Môžeme/musíme začať

 

Práce na ratifikácii Parížskej dohody idú veľmi dobrým tempom. Aj vďaka iniciatíve Európskej únie a za nášho predsedníctva začne platiť už v novembri 2016. Je to skutočne prelomový úspech. Dokázali sme to aj na minulotýždňovom rokovaní v africkej Rwande. Lídri 197 strán sa dohodli na postupnej redukcii fluorovaných plynov. K dohode prišlo po 7 rokoch. Aj tieto rokovania potvrdili, že to svet so znižovaním emisií myslí veľmi vážne. Svedčia o tom, že väčšina štátov a ich politických reprezentantov si uvedomuje, že v 21. storočí sa z ochrany životného prostredia stáva nevyhnutnosťou a veľkou príležitosťou.

Teraz sa začne ťažšie obdobie pre každú krajinu, ktorá sa k znižovaniu škodlivých emisií zaviazala. Každá politická reprezentácia musí začať napĺňať obsah tejto dohody. To znamená, celú svoju politiku – hlavne pri podpore priemyselných odvetví – musí podriadiť tomuto záväzku. Aj preto, aby sme v tejto oblasti takpovediac „triafali do čierneho“ sme založili na Slovensku Inštitút environmentálnej politiky. Jej prvou úlohou bude vypracovanie nízkouhlíkovej stratégie a novej modernej environmentálnej stratégie. Poslaním inštitútu bude, vypracovanie dôkladných analýz a prognóz, na základe ktorých budeme vedieť správne nasmerovať kroky Slovenska v oblasti ochrany životného prostredia a zmeny klímy. Už teraz máme zavedenú takú registračnú daň z automobilov, ktorá zvýhodňuje autá s ultranízkymi emisiami. Cez Environmentálny fond sa už teraz podporujú opatrenia na znižovanie energetickej náročnosti budov.

Myslím si, že na naplnenie záverov Parížskej dohody máme. Dokonca máme aj na to, aby sme naplnili aj vysoké ambície tohto dohovoru, a síce, dosiahnutie tzv. „klimatickej neutrality“. To znamená, že vypustíme do ovzdušia len toľko emisií, koľko je schopná príroda absorbovať. Je to pre nás cieľ ambiciózny, ale podčiarkujem, jeho dosiahnutie nie je nemožné. Chce to jediné: aby si každý v tejto krajine – politici, podnikatelia, zamestnávatelia, zamestnanci a občania - uvedomili nevyhnutnosť ochrany životného prostredia. A každý z nás svoje kroky a rozhodnutia – či už politické, obchodné, alebo spotrebiteľské, robil vždy s prirodzeným pozitívnym vzťahom k prírode. Čistý vzduch, pekná krajina a zdravé životné prostredie je bohatstvo, ktoré nielen môžeme, ale musíme zanechať našim deťom a vnukom v čo najlepšej kvalite.
 

Pridať komentár

Feedback