Koalícia chce zabrániť rekordnému prírastku investícií so zahraničnou účasťou

Nesprávne riešenie problému dvojakého občianstva môže mať pre Slovensko aj fatálne ekonomické následky.

V súvislosti so súčasnou dominantnou politickou témou, dvojakým  občianstvom, odzneli z úst politikov i bežných občanov mnohé názory. Aktéri v nich rozoberali problém snáď zo všetkých možných aspektov. Ja k nim pridávam ešte jeden pohľad.

Vlastnícky a ekonomický aspekt

Nedávno prebehla v médiách informácia, že slovenské vlády (Dzurindove i Ficova) vynaložili cca 1,2 mld. Eur na podporu prílevu nových zahraničných investícií v celkovom objeme niečo nad 6 mld. Eur. To znova vyvolalo polemiku o opodstatnenosti a efektívnosti takejto formy podpory. 

Teraz sa nám „núka“ príležitosť zvýšiť objem investícií vo vlastníctve  zahraničných subjektov. A to rovno o viac ako dvojnásobok a za jediný rok, čo by v našich podmienkach predstavovalo neprekonateľný rekord. Najlepšie na tom je, že zo strany Slovenska nie je potrebné vydať ani jediný cent. Dokonca nie je potrebné nič urobiť, ani pohnúť prstom.

Stačí ponechať našu legislatívu o štátnom občianstve bez zmeny a Viktor Orbán nám to, možno všetko rád zariadi. Namodelujme si situáciu, zatiaľ teoreticky, že presvedčí našich spoluobčanov maďarskej národnosti, že sa nemusia báť prijať občianstvo MR, lebo až na veľmi malú časť z nich, ako občania EÚ, v podstate takmer nič neriskujú a on sa o nich postará. Doma to so svojimi občanmi zjavne dokázal.

V jedno ráno by sme sa teda mohli zobudiť a zistiť niekoľko nepríjemných skutočností. Medzi inými napríklad:

-     že Slovensko má o pol milióna občanov menej

-     že niekoľko percent územia (pôda, lesy,...) Slovenska je právne v  súkromnom    vlastníctve cudzích štátnych príslušníkov.

Spolu s tým, samozrejme, aj iný nehnuteľný (stavby,...) a hnuteľný (dopravné prostriedky, stroje,...) majetok. Hodnotu tohto majetku vo vlastníctve zahraničných osôb môžeme ľahko nahrubo odhadnúť. Ak budeme počítať s priemerným počtom členov jednej domácností (3,5) a priemernou hodnotou jej majetku vo výške 100 tis. Eur, vyjde nám „maličkosť“. Viac ako 14 000 000 000 (slovom štrnásť miliárd) Eur. Myslím si, že tento odhad je na spodnej hranici skutočnosti..

 

A čo ďalej?

Myslím si však, že napriek impozantnosti uvedeného čísla, by to bol ten menší z problémov. Podstatne väčším by boli možnosti faktickej argumentácie na medzinárodnej úrovni, ktoré by takto maďarský premiér dostal do rúk.

Neviem, či pre nás vôbec existuje ideálne právne riešenie a som si vedomý, že táto konštrukcia môže na čitateľa pôsobiť veľmi divoko. Obávam sa však, že pri zachovaní súčasného stavu sú vytvorené základné právne podmienky, aby Viktor Orbán mohol byť bližšie ku splneniu svojho sna o územnom zjednotení  Maďarov. Veď by vzniklo nejaké, možno aj súvislé územie na Slovensku, prepojené s maďarským tou , v demokracii „posvätnou“ väzbou. Vlastníctvom.  Keď časť územia bude patriť občanom, ktorí majú právny vzťah iba s Maďarskou republikou, a so Slovenskou republikou nie. Strata územia by následne mala ďalšie nepriaznivé ekonomické  následky. Hlavne v oblasti výroby potravín.

Preto veľmi držím palce celej koalícii, aby našla účinný, v prvej fáze právny, spôsob a zabránila takémuto „prírastku zahraničných investícií“ na Slovensku. Ak to bude spoločné koalično – opozičné riešenie, bude to ešte lepšie. V druhej fáze bude potrebné zabezpečiť podmienky pre pozitívnu motiváciu tých skutočne oprávnených a najdôležitejších aktérov kauzy, našich spoluobčanov maďarskej národnosti.    

 

Pridať komentár

Feedback