Tomáš Baťa videl zdroje rozvoja regiónov úplne inde, ako "sme zvyknutí“ dnes

Starosta Zlína, poslanec Zemského zastupiteľstva a vlastník najväčšieho daňového poplatníka ČSR nechodil do Prahy vybavovať finančné dary či podpory

„Naše vláda mohla by tento proces účinně podporovati, jestliže se odhodlá vyjíti vstříc novým požadavkům a potřebám našeho kraje a obyvatelstva. Nechceme peníze, nechceme subvence. Chceme jen, aby hospodářským silám, které jsme probudili, byly otevřeny všechny možnosti a aby síly ty nebyly tlumeny předsudky a tradičními zvyklostmi minulých dob.“
Tieto slová boli súčasťou úvodných statí v návrhu programu rozvoja s názvom  “NÁRODOHOSPODÁŘSKÁ A SPRÁVNÍ ORGANISACE ZLÍNSKÉHO KRAJE A STŘEDNÍ MORAVY“, ktorý Tomáš Baťa predložil v roku 1931 vtedajšiemu predsedovi vlády ČSR, Františkovi Udržalovi. Svoj výsledkami overený postup a presvedčenie neraz prezentoval aj na zasadnutiach Zemského zastupiteľstva Moravy a Sliezska.    
„Nejvznešenějším úkolem vedoucích osob země i státu je probuditi a uvolniti životní síly obyvatelstva a říditi tyto síly tak, aby pomáhaly sobě i státu k blahobytu.“
Jediným prostředkem k tomuto cíli je nechat žít tyto samosprávné svazky z vlastních prostředků. Ze závodění a silného života, který takto vyroste, vybudují si silné a schopné svazky znamenitou existenci. Avšak i ty nejslabší obce a země docílí mnohem lepší existence nežli mají nyní, kdy všichni, silní i slabí jsou odkázáni na almužnu a kdy mají proto nedostatek všichni.“
„Nevraživost a neshody, které naplňují nyní tolik veřejný život a zabírají mozky vymýšlením důvodů jak získat co nejvíce darů, úplně zmizí, když obce i země, podobné dospělým občanům, budou žíti z účasti ze své práce a když budou proto vymýšlet a připravovat plány, jak vydělat více a zlepšovat svůj život dokonaleji.“
Starosta Zlína, poslanec Zemského zastupiteľstva a vlastník vtedy najväčšieho daňového poplatníka ČSR, Tomáš Baťa teda nechodil do Prahy vybavovať  finančné dary či podpory. Rozvoj firmy, mesta aj regiónu staval na túžbe ľudí rozvíjať sa a žiť lepšie.

Pridať komentár

Feedback