Prečo je inšpirovanie sa odkazom Tomáša Baťu to najlepšie, čo môžeme dnes urobiť?

Ako podnikateľ a starosta priniesol Zlínu to, čo nám dnes chýba. Životnú úroveň najvyspelejších krajín, poriadok, vzájomné porozumenie, spoluprácu ...

SPOZNAŤ PRINCÍPY TOMÁŠA BAŤU ZNAMRNÁ POZRIEŤ SA PRAVDE DO OČÍ

Jeho systém overil u nás dodnes neprekovaný rast výkonnosti
Od zavedenia unikátneho systému organizácie práce (1924) a zriadenia vlastného výchovného a vzdelávacieho systému aj pre dorast (1925) stúpol za 13 rokov (do 1936) počet zamestnancov koncernu Baťa len v Československu z 2,2 na 42,0 tisíc.
Okrem toho ďalšie tisícky v továrňach a obchodných zastúpeniach so sieťou stoviek vlastných predajní od západnej a strednej Európy cez Balkán, Afriku, Blízky Východ až po Indiu.
 
Následne nevídaný rast mesta a životnej úrovne jeho obyvateľov
V tom období (do r. 1939) vzrástol počet obyvateľov Zlína z 5,3 na 37,4 tisíc. Mesto sa rozvíjalo podľa jasnej vízie jeho starostu:
„Nebylo by těžké vybudovati město o 50 000 obyvatelích, namačkaných do kasárenských činžáků bez ohledu na to, jak žijí jejich ženy a děti a jakou příležitost   k výdělku v něm nacházejí jeho mužové.“
„Naším cílem jest však zahradní město plné slunka, vody, občerstvující zeleně a čistoty, město nejvyšších mezd, kvetoucích živností, obchodů a řemesel, město s nejlepšími školami. Naší ctižádostí je osvoboditi všechny naše ženy od posledních zbytků domácí dřiny a pomoci jim vybudovati domov, který by byl jejich pýchou.“
A systém podnikateľa a starostu Baťu bol nastavený tak, že spoločné ciele (sľuby) si obyvatelia spoločnou prácou aj splnili. V Zlíne  bola životná úroveň viac ako dvojnásobne vyššia ako priemer v republike. O výbere tovaru všetkého druhu v 11-pochodovvom obchodnom dome ani nehovoriac. Obytné štvrte aj továreň boli ponorené v zeleni s fontánami. A cintorín v lese.

Jeden štát – rovnaké podmienky, napriek tomu úplne iné výsledky
Pôsobil, samozrejme, v rovnakom legislatívnom prostredí ako všetci ostatní podnikatelia. Od štátu dostával rovnaké služby. Navyše v porovnaní s väčšinou ostatných musel doháňať viaceré hendikepy. Vo vlastnom vzdelaní, nevhodnej polohe a dopravnej dostupnosti Zlína atď. Nevyhováral sa však, chybu hľadal vždy v sebe. Riešenie vždy našiel vo vytrvalej práci.

Ako to všetko dosiahol, ako jeho systém fungoval
Všetko postavil na rozvoji ľudí, na logickom prepojení ich „zdravého rozumu“ a vrodenej ľudskej túžby mať sa lepšie. Vysvetlil im, čo majú robiť, prečo to majú robiť – čo z toho budú mať priamo či nepriamo a ako to možno robiť najlepšie, aby bol celkový výsledok čo najlepší.

Spájal jednotlivcov aj spoločenské skupiny, viedol ich k spolupráci
Zároveň im vysvetlil aj to, že sa im vyplatí pochopiť a rešpektovať aj záujmy druhých členov komunity (pracovnej aj civilnej) a spolupracovať s nimi, lebo spoločne dosiahnu ešte viac. Každý jednotlivec tak pracuje v záujme svojom individuálnom aj spoločenskom.

Prinášal úžitok drvivej väčšine, tým aj priaznivejšiu spoločenskú atmosféru
Porozumenie, zhoda, spoločná práca v záujme všetkých s rýchlym rastom výkonnosti a následne aj životnej úrovne vyhovuje nastaveniu väčšiny štandardne rozmýšľajúcich a cítiacich ľudí. A to bez ohľadu na ich politickú, náboženskú či inú orientáciu. Výnimky tvoria iba extrémisti rôzneho druhu.

Pre nás je najdôležitejšie, že Baťove postupy môžeme spoločne aplikovať aj my dnes, a to rýchlo, bez potreby akejkoľvek pomoci zvonka, dokonca aj euro-fondov. Stačí sa rozhodnúť.
A to všetko si vysvetlíme na konferencii „S Tomášom Baťom k prosperite a lepšiemu životu“ 13. júna v Košiciach.
 

Pridať komentár

Feedback