoberiem tie masy nezamestnaných, dám im kýble, vrecia, lopaty, šéfovi fotoaparát a nech po nich vidno naozaj výsledky ako konkrétne dôkazy pred a po akcii.

No hej, to Vám ale nesedí, všakže ?

Najlepšie sa sedí na politicky delegovanej zlepenej stoličke naSmerovanej do bludu...

A čo tam po tých " odpadkoch ", ktoré exportujete do domácností a rodín cez ten Váš oligomafistický zlepenec... ?

Feedback