Svet podľa Tomáša Baťu - Návod pre lepšie Slovensko

Spoločenstvá Tomáša Baťu, firma aj mesto, dosahovali výsledky, ktoré obdivoval celý svet. Nám sa to zatiaľ nedarí. Prečo, keď máme overený návod?

Ako reaguje väčšina ľudí na meno Tomáš Baťa? „No hej, pekný príbeh, dobre sa počúva. Baťa bol veľkopodnikateľ a pritom sa staral aj o svojich zamestnancov  zabezpečil im dobré platy aj bývanie“, povedia. No skepticky pokračujú: „Ale čo s tým my a dnes? Je to pre podnikateľov a ja nepodnikám. A podnikatelia už rozmýšľajú úplne inak. Im ide iba o zisky, nezáleží im na zamestnancoch. Bez takého Baťu je to len pekné snívanie. A vôbec, dnes je  celkom iný svet, sebectvo ľudí, hlavne tých hore, nepozná hranice.“
Niet divu. Baťa u nás nikdy nebol témou väčšej diskusie. Bežne tak pod týmto menom ľuďom splývajú dve aj tri osoby. Zakladateľ a 9 rokov aj starosta Zlína Tomáš, jeho nevlastný brat a nástupca Jan Antonín a „Tomík“ – Tomášov syn. No a dostupná literatúra evokuje práve uvedené videnie. Ako adresáti odkazu v nich vyznievajú podnikatelia a iná „vrchnosť“.

Že podstata je v niečom inom, niečom univerzálnejšom,
svedčí aj fakt, že firma i mesto aj po náhlej smrti Tomáša ďalej rýchlo rástli.  A to vďaka spôsobu myslenia, ktorý vštepil nasledovníkom a oni ho ďalej rozvíjali. Hugo Vavřečka, jeden z najbližších spolupracovníkov, takto videl skutočnú podstatu jeho pôsobenia:
„Základní a trvalé hodnoty životního díla Tomáše Bati musíme hledat především v oblasti sociální. Jakkoli to byl přičinlivý obchodník, vynalézavý technik, duchaplný organisátor      a konečně úspěšný průmyslník, byly toto vše jenom stupně vývoje. řeklo by se skoro, že to byla pomocná povolání, která Tomáš Baťa – vidíme to jasně teprve při pohledu nazpět – konal pro vyšší a vzdálenější cíl. Jeho vlastní povolání, k němuž lnul stále více a více, nalézaje v něm své životní poslání, byla úloha sociálního tvůrce, tvůrce nového v společenském a hospodářském životě člověka.“

Takto opísal svoje hlavné „povolanie“ samotný Baťa

Táto Základňa formovala postoje - „DUCH-a“ spoločenstva
firmy, mesta, kraja, ..., ktorý učil všetkých, ako rozvíjať potenciál jednotlivca aj spoločenstva ako celku k prospechu všetkých. Okrem iných učil tieto kľúčové veci:
všetkých, že:
- reálne nič nie je zadarmo a keď chceš viac dostať, musíš viac dať
- lepšie výsledky prináša kvalitnejšia práca, a tie najlepšie výsledky spolupráca
- len priame poctivé a pre všetkých zúčastnených výhodné jednanie a vzťahy prinášajú hodnoty dlhodobo
podnikateľov, že:
- zamestnanci sú jeho spolupracovníkmi – spolutvorcami hodnôt
- spravodlivá   mzda  a  všestranná   starostlivosť   o   pracovné   i   životné podmienky a rozvoj mestnancov sú jeho najvýnosnejšími investíciami
zamestnancov, že:
lojalita k poctivej práci a firme je zároveň lojalitou k sebe samému a svojej rodine

Na tejto duchovnej základni vytvoril svet, v ktorom každý vlastným pričinením mohol napĺňať prirodzenú túžbu človeka „mať sa lepšie“. Spravodlivejší svet, kde sa oplatí snažiť. 

Úplný odkaz a postup pre jeho dnešné uplatnenie,
teda všetky odpovede na otázky: Čo, Kto, Prečo a Ako, nájdeme v myšlienkach Tomáša, ktoré on a jeho nasledovníci pretavili do ešte vždy neprekonaných výsledkov.

Najvyšším  cieľom  je  rozvoj a lepší život ľudí. Ostatné, aj Baťa, sú „iba“ nástroje
 „V rozvoji našeho závodu spatřovali jsme rozvoj a zajištění blahobytu celého našeho kraje. Bylo naší chloubou a pohnutkou k další, neúmorné práci, vidouce, že závodem naším přinášíme nový, do toho času nepoznaný život do našich krajů, že zvedá se jeho rozvojem všeobecný blahobyt a vzdělání našeho lidu.“

Nič nie je zadarmo, ale vyhráva každý, kto pochopí a pridá sa
„Poskytujeme vám účast na zisku, ne snad proto, že bychom cítili potřebu vydat nějak peníze mezi lidi, jen tak z dobrého srdce. Sledujeme tímto krokem docela jiné cíle. Chceme pomocí tohoto zařízení snížiti ještě dále výrobní náklady. Chceme docíliti toho, aby boty byly ještě lacinější a aby dělníci ještě více vydělávali.“
Naša prosperita je veľká ako naša služba. Služba je práca, ktorou tvoríme hodnoty (tovary, služby), ktoré s nami iní ľudia ochotne vymenia za nimi vytvorené hodnoty.

Poctivá práca, Poctivá práca, Poctivá práca, ...
„Musí pochopiti každý z nás, že blahobyt jednoho každého závisí od toho, zda každý udělá svoji práci tak, aby jí druhý mohl potřebovati.“ (…) „Je proto třeba, aby byla mezi námi všemi vybudována morálka, která vylučuje, aby někdo mezi námi mohl býti považován za poctivého člověka, pokud svoji práci nepoctivě koná, …“

Spolupráca v Zhoda a Službe iným
 „Jedině ve spolupráci a vzájemné shodě můžeme svou prací posloužiti veřejnosti, budujíce blahobyt všech.“

Rozhodujúci sú vždy ľudia – ich Postoje a Schopnosti
 „Váš projev dýchá pochopením mých snah, mé činnosti a to je to, co mne tolik těší, neboť všechno mé úsilí by bývalo marným, kdyby nebylo Vašeho pochopení, z kterého vyrostlo nadšení, neznající žádných překážek a únavy. Nejsem hrd na ty zdi a stroje a na to, že jsou tyto věci zapsány v gruntovní knize na mé jméno. Jsem hrdý na Vaše schopnosti, na Vaše statečná srdce, na Vaše pilné ruce, neboť ty vybudovaly dílo, jež před sebou vidíme a ty jsou základnou pro naši další velkou práci, která nás ještě čeká.“
Spoločenstvá Tomáša Baťu, firma aj mesto, dosahovali výsledky, ktoré obdivoval celý svet. Nám sa to zatiaľ nedarí. Prečo, keď máme overený návod?

Odkaz Tomáša Baťu je pre každého z nás, keďže spoločenstvá tvoríme my všetci a v rôznej miere sme za ich fungovanie spoluzodpovední. Aktuálny bol a bude vždy, pretože jeho pôsobenie je založené na túžbe ľudí „mať sa lepšie“, ktorá vždy bola a bude prirodzenou súčasťou našej genetickej výbavy.
Odkaz – Návod Tomáša Baťu je komplexný, uvedené myšlienky tvoria jeho jadro. Všetko riešime vo FB- skupine „Robme to ako Baťa“. Link nájdete vpravo medzi odkazmi pod označením „Webstránka“

Pridať komentár

Feedback