Významné dohody sú vždy ťažké

            Koncom minulého týždňa sa v Bruseli konala mimoriadna Rada ministrov životného prostredia členských štátov EÚ. Zvolal som ju pre to, lebo som považoval urýchlenú ratifikáciu Parížskej dohody za mimoriadne dôležitú vec.  Viedlo ma k tomu niekoľko skutočností. Na prijatí tejto historickej dohody na konci minulého roka zohrala Európska únia kľúčovú  úlohu. Podarilo sa vyrokovať historickú dohodu, kde sa 195 krajín zaviazalo k riešeniu celosvetového, globálneho problému. Dohoda zahŕňa celosvetový akčný plán zníženia globálneho otepľovania o viac než 2 °C v porovnaní s predindustriálnym obdobím. Svetoví lídri si uvedomili, že je nevyhnutné zabrániť nebezpečnej zmene klímy aj takýmto spôsobom. Bez funkčnej dohody by sa naša planéta rútila do neustáleho, nekontrolovaného otepľovania, neblahé dôsledky čoho by pocítil každý z nás. Nehovoriac o budúcich generáciách. Preto bolo pre mňa osobnou výzvou, aby Slovensko bolo medzi prvými, ktorí ju ratifikujú – stalo sa tak pred necelými 10 dňami. A bolo takou istou výzvou, aby tento  záväzný celosvetový dohovor o klíme ratifikovala medzi prvými aj Európska únia. Som rád, že sa to podarilo práve počas nášho predsedníctva. Je to historický úspech Slovenskej republiky.
 
            Napriek tomu, že táto ambiciózna a vyvážená dohoda je prvým veľkým multilaterálnym dohovorom v 21. storočí, jej ratifikácii na európskej úrovni muselo predchádzať veľmi veľa bilaterálnych a multilaterálnych rokovaní. Tu oceňujem obrovské pracovné nasadenie kolegov z Ministerstva životného prostredia a enviromentálneho tímu Stáleho zastúpenia SR Pri EÚ v Bruseli. Bez ich mravenčej práce by sa dohoda rodila ťažko. Ale napriek nej sme ešte v deň konania mimoriadnej Rady ministrov čelili vážnym a zásadným pripomienkam kolegov z Poľska, Nemecka a Talianska.
            
            Išli sme na toto rokovanie s istými obavami. Boli sme ale rozhodnutí rokovať tak dlho, ako bude treba pre dosiahnutie konsenzu. Vetovanie pripomienok ktorejkoľvek z krajín by sme považovali za zlý politický precedens. Nasadili sme všetky diplomatické nástroje, absolvovali sme bilaterálne rokovania, na konci ktorých môžeme vyhlásiť, že Parížsky dohovor Rada EÚ pre životné prostredie ratifikovala a smeruje na schvaľovanie do Európskeho parlamentu. Som na to patrične hrdý. Málokedy sa stane, že taká malá krajina ako Slovensko, môže zasiahnuť do riešenia globálneho problému veľkého významu. Tu nielenže sme zasiahli, ale priamo sme tento proces viedli. A úspešne.
            
            Európska únia bude môcť zastávať v tomto procese líderskú pozíciu aj naďalej. Tak isto, ako to robila pri prijímaní samotnej Parížskej dohody. Postoj hodný Európy, postoj hodný príkladu. Verím, že sa zavŕši ratifikáciou dohody každým z globálnych hráčov.

Komentáre

Obrázok používateľa Ján Luterán

Lászlókám, Ty máš takú moc a či nemoc, že už podliehaš vlastnej samoľúbosti ?!

Normálne, keď som si ten Tvoj článoček prečítal, nieže to pripomína časy komunistických žvástačov typu Husák a spol.

Zasadené do tejto doby je to omnoho horšie !

Komunisti v 75. podpísali Helsinskú dohodu o ľudských právach a nieže nevedeli, čo ľudské práva sú, oni ten pojem používali ako propagandu a pritom ľudí likvidovali fyzicky, týrali celé generácie a zničili ideály a pravdu tak, že dnes je krásne vidieť jej dôsledky aj na tomto článku.

To pre koho píšete tie ideologické žvásty ako nejaká partaj, alebo zločinecká skupina mimo reality ?!

Veď normálny občan Slovenska z toho článku musí dostať minimálne celoživotnú alergiu na všetkých politikov a úradníkov.

A pritom to iba Teba osobne dal súdruh Fico stranícku úlohu a Ty si ju lajdácky splnil ?

V krajine je spoločenský bordel, morálna špina, ľudia dýchajú mizerný vzduch a minister životného prostredia vyznavač globálnych idiotín im na to ešte nakopí túto ideologickú špinu...

Ja mám obavu, koľko čistého vzduchu ste ako nepodarená skupina cestou hore - dolu do Bruselu všetci tí ministri a obrovské štáby neproduktívnych úradníkov nieže znečistili, ale nenávratne zlikvidovali.

Na Vás a podobných by už bolo treba nasadiť občianske ministerstvo na likvidáciu nebezpečných odpadov v podobe partají a úradníkov.

Feedback