Bude to účinné

Neprešiel ani rok, čo som na tomto mieste písal o práci na ratifikácii Parížskej dohody. Išli veľmi dobrým tempom. A počas nášho predsedníctva, v novembri minulého roka, dohoda začala platiť. Ide o prelomovú dohodu. Potvrdilo sa to obratom. Na rokovaní lídrov ratifikujúcich krajín v africkom Maroku. Vyjadril som presvedčenie, že to svet so znižovaním emisií myslí veľmi vážne, a tak isto aj to, že väčšina štátov a ich politických reprezentantov si uvedomuje jedno. V 21. storočí sa z ochrany životného prostredia stáva nevyhnutnosť.

Celý proces vo svetovom meradle zatieňujú kroky Donalda Trumpa, ale verím tomu, že vyspelá americká demokracia, politická a občianska reprezentácia zabránia populistickým krokom a zamedzia lobistickým snahám preniknúť do oficiálnej politiky USA voči zvyšku sveta.
Na našom ministerstve pracujeme na nízkouhlíkovej stratégii. V dohľadnej dobe by sme radi predložili jej prvú verziu.

Táto stratégia je nevyhnutná pre správne nasmerovanie krokov Slovenska v oblasti ochrany životného prostredia. Za úspech môžeme považovať aj registračnú daň z automobilov alebo zvýšenie podpory na znižovanie energetickej náročnosti budov.

Vysokou ambíciou Parížskej dohody je dosiahnutie tzv. „klimatickej neutrality“. Teda stavu, kedy vypustíme do ovzdušia len toľko emisií, koľko je schopná príroda absorbovať. Preto nemôžeme zostať stáť. Najvýraznejším prejavom klimatickej zmeny, ktorú pociťujú aj občania Slovenska je sucho. Náš boj proti nemu, resp. pripravenosť na jeho zvyšujúcu sa intenzitu musí nabrať konkrétne kontúry. V tejto oblasti nespíme. Pracujeme na Akčnom pláne boja proti suchu. Cieľom materiálu je zaviesť opatrenia na zadržiavanie vody v krajine a minimalizovať dopady tohto prejavu klimatickej zmeny. Predstaviť ho chceme do konca roka.

Pripravujeme aktivity na ochranu lesov na Slovensku, chceme nový prístup k národným parkom. No tak, ako pri Karpatských bukových pralesoch, platí jedna skutočnosť aj pri boji proti suchu. Ide o nadrezortnú tému a budeme potrebovať súčinnosť všetkých kolegov. Ochrana životného prostredia nie je záležitosť úzkej skupiny ľudí, alebo jedného rezortu, ale každého z nás. Nie preto, lebo sa chceme vyviňovať zo zodpovednosti, ale preto, lebo sa dotýka života všetkých občanov. Toho najvzácnejšieho čo majú – zdravia.

Ako zvyknem s obľubou hovoriť, chce to jediné. Aby si každý v tejto krajine – politici, podnikatelia, zamestnávatelia, zamestnanci, občania - uvedomili nevyhnutnosť ochrany životného prostredia. A každý z nás svoje kroky a rozhodnutia, či už politické, obchodné, alebo spotrebiteľské, robil vždy s prirodzeným pozitívnym vzťahom k prírode.

Naše ministerstvo, všetci moji kolegovia, odborníci budú iniciátormi týchto procesov. Verím, že na nasledujúcom summite, ktoré avizoval pán Macron, budeme môcť referovať o ďalších krokoch, ktoré sme urobili. A tak, ako sme boli pri ratifikácii Parížskej dohody, budeme lídrami aj v jej napĺňaní.

Pridať komentár

Feedback