Nešírme paniku vo Vrakuni a okolí. Rezort intenzívne koná

Posledné mesiace sa nesú v znamení čoraz ostrejšej diskusie o skládke toxického odpadu v bratislavskej Vrakuni a jej dopade na život obyvateľov. Tých, ktorí žijú či už jej v bezprostrednom okolí alebo v dosahu kontaminovanej podzemnej vody. Samotná diskusia ma na jednej strane teší, na strane druhej som presvedčený, že by mali existovať hranice, ktoré by ju mali limitovať. Chápem, že téma sa stala sexy hlavne pre rôznych kandidátov na župana či regionálnych poslancov. A neprekvapuje ma ani to, že sa ich hlavným terčom stal rezort životného prostredia.

Na margo šírenia poplašných správ o tom, že ministerstvo nekoná, by som rád uviedol nasledovné. Ministerstvo vo Vrakuni a v jej okolí koná a to veľmi intenzívne. Pravidelne prostredníctvom vrtov monitorujeme stav podzemnej vody. Vrtov máme celkovo 18 a vďaka nim Štátny geologický ústav Dionýza Štúra pozná zloženie podzemnej vody. Teda tej vody, ktorá sa nachádza aj v studniach. Informácie získané zo vzoriek potom zasielame samosprávam a obyvateľom oblastí, v ktorých sa merania vykonávali. Naposledy sme tak urobili v máji tohto roka.

V tejto súvislosti chcem zdôrazniť, že sme sa rozhodli zintenzívniť informovanosť verejnosti v súvislosti so skládkou vo Vrakuni.  Včera, teda 12. júla 2017, sme spustili na našej webstránke špeciálnu sekciu venovanú skládke vo Vrakuni a o všetkom, čo s ňou súvisí. Na adrese www.minzp.sk/vrakuna nájdete všetky fakty, ktoré sú potrebné pre vytvorenie objektívneho obrazu o všetkých skutočnostiach. Zároveň rezort životného prostredia vytvoril novú e-mailovú adresu vrakuna@enviro.gov.sk určenú špeciálne pre potreby informovanosti občanov, pre ich otázky, na ktoré sa budeme snažiť v čo najširšej miere odpovedať. Zároveň zvyšujeme počet kontrol a budeme žiadať o preverenie stavu a kvality podzemnej vody aj priamo zo studní.

Chcem uistiť obyvateľov Vrakune a obyvateľov priľahlých mestských častí, že za nimi stojíme a problém v ich susedstve aj dôsledne riešime. V súčasnosti plynule postupuje proces verejného obstarávania na sanáciu skládky. Tú zaizolujeme formou enkapsulácie, čo je dnes vo svete bežne používaná metóda. Obdobný spôsob zvolili na riešenie skládok už v Rakúsku, USA, Českej republike, Veľkej Británii a ďalších krajinách. Súčasťou projektu je aj čistenie podzemných vôd. Postupom času tak budú škodlivé látky v okolí skládky ubúdať. Predpokladáme, že v strednodobom horizonte nájdeme spôsoby ako chemické látky, ktoré sa v skládke nachádzajú, spracujeme a využijeme. Izolovanie skládky začneme realizovať na budúci rok.

Stav, v akom sú podzemné vody vo Vrakuni a okolí, ma neteší. Zdedili sme nechcenú toxickú skládku z čias socializmu. Problém sa dlhodobo neriešil a odkladal. Napriek tomu som rád, že sa za necelý rok stihlo urobiť v tejto otázke viac ako za predchádzajúcich dvadsať rokov.  Mnohým krikľúňom to nestačí. Ja však nemienim vnášať politiku do otázok súvisiacich s ochranou životného prostredia. Toto nie je biznis, toto je ochrana nás a našich detí. Šírenie paniky a spochybňovanie postupov môže totiž celý proces sanácie opäť oddialiť.
 

Tento článok sa vám páči.

Pridať komentár

Feedback