Aby dnešné „úrady nepráce, ...“ mohli byť skutočnými „úradmi práce,...“

Prácu, teda pracovnú silu, definuje ekonomická teória ako jeden zo základných výrobných faktorov. Slovensko, ktoré má v bohatstve a životnej úrovni ešte veľmi ďaleko od vyspelej časti Európy, si dlhodobo dovoľuje doslovne ležať ladom viac ako 10% tohto dnes ešte nenahraditeľného zdroja.

O čo ide

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (UPSVaR) evidovalo v priebehu roka 2010 priemerne 335 tisíc tzv. disponibilných nezamestnaných. Teda takých, ktorí mohli nastúpiť do práce ihneď. Z uvedeného počtu bolo bez práce viac ako šesť mesiacov okolo 255 tisíc osôb, čo predstavuje viac ako 10 percent z celkového počtu pracujúcich. Základnú charakteristiku Ich štruktúry z hľadiska vzdelania definujú hodnoty o podiele troch najnižších stupňov klasifikácie. Výučný list malo 33,1 percenta, ukončeným základným vzdelaním disponovalo 25,8 % a bez vzdelania bolo 4,9 percenta. Takéto vzdelanie dnes podľa všetkého nedáva na Slovensku veľké šance na nájdenie akejkoľvek práce. Je nutné ešte poznamenať, že v niektorých okresoch je podiel takýchto nezamestnaných viac ako 70 percent a podiel osôb, ktoré boli bez práce užpred krízou je viac ako 30 a v dvoch prípadoch viac ako 40 percent.

 

Avizované zámery koaličných politikov

 

Zdá sa, že svitá na lepšie časy. V médiách už niekoľkí koaliční politici prezentovali zámer podmieniť vyplácanie sociálnych dávok aktivitou potenciálnych prijímateľov vo forme prace alebo vzdelávania. Uvedená podmienka mala byť súčasťou systému podpory už od jej vzniku. Je nespochybniteľné, že dnešný stav je voči väčšine vyslovene nespravodlivý. Zámer je výborný,  zatiaľ však existuje zásadný problém. Na Slovensku jednoducho nie je a podľa vyjadrenia odborníkov v najbližších niekoľkých rokoch ani nebude na štandardnom trhu práce  dostatok pracovných miest. Ku koncu februára pripadalo na jedno voľné pracovné miesto 54 nezamestnaných. Rovnako ani súčasný systém aktivačných prác, riadených samosprávami v súčasnej podobe nedokáže poskytnúť potrebný počet pracovných príležitostí, a už vôbec nie dlhodobých. No a zmysluplné vzdelávanie v takom masovom meradle je tiež nepredstaviteľné. Dnešná legislatíva neumožňuje úradom práce dostatočne účinne a efektívne riešiť tento dlhodobý problém.

 

Čo je potrebné urobiť

 

Zorganizovať systém stálych verejných prác. Napríklad s nasledovnými základnými charakteristikami:

Priame riadenie bude zabezpečovať štát prostredníctvom existujúcej siete úradov práce, respektíve vybraných štátnych podnikov či neštátnych sociálnych podnikov;

Náplňou činnosti budú konkrétne (plánované) výkony nekomerčného charakteru pre štát a samosprávy (v tomto prípade s organizačným prispením  orgánov samospráv). Napríklad verejná kanalizácia (stovky obcí ju nemajú a roky čakajú na zdroje z EÚ), rôzna iná infraštruktúra krajov,  miest a obcí, turistické zariadenia, atď. Nedostatok práce nemôže byť problémom. Veľa toho Slovensku ešte chýba. V podobnom režime bol v medzivojnovom období vybudovaný napríklad aj Baťov kanál na Morave;  

Povinnosť pracovať budú mať všetci práceschopní občania, ktorí budú bez práce viac ako 6 mesiacov a z titulu nedostatočného príjmu budú poberateľmi dávok (príspevkov) v hmotnej núdzi. Prvých 6 mesiacov po strate zamestnania bude slúžiť na nájdenie si novej práce na štandardnom pracovnom trhu či samozamestnaní;

