Už dávno dozrel čas „rozštvrtiť“ najväčšie banky sveta

Je neprípustné zachovávať stav, kedy pád jedinej finančnej inštitúcie môže spustiť v sektore reťazovú reakciu takých rozmerov, že dôjde k ochromeniu celých národných ekonomík a následne výraznému zníženiu úrovne až zničeniu života miliónov ľudí.

"Dominantné postavenie

je silná trhová pozícia, umožňujúca ovplyvňovať parametre trhu – ceny, výstup, inovácie a pod. a umožňujúca  zabraňovať efektívnej súťaži.“ Tak znie jadro definície v odpovedi (č. 13) na často kladené otázky z webovej stránky Protimonopolného úradu SR a ďalej pokračuje:  Pri určovaní dominancie sa vychádza z trhového podielu podnikateľa na relevantnom trhu. Medzi ďalšie faktory na základe ktorých sa určuje to, či má podnikateľ dominantné postavanie na trhu patrí napr. odskok podielov, udržanie podielov, sila odberateľov/dodávateľov, dynamika trhu, potenciálna konkurencia, vertikálna integrácia, technologická výhoda, know-how, patenty, štruktúra a zdroje podniku, správanie podniku, prekážky trhové rastu a vstupu novej konkurencie na trh. Z uvedeného je vidieť, že určenie dominantného postavenia sa posudzuje od prípadu k prípadu na základe zohľadnenie vyššie uvedených znakov.“

Ako by sme mohli a mali definovať postavenie niekdajšej banky Lehman Brothers

a jej podobných finančných inštitúcií, ktoré svojou činnosťou priamo vážne ochromili ekonomiky celých krajín a ich zoskupení. Nepriamo zruinovali tisícky podnikov, poškodili aj zničili životy miliónov ľudí? Žeby „zničujúce“?

Je nepochybne správne, ak sa ako spotrebitelia preventívne chránime pred možným cenovým diktátom v dôsledku zneužitia silného postavenia akéhokoľvek subjektu na trhu. Nie je neodpustiteľným bláznovstvom, ak to nerobíme v prípade ohrozenia s mnohonásobne väčším potenciálom. Je pravdou, že miera koncentrácie je v mnohých odvetviach podstatne väčšia ako v bankovníctve. Že žiadne banka na svete nemá v brandži také postavenie ako Microsoft, Intel, Arcelor Mittal, či mnoho iných. V prípade bánk je kameň úrazu inde. V ich prepojení prostredníctvom vzájomných finančných vzťahov a absolútnej závislosti dnes už celého ľudstva na ich činnosti. Reťazenie udalostí po páde americkej investičnej banky Lehman Brothers nám problém ukázalo v plnej nahote. Rovnako sme sa na príklade iných spoločností (AIG, GM, ...) presvedčili, že niektoré sú už také veľké, významné aj vplyvné, že jednoducho „nemôžu zbankrotovať“. Pritom len v samotných USA padlo od jesene 2009 niekoľko sto bánk. Tie „mohli“. Neboli dosť veľké.

Čo s tým?

Ak necháme bokom otázky miery viny politikov, ktorí tiež výdatne „pomohli“ k obludnému nárastu tzv. hypotekárnej bubliny a iných subjektívnych aj objektívnych okolností, musíme konštatovať, že množstvo finančných prostriedkov, ktoré banky a iné finančné inštitúcie spravujú, je v prípade niektorých subjektov jednoducho také veľké, že reálne generuje vyššie uvedené neprípustné hrozby. Takže ide doslova o „chorý“ prvok ekonomiky.  

Navyše sme už viackrát boli svedkami, že ani celá plejáda medzinárodných inštitúcií, ratingových agentúr, národných aj nadnárodných exekutívnych orgánov, dozorných a regulačných úradov a mnohých ďalších, k tomu určených subjektov, s tisíckami nadštandardne platených odborníkov nedokázali nárast problémov ani identifikovať, nieže ešte včas realizovať účinné protiopatrenia.

V takom prípade mi to vychádza tak, že je nevyhnutné vytvoriť preventívny mechanizmus, ktorého hlavným prvkom bude stanovenie kritického, a teda maximálneho objemu bilančnej sumy finančných inštitúcií a následné rozdelenie na viac samostatných spoločností tých, ktoré túto hranicu prekračujú.

Keďže ako základnú zásadu narábania s aktívami i pasívami nám finanční poradcovia vštepujú nutnosť diverzifikácie rizika, je načase, aby sme ju už konečne zobrali naozaj vážne. Súbor kritérií pre individuálne posudzovanie, hodnotenie a následné stanovenie podmienok jednotlivých inštitúcií musí byť, samozrejme, širší, aby dokázal zachytiť situáciu komplexne. Minimálne s takou precíznosťou ako je to v prípade už spomínanej ochrany hospodárskej súťaže. Uvedený postup by určite nevyriešil všetky problémy v danej oblasti, ale mohol by výrazne redukovať popisované hrozby.

