Skúsme aspoň niečo bez nenávisti!

Som presvedčený o tom, že každý počin pri ochrane životného prostredia si zaslúži úctu, uznanie a raz do roka aj verejné ocenenie. Tak, ako to už na Slovensku býva, zoznam ocenených objektívne nemôže vyhovovať každému a nájdu sa aj takí, ktorí to okamžite využijú na útoky na ocenených. Inak tomu nie je ani v blogu istého pseudoaktivistu. Útočí len preto, lebo to nevymyslel on a medzi ocenenými nie je ani on, ani jeho priatelia. Nie som z tých, ktorí všetko, čo robili predchodcovia ruší a považuje za zlé. Ruším len to, čo považujem za menej šťastné a úspešné.

Cenu ministra životného prostredia nezruším, práve naopak. Mám k tomu pádne dôvody. Dovoľte niekoľko údajov z aktuálneho prieskumu: 41% občanov si myslí, že aktívny prístup ľudí k ochrane životného prostredia nie je na Slovensku vnímaný ako súčasť spoločenského uznania. 29% má dokonca pocit, že takýto postoj je zosmiešňovaný medzi spoluobčanmi. Skoro polovica občanov je presvedčených, že ochrana životného prostredia je záležitosťou úzkej skupiny ľudí.
               
Aj keby tieto čísla neboli alarmujúce, tak si myslím že tému ochrany a tvorby životného prostredia musíme dostať v intenzívnejšej miere do verejného priestoru – cez médiá, cez sociálne siete a áno, aj cestou udeľovania ceny ministra za životné prostredie. Práve preto aj s kolegami pracujeme od septembra minulého roka na tom, ako túto cenu urobiť atraktívnejšou pre širokú verejnosť. Ak procesy pôjdu dobre (a nebudú ich atakovať večne nespokojní ľudia), tak sa nasledujúca cena ministra už bude udeľovať podľa nových pravidiel.

Verím, že tento spôsob bude vyhovovať aj mimovládnym organizáciám a aktivistom. Pokúsme sa dialóg preniesť do 21. storočia. Komunikačná skratka  „dobrí aktivisti vs. zlí štátni úradníci“ patrí do minulého storočia. Dnešku to nesvedčí a čo je dôležitejšie, nepomáha skvalitňovaniu životného prostredia. A v tomto zrkadle je táto skratka nepochopiteľná a škodlivá. Aspoň z môjho pohľadu určite.

Pridať komentár

Feedback