Vzdelanie nám zdraželo najviac zo všetkého. A čo na to učitelia?

Kto by to povedal? Ale je to tak. Preto, milí učitelia, teraz je vaše miesto na opačnej strane katedry. Požiadajte doktorov, zjavne vedia, ako na to.

Čo sa dozvedáme z vývoja spotrebiteľských cien produktov (Klasifikácia individuálnej spotreby podľa účelu)? Z údajov (Zdroj: ŠÚSR) som do grafu zahrnul tri položky zoznamu s najväčším nárastom ceny od nášho vstupu do EÚ do roka 2014. K tomu som priradil nárast priemernej mesačnej mzdy (Klasifikácia podľa ekonomických činností SK NACE Rev. 2) zamestnancov v danej oblasti za to isté obdobie.

Suverénne najväčší nárast zaznamenalo vzdelávanie. S veľkým odstupom nasledujú zdravie a bývanie. Rast miezd v jednotlivých oblastiach ponúka už iný obraz. Na čele sú zdravotníci (P).
Najzaujímavejším momentom je vzťah rastu cien a miezd. U vzdelania cenový nárast o 172 percent vysoko prevyšuje mzdový s 92 percentami. V oblasti bývania nárast cien tiež prevyšuje nárast miezd, nie však v tak veľkej miere. Zdravotníci sú na tom z tohto hľadiska podstatne lepšie, keďže mzdy u nich rástli rýchlejšie ako cena produktu.
Netvrdím, že by nebolo možné cez štruktúru nákladov a niektorých druhov výkonov uvedené čísla ešte spresniť. Tieto čísla tiež nevypovedajú o kvalite služby. Tvrdím však, že hlavne produktov verejnej sféry by prípadné rozdiely neovplyvnili podstatný záver tohto pohľadu. Pracovníkom najviac klesol podiel z celkových zdrojov, ktoré za ich službu vynakladá spoločnosť. A to pomerne výrazne.
Kto by to povedal? Ale je to tak. Preto, milí učitelia, teraz je vaše miesto na opačnej strane katedry.  Požiadajte doktorov, zjavne vedia, ako na to. Ak by bol tento pomer aj u vás aspoň taký ako v oblasti bývania, mali by ste dnes mzdy vyššie o 27 percent.
 
Poznámka: Produkt „bývanie“ zahŕňa viacero činností danej klasifikácie, takže uvedená hodnota je vypočítaná ako vážený priemer cez počty zamestnancov v daných činnostiach

Pridať komentár

Feedback