Príbeh Standard Oil Company,

ktorá bola po roky trvajúcich súdnych sporoch na základe rozhodnutia Najvyššieho súdu USA v roku 1911 rozdelená na 35 samostatných spoločností, môže byť príkladom takéhoto postupu. Pritom išlo o, v tom čase, najsilnejší trust sveta, ovládaný Rockefellerovcami - najbohatšou rodunou sveta. Keď  bola vôľa v záujme boja proti monopolu, v záujme ozdravenia ekonomiky, nesmie chýbať pri boji proti podstatne väčším hrozbám.

Riešenie tak majú v rukách špičky svetovej politiky, len nesmú konať ako špičky tej európskej v prípade Grécka a celej EÚ http://moje.hnonline.sk/node/5635

Komentáre

Obrázok používateľa Sophia Múdra

zdravím Vás pán Vozárik,

znovu pekný článok od Vás, ibaže.....

ibaže, celkom sa mi nepozdáva Vaše videnie veci, akosi
"ženská" logika to vidí inak, teda aspoň moja.

Dvoľte mi preto vyjadriť môj LAICKÝ názor na vec.

Ja si nemyslím, že dnes
".....pád jedinej finančnej inštitúcie môže spustiť v sektore reťazovú reakciu takých rozmerov, že dôjde k ochromeniu celých národných ekonomík ...."

Dokonca si dovolím tvrdiť, že je to dnes už PRIRODZENOU CESTOU
rovnako "unbelievable", ako aj "impossible"!!!

Ako môžu niekomu chýbať niekde peniaze,
keď disponuje

NIKÝM a ničím NEKONTROĽOVATEĽNOU MOCOU, natlačiť si ich
koľko potrebuje, kedy potrebuje, pre koho potrebuje, atď. (FED)????

No a že by EU nedisponovala rovnakým mechanizmom, to už vie aj Dežo s Araňou !!!

Ja to vidím jedine ako jasný ZÁMER za účelom ešte väčšej

CENTRALIZÁCIE a KONTROLY !!!

Veď UFO Mafia už inak ťažko ustráži jej pozemských správcov -Neandertálcov,

ktorí sa akosi nechutne emancipujú, už si začínajú bačovať na vlastnú päsť
a potom musí naháňať všeliakými vymyslenými cédečkami
ich
tajné švajčiarske a bohvie ešte kde a aké kontá !!!

A Vy hovoríte o "rozštvrtení" ? Čo nevnímate svet okolo seba,
nevidíte, že sa UFO Mafia snaží o ešte väčšiu SOCIALISTICKÚ CENTRALIZÁCIU všade a vo všetkom ???

Myslíte, že by oni neprišli na to, že treba banky "rozštvrtiť",
keby to bolo v ich záujme ???

Veď celé tie "Grécke báje o eurovaloch" hovoria implicitne to,
čo som ja práve povedala explicitne !!!

Len tí starí vysušení škriatkovia,
ktorí šéfujú UFO Mafii,

zaspali dobu, nechápu, že žijeme v dobe internetu, v dobe
rôznych necenzurovaných portálov a výmeny názorov,
(samozrejme že ZATIAĽ)

a že teda dnes už nie je také jednoduché prezentovať
KLAMSTVÁ a PODVODY,
vymýšľané logikou Neandertálcov,

tak, aby vyzneli pre Homo Sapiensa "VIEROHODNE"!

Najlepším príkladom bolo naivné scenário 9/11,
ktorému dnes
už ani Dežo s Araňou neverí(určite bude aj na to zanedlho trestný § )!!!

