Prečo zostala najdôležitejšia myšlienka prezidenta Kisku bez odozvy?

Samozrejme, nemusíme súhlasiť so všetkými názormi prezidenta. V tomto prípade by sme však škodili sami sebe. Pripomenul nám totiž jednoznačný princíp.

Po novoročnom príhovore prezidenta Slovenskej republiky, Andreja Kisku, sa správy a komentáre bližšie zaoberali väčšinou javov, ktorým sa venoval. Pochopiteľne, veď nárast prejavov nenávisti, extrémizmu, rozmery korupcie či nekonečné príbehy reforiem systémov zdravotníctva a vzdelávania sú ozaj veľkými problémami našej spoločnosti.

Nechápem však, prečo zostalo mimo pozornosť najdôležitejšia časť príhovoru. Prečo sa prezidenta doteraz nik v rámci rozhovorov pred verejnosťou nespýtal, ako to vlastne myslel s touto výzvou, posolstvom k občanom:

Mne osobne to vychádza tak, že práve táto myšlienka je z celého príhovoru to najdôležitejšie. A to z veľmi jednoduchého dôvodu. Všetky vyššie uvedené neduhy sú „len“ následkami práve toho, že nie všetci a nie vždy robíme svoju prácu dostatočne poctivo. Poctivá práca je teda riešením. Ak by ju naši otcovia vlasti za ostatné aspoň dve desaťročia tak robili, nemali by sme napríklad toľko zanedbaných kútov Slovenska a v nich státisíce nešťastných, frustrovaných, dezorientovaných, nadávajúcich ..... ľudí. Ľudí, ktorí už po desaťročia neplnených sľuboch (každá vláda doteraz mala riešenie uvedených problémov v programe) tzv. štandardnými politikmi dnes vsádzajú na iných. Menej štandardných až extrémistických.

Myslím si tiež, že Andrej Kiska neadresoval túto výzvu len ostatným politikom, ale aj sebe samému a nám všetkým ostatným miliónom občanov. Veď nie všetky naše bolesti spôsobuje lajdáctvo či chyby v riadení štátu. Možno ešte viac si strpčujeme každodenný život my ostatní, bežní ľudia, navzájom. Tam, kde by sme z titulu našej profesie mali slúžiť a pomáhať spoluobčanom, nie vždy odvádzame ten „kus normálnej poctivej práce“.  Z obchodu, ordinácie, úradu, školy, reštaurácie atď. tak neraz odchádzame viac či menej nespokojní.

Samozrejme, nemusíme súhlasiť so všetkými názormi prezidenta. V tomto prípade by sme však škodili sami sebe. Pripomenul nám totiž jednoznačný princíp. Tú istú myšlienku vzájomnej závislosti našej životnej úrovne a spokojnosti na práci všetkých vyjadril Tomáš Baťa vo svojom prejave k robotníkom v dielni 17.11.1918 slovami:

„Musí pochopiti každý z nás, že blahobyt jednoho každého závisí od toho, zda každý udělá svoji práci tak, aby jí druhý mohl potřebovati. (...) Musíme každý konati svoji práci a sice tak, jak ji potřebuje ten, pro koho ji konáme. (...) Je proto třeba, aby byla mezi námi všemi vybudována morálka, která vylučuje, aby někdo mezi námi mohl býti považován za poctivého člověka, pokud svoji práci nepoctivě koná,...“

A v zásade je to aj jednoduché. Navyše k tomu nepotrebujeme ani jediný cent naviac, aby sme dosiahli väčší efekt ako z doterajších „eurofondových“ miliárd. Navyše samo-udržateľný. Stačí chcieť a, samozrejme, nečakať na druhých, ale začať od seba. Nakoniec presvedčenie o úspechu a lepších medziľudských vzťahoch vyjadril v závere príhovoru aj Andrej Kiska slovami:

„Želám nášmu krásnemu Slovensku, aby sme v tomto roku strážili kultúrnosť, aby slušnosť bola počuť a aby sa nám ten kus normálnej poctivej práce urobiť podarilo.  My máme na to, aby sme si takto o rok mohli povedať, že sa veci začali meniť k lepšiemu.“
 

Pridať komentár

Feedback