Pracovná povinnosť bude v rozsahu polovičného pracovného úväzku. Z organizačných dôvodov sa javí ako najvýhodnejší režim striedania sa v práci každý druhý týždeň. Týždeň bez pracovného nasadenia by mal byť časovým priestorom na dopĺňanie vzdelania a hľadanie si zamestnania;

Odmena za vykonanú prácu bude odstupňovaná podľa jej náročnosti. Základný stupeň (za najjednoduchšie, neodborné práce) by zakladal nárok na príjem vo výške stanoveného životného minima. V ďalších stupňoch (štyroch či piatich) vznikne nárok na príplatok (odstupňovaný napr. po 35 Eur) za práce odbornejšieho charakteru a riadenie.

 

Ekonomický prínos pre spoločnosť - minimálne 1 percentuálny bod HDP ročne navyše

 

Ak vyššie definovaným spôsobom zapojíme do systému 75 % nezamestnaných z definovanej skupiny (zvyšných 25 % bude naďalej zabezpečovať dnes vykonávané práce) a dosiahnutá produktivitu práce dosiahne úroveň 25 % priemeru národného hospodárstva, dostaneme ekvivalent výkonu v objeme 1 percenta HDP. Znamenalo by to čiastočné využitie vlastného disponibilného potenciálu. Za posledných 15 rokov sme tento objem mohli dosiahnuť v priemere každý rok.

 

Ďalšie prínosy

 

Najpodstatnejším prínosom bude väčšia miera spoločenskej spravodlivosti a skutočnosť, že práca s naozaj armádou nezamestnaných, ktorí  počtom dlhodobo presahujú súčty niekoľkých celých odvetví národného hospodárstva, sa stane v plnom rozsahu riadeným procesom so všetkými z toho vyplývajúcimi pozitívnymi dôsledkami, čo v konečnom dôsledku zlepší podmienky pre výhľady do budúcnosti aj samotných nezamestnaných. Systém umožní najmä:

Naozaj spoznať schopnosti jednotlivých uchádzačov komplexne a lepšie im prispôsobiť individuálne podmienky, čo sa dnes väčšinou môže zabezpečovať len formálne;

Vybudovať a trvalo udržiavať pracovné návyky uchádzačov, tiež ako želaný model správania sa pre ich deti a ostatných rodinných príslušníkov;

Lepšiu motiváciu pre jednotlivé skupiny uchádzačov (napríklad aj intenzívnejšie hľadať prácu a dostať sa zo systému);

Zmysluplnejšie a cielené vzdelávanie už pre výkon  konkrétnych prác;

Veľkej časti uchádzačov objaviť svojeskutočné schopnosti, odborne rásť v systéme a následne si nájsť svoje miesto na štandardnom pracovnom trhu.

 

Určité kroky

 

už vláda zrealizovala rozšírením nástrojov aktívnej politiky práce o ďalšie konkrétne činnosti (odstraňovanie následkov povodní, realizácia preventívnych opatrení pred povodňami atď.)  a okruhu potenciálnych zamestnávateľov.

Priame riadenie systému štátom je v tomto prípade nevyhnutnou podmienkou. Riadenie jednotlivými orgánmi samosprávy objektívne nemôže byť v súčasných podmienkach dostatočne efektívne, a to z troch zásadných objektívnych dôvodov. Počet nezamestnaných je príliš veľký a nesúrodý. Nie všetci starostovia majú, vzhľadom na svoje pôvodné povolanie, skúsenosti v oblasti riadenia a hlavne v menších obciach môže byť problém takú osobu vôbec nájsť. Navyše sú nezamestnaní zároveň ich voličmi. A v niektorých obciach tvoria dokonca väčšinu.

Existujú oblasti, kde inak, nepochybne, správny princíp subsidiarity v dôsledku iných objektívnych činiteľov stráca možnosť praktického využitia.

Zmena doterajšieho prístupu vyžaduje, vzhľadom na zaužívané postoje, zo straby koalície dosť veľkú dávku „emulzie“, zvanej „politická vôľa“. Je to však krok správnym smerom, ktorý je pre celú spoločnosť užitočný, dokonca nevyhnutný. Inak si s nepriateľným stavom, ktorý je popísaný v článku http://moje.hnonline.sk/node/6773, neporadíme.