Obrázok používateľa Laco Vozárik

Milá Sophia, zdravím Vás.
Teraz neviem, ži sa hneváte, keďa ba príspevok reagujete, alebojeďnereagujete.
Veľmi,veľmi sa mi nechce reagovať, keďže je to aj vo veľmi zjednodušenom variante časovo náročné. Ale asi musím. keď nechcem, aby som vyzeral ako ešte väčší truľo ako Váš Dežo a Araňa, ktorých zrejme nepoužívate ako príklad vyšších bytostí.
Najprv začnem tým, o čom som v príspevku naozaj písal.
Pýtam sa preto. Mohlo by veci čo i len minimálne pomôcť, keby boli tie najväčšie banky rozdelené? Zmiernilo by to aj Vami spomínanú mieru koncentrácie? Túto otázku považujem za najpodstatnejšiu v príspevku. Aspoň tak som sa ho snažil napísať.
K ďalšia veci, o ktorej som písal.
Áno veríma považujem to za možné. Podľa všetkéhosi teraz S a A poklepkávajú po čele, ale ja to tak vidím. Samozrejme, samotný pád LBs bol len akýmci spúšťačom. Ale v extrémne "našpanovanom" systéme, ktorý funguje doslova na chlp. Kde peniaze musia v každej chvíli zarábať. Minimálne preto, že 90% objemutvoria požičané peniaze, ktoré keď banky držia na svojich účtoch, tak nezarábajú. V systéme, kde nie je rozhodujúci skutočný stav veci, ale stav ako ho aktéri práve vidia. V syeťéme, kde si inštitúcie dennodenne vzájomne alebo refinancovaním z centrálnych bánk dorovnávajú vo svojich bilanciách stovky miliónov stačí, ak jedno ohnivko z reťaze vypadne čo i len na krátky čas, následne vypadnú ďalšie ohnivká - inštitúcie, ktoré už nejaký čas majú problémy so svojou bilanciou, povedzme pretože ich dlžníci nesplácajú. V tom momente"nastúpia reakcie inštitúcií, ktoré momentálne majú zdrojov dosť, ale už nemajú istotu, že o deň, týždeň, dva či mesiac im ich bude obchodný partner vedieť vrátiť, tak ich ďalej nepožičajú. K tomu sa pridajú nejaké masívnejšie výbery hotovosti zo strany klientov, ktorí na základe varovných siflálov chcú mať svoje papieriky radšej u seba, a je to. Prvý sa zasekne medzibankový trh, kde sú absolútne rozhodujúcimi činiteľmi vzájomná dôvera. Následne sa zadrhávajú platby medzi firmami. Potom meškajú výplaty. Časť ľudí v dôsledku toho kupuje len to najnutnejšie. Klesá spotreba, na to výroba. Ľudia prichádzajú o prácu aj štendardný príjem a tak to ide dookola. Tak nejako to vidím ja.
Teraz o tom, o čom som nepísal.
Že tento stav sa snaží využiť každý, kto i len trochu môže, je nesporné. Že takéto procesy vedú k väčšej koncentrácii zdrojov, je tiež nesporné. Pripúšťam, že niektorí jedinci či skupiny môžu napomáhať vzniku takýchto situácií. Myslím si však, že je to štandardná snaha členov ľudského pokolenia uplatniť nám "vštepený" genetický kód "prežiť a mať sačo najlepšie".
Myslím si, že skutočnosť je podstatne zložirejšia ako model Sveta,riadený UFO-mafiou. Keďže nás je niečo okolo 4 mld. (v aktívnom veku) s týmto kódom, existuje potenciál na 4mld.týchto UFO-mafií. Tento počet môžeme znížiť na rádovo stovky, keďže sa ľudia spájajú do na základe rôznych spoločných znakov. A tieto skupiny si veru navzájom nič nedarujú. Ak áno, tak len preto, aby si to potom všetko mohli zobrať spúť. Aj s úrokmi, samozrejme. Len nakoniec je to vždy tak, že sa po dosiahnutí cieľa a porazení protivníka spoľahlivo stanú protivníkmi navzájom. Spoločný záujem sa už zúžil na individuálny.
Možno by som svoj, podľa Vás pomýlený, názor mohol zmeniť a uveriť v taký model riadenia,keby ste mi zodpovedali nejaké otázky, ktoré mi zatiaľ vrtajú v mojej hlave.
Má tá URO-Mafia nejaký konkrétny, konečný cieľ?
Aký a čo z toho bude mať?
Ak FED, ECB a iné môžu tlačiť tie papieriky podľa ľubovôle a cieľom UFO-Mafie je, povedzme, koncentrácia ekonomickej moci prečo si tak komplikuje proces?
Ja by som si natlačil papieriky podľa potreby a skoncentroval podľa... , no tiež asi potreby.
Navyše iý im to J.D. Rockefeller tak dobre rozbehol.
Ozaj, kde je v tom celom jeho miesto?

Z Vášho záveru ma ale pochytil optomizmus, keď tí UFO-Mafiáni tak zaspali dobu. Akí len boli sprostí, že nechali rozbehnúť ten internet. Takto sa môžeme dohodnúť, ako s nimi vybabreme.
Napíšte, čo treba robiť.
Možno sa za mňa prihovoríte u Deža a Arani. Nemusí to so mnou možno byť až tak zlé, dám na dobrú cestu.
Zdravím a vďaka (s malinkým a nepodstatným zamračením)

No rozdelenie Standard Oil bolo čisto politické rozhodnutie rovnako celá antimonopolná politika nemá žiadnu oporu v ekonomických zákonitostiach na voľnom trhu bez zásahov štátu.

Feedback