Veľké chválenie sa veľkým ekonomickým rastom v roku 2015 je (seba)klam. Tiež veľký, a poriadne.

Asi žiadna vládnuca politická sila neodolá pochváliť sa niečím „jagavým“, čo sa pri bližšom pohľade zlatu ani nepodobá. Ale rast z darovaných peňazí?

Podľa rýchleho odhadu ŠÚSR v 4. štvrťroku 2015 vzrástol hrubý domáci produkt (HDP) v stálych cenách v porovnaní so 4. štvrťrokom 2014 o 4,2 %. Za celý rok by to malo byť 3,6 %. Ročný údaj nás s Poľskom radí na delené 6. miesto rebríčka EÚ. Sama osebe je to dobrá správa. Lenže nie úplná.

Počas predošlého programovacieho obdobia sa nám akosi nedarilo čerpať zdroje z fondov EÚ podľa plánu. Tak sa stalo, že na posledný možný rok nám toho zostalo rekordne veľa. Podľa priebežného plnenia štátneho rozpočtu sme roku 2015 dostali 4 280 mil. €, čo je o 3 022 mil. viac ako rok predtým.  Väčšina z uvedenej sumy bola použitá na budovanie verejnej infraštruktúry, kde sme tiež zaznamenali rekordné objemy. Suma zvýšeného črpania z fondov EÚ (3 022 mil.) je väčšia ako celoročný prírastok HDP. Samozrejme, nie celá sa premietla do tvorby HDP. Predstavitelia Inštitútu finančnej politiky pri Ministerstve financií pred pár mesiacmi odhadli príspevok k tvorbe HDP na úrovni jednej tretiny.  

Z celoročného navýšenia čerpaných prostriedkov pripadla na samotný 4. štvrťrok viac ako polovica (54 %). Z toho vyplýva, že uvedený príspevok eurofondov k tvorbe HDP za celý rok je znateľne vyšší. Možno teda skonštatovať, že bez zvýšeného čerpania prostriedkov od daňových poplatníkov EÚ by rast našej ekonomiky sotva prekročil 2 %.

Asi žiadna vládnuca politická sila neodolá pochváliť sa niečím „jagavým“, čo sa pri bližšom pohľade zlatu ani nepodobá. Ale hospodársky rast z darovaných peňazí? Na to naozaj netreba žiadne špeciálne schopnosti ani mimoriadne úsilie. A (seba)klam nie je ten správny smer a ani vhodný nástroj na budovanie udržateľného sebavedomia národa.

Pridať komentár

Feedback