Štátnický odkaz Tomáša Baťu, ktorý na vlastnú škodu dlhodobo ignorujeme

Nejde o presné kopírovanie postupov, ale všeobecne platných princípov A vyjadrenia priamych účastníkov i súčasných manažérov ich správnosť potvrdzujú

Výrok: „Nejvznešenějším úkolem vedoucích osob země i státu je uvolnit a probudit tvořivé síly  obyvatelstva a řídit tyto síly tak, aby pomáhali sobě i státu k blahobytu“[1] osobne vnímam ako jeho posolstvo „najvyššieho rádu“. Tú istú zásadu vyjadril vo viacerých podobách aj pre podnikateľov.
Nejde, samozrejme, o jeho vynález. Ako najväčší zdroj rozvoja ju poznali a v rôznej miere aj uplatňovali niektorí vládcovia už od staroveku. Robili a robia tak aj mnohé firmy. O tom, že na najvyššej úrovni štátu u nás dlhodobo nie je považovaná za prioritu, svedčí viacero javov. Zrejme najznámejším sú dlhodobo nezvládané problémy nášho systému výchovy a vzdelávania.
Pre Baťu išlo o najzásadnejšiu otázku jeho pôsobenia v pozícii podnikateľa aj verejného činiteľa. Nejde o presné kopírovanie postupov, ale všeobecne platných princípov. A vyjadrenia priamych účastníkov i súčasných manažérov ich správnosť potvrdzujú. A hlavne výsledky, ktoré dosiahol on a jeho nasledovníci, ktorým bol učiteľom.
Video je najmä o "obrátenom duálnom systéme vzdelávania", kde je na 1. mieste prax. Podľa zásady: "Najlepším učiteľom je práca". Dnes by to v  takej miere ,samoszrejme, nešlo.

 https://www.youtube.com/watch?v=-rVBTjREiow  
 

 
[1] Zdroj: Tomáš Baťa „Úvahy a projevy“

Pridať komentár

Feedback