Vytvorili sme 130 tisíc nových pracovných miest. To je skvelé, ale kde?

Žiadny z verejne dostupných výstupov Štatistického úradu SR nehovorí o takom náraste počtu pracujúcich. Aj tá najvyššia hodnota dosahuje iba polovicu.

V minulých dňoch rezonovala médiami správa, že sme za štyri roky vytvorili 130 tisíc nových pracovných miest. Štatistický úrad SR sleduje vývoj zamestnanosti niekoľkými metódami. Je pravda, že ich výstupy sa od seba líšia, ale rozdiely nedosahujú ani 1 % počtu ekonomicky aktívnych obyvateľov.
Podľa Výberového zisťovania pracovných síl v období 2. Q 2012 až 3. Q 2015 stúpol počet pracujúcich v domácej ekonomike o 65,8 tisíc osôb. Podľa podnikovej štatistiky (podnikové výkazy) vzrástol počet o 47,7 tisíc a podľa metodiky národných účtov ESA 2010  o 59,1 tisíc.
Aj keby sme začiatok časového intervalu posunuli o jedno obdobie, do 1. Q 2012, kedy končila vláda pod vedením Ivety Radičovej, rozdiel vy sa zvýšil o cca 7 tisíc. Rovnako z druhej strany nepotvrdzujú toto vysoké číslo ani údaje o nezamestnanosti.
Je určite dobré, že trend ostatných dvoch rokov je pozitívny. Otázky však vyvoláva viac momentov. Jedným z nich je  fakt, že v porovnaní s rokom 2008 máme ešte vždy o vyše 100 tisíc uchádzačov o zamestnanie viac.  Druhým je cena a udržateľnosť, keďže vo veľkom počte prípadov ide o pracovné miesta, ktoré by bez masívnej finančnej podpory štátu, dosahujúcej už stovky miliónov Eur, nevznikli.
 

Pridať komentár

Feedback