Robme to ako Baťa. Pracujme a učme sa. Spoločne.

Jedine súlad záujmov dokáže motivovať rozhodujúcu väčšinu členov akejkoľvek komunity, aby robila správne veci a snažila sa ich robiť čo najlepšie.

Tomáš Baťa pre každého z nás (politika, úradníka aj občana, zamestnávateľa aj zamestnanca, producenta aj spotrebiteľa, učiteľa aj žiaka, celé komunity, (...) proste každého) zanechal neodškriepiteľnými výsledkami overené princípy.

Jedno z tých pre komunity ponúkam do pozornosti.

Dodržiavanie spoločných zásad. Zmysluplná a dobre vykonaná Práca. Lepší život pre všetkých. A nad tým všetkým najdôležitejší princíp: „Spoločne“ (Súdržnosť, Spolupráca. Solidarita,...). Tie patria medzi hlavné piliere na ceste k Prosperite, Spokojnosti a oprávnenému Sebavedomiu komunít obcí, krajov aj celého štátu. A tiež na ceste von z každej spoločenskej krízy.

Jedine  súlad záujmov dokáže motivovať rozhodujúcu väčšinu členov akejkoľvek komunity, aby robila správne veci a snažila sa ich robiť čo najlepšie.

PS:
- Na takýchto v každej dobe platných ľudských princípoch so spolupracovníkmi a spoluobčanmi spoločne budovali lepší svet pre každého.
- V roku 1923 ho prvýkrát zvolili za starostu mestečka Zlín a rok nato uplatnili revolučný systém organizácie práce a  odmeňovania
- Za 9 rokov stúpol počet zamestnancov jeho firmy z 2,2 na 25,0 tisíc a obyvateľov mesta z 5,3 na 26,4 tisíc. Ich kúpna sila presiahla 2-násobok priemeru ČSR.
- Od nich sa od roku 1925 chodili učiť Európania, Američania aj Japonci.
- Prepojením svojho podniku a mesta do jedného organického celku vytvoril „nový svet“. V ňom ľudia chceli robiť správne veci a učili sa robiť ich správnym spôsobom. Systém bol zostavený tak, že sa im to oplatilo viac ako kdekoľvek inde, pretože individuálne, skupinové a celospoločenské záujmy boli vo vzájomnom súlade. Vytvoril tak ten pomyselný „spoločný povraz“ za ktorý „ťahala“ rozhodujúca väčšina.

INŠPIRUJME SA Aj MY!

PPS:
- Najslávnejšími osobnosťami histórie sú najmä dobyvatelia, ktorí budovali svoje ríše či šírili svoju pravdu za cenu biedy, utrpenia aj životov nespočetného množstva ľudí. Prípadne za podobného utrpenia stavali svoje pamätníky či hrobky, ktoré dnes  obdivujeme.
- Tomáš Baťa, jeho žiaci a nasledovníci, ako aj ďalší im podobní, budovali svoje „ríše“ tak, že pri tom nik nezomieral a v konečnom dôsledku z toho mali osoh všetci.

O tých prvých učia v každej škole. O tých druhých však v máloktorej. Medzi nimi aj vo FB-skupine „Robme to ako Baťa“

Pridať komentár

Feedback