A k tomu je potrebné držať palce.

 

  

Sub bbnautFlash_FSCommand(ByVal command, ByVal args) call bbnautFlash_DoFSCommand(command, args) end sub

Sub bbnautFlash_FSCommand(ByVal command, ByVal args) call bbnautFlash_DoFSCommand(command, args) end sub

Komentáre

Obrázok používateľa Ladislav Jakubík

...ak ste si nevšimli, na Slovensku je práce po k.... !!!!
Jedine čo tu chýba, je výmenný prostriedok, menom PENIAZE !!!
POKIAĽ TENTO POSRANÝ VÝMENNÝ PROSTRIEDOK ( definovaný, ako tovar a nie, ako doklad-potvrdenka o vykonaní zmysluplnej práci ľudí, zvierat a najmä strojov ), BUDE EMITOVANÝ KOMERČNE, DOVTEDY BUDÚ SLOVÁCI A SVET SKAPÍŇAŤ, ŽOBRONIŤ A PONIŽOVAŤ SA ZA SMIEŠNU A NESPRAVODLIVÚ MZDU A CELÉ TO SKONČÍ VOJNOU !!!!!!!!!

MELETE O PROBLÉMOCH, KTORÉ SÚ SPôSOBENÉ PODVODNOU A ZLOČINECKOU ČINNOSŤOU KOMERČNÝCH BÁNK ( teda Kapitalizmu ), NEČINNOSŤOU TZV. POLITIKOU, ktorý sú ABSOLÚTNE NEKOMPETENTNÝ ( Zast.demokracia, čo nie nič iné, ako TOTTALITA-vláda menšiny, nad väčšinou ) a PODNIKATEĽOV, KTORÝ ZLOČINECKY VYKORISŤUJÚ SVOJICH ZAMESTNANCOV, LEBO IM TO ZASRANÝ KAPITALIZMUS A TOTALITNÁ ZAST. DEMOKRACIA UMOŽŇUJE !!!!!!!

LEN NA TOTO BOLI TIETO DVA ZLOČINECKÉ SYSTÉMY VYTVORENÉ...LEN NA MANIPULÁCIU, OVLÁDANIE A .....ENIE NÁRODOV A ĽUDSTVA, PRETO ABY MOHLI BYŤ CELÉ NÁRODY A ĽUDSTVO, JEDNODUCHO VYKORISŤOVANÉ A ZOTROČOVANÉ A TO LEGÁLNE, teda POSVATENÉ ZÁKONMI, KTORÉ SI VAČŠINA NIKDY NEODSUHLÁSILA, ALE NAOPAK, LEN MENŠINA teda TOTALITA !!!!!
A TOMU SA DNES HOVORÍ TZV. SLOBODA A DEMOKRACIA.....A PRITOM SVET ŽIJE V TOTALITE-VLÁDE MENŠINY A V ZLEGALIZOVANEJ NESPLATITEĽNEJ, teda PODVODNEJ ZLOČINECKEJ ÚŽERE !!!!!!!

Obrázok používateľa Laco Vozárik

Reagoval som na Váš komentár, pán Jakubík.
Systém ho ale zaradil ako 1.komentár.
Prečítajte si ho tam, prosím.

Obrázok používateľa Laco Vozárik

Dobrý, teraz už večer prajem, pán Jakubík.
To, že na Slovensku je práce habadej, že nám tu všeličo chýba, som napísal aj ja v tomto príspevku.
Píšete, že práce je dosť a že náš problém je v tom, že na Slovensku je málo peňazí a tiež že problém, o ktorom "meliem", spôsobili banky.
Priznám sa, neviem ako to presne myslíte.
Preto Vás chcem poprosiť, aby ste o tom napísali niečo bližšie. Prípadne aby ste napísali aj konkrétne výhrady k tomu, čo som vo svojom príspevku napísal, nie len čo som nenapísal.
K problematike z oboch "súdkov" sa rád vyjadrím.
Teším sa.
Prajem všetko dobré.

Feedback