Postoj Tomáša Baťu, starostu mesta Zlín, k opozičným názorom

Vyzerá to tak, že postoj Tomáša Baťu bol veľmi ďaleko od dnes často uplatňovanej zásady: „Vyhraj voľby a môžeš všetko“. A čo sa viac pozdáva voličom?

V roku 1931 bol Tomáš Baťa tretíkrát za sebou zvolený za starostu Zlína. „Baťovci“ zo 42 mandátov získali 41. Ani ten jediný však získal katechéta, pán Oulehla, ktorého Baťa považoval za dobrého priateľa a zveril mu vedenie prvej schôdze. Napriek tejto prevahe vnímal názory voličov opozície inak, ako to neraz zažívame v súčasnosti. Vyplýva to z jeho prejavu na prvom zasadnutí zastupiteľského zboru. (Zdroj: Úvahy a projevy)

„Když si naše občanstvo přeje, abychom vládli bez oposice, jistě si nepřeje, abychom vládli bez spravedlnosti.“
„Musíme si proto být plně vědomi, že i těch několik občanů v našem městě, jejichž důvěru jsme si dosud nedovedli získat a kterým se nedostalo zastoupení v tomto sboru, mají právo na spravedlnost a já vás prosím, abyste slyšeli každý hlas, volající po spravedlnosti, aby každý z vás takový hlas pozorně sledoval zrovna tak, jako kdyby byl pronášen v tomto sboru jejich zástupci.“
Vyzerá to tak, že postoj Tomáša Baťu bol veľmi ďaleko od dnes často uplatňovanej zásady: „Vyhraj voľby a môžeš všetko“. A čo sa viac páči voličom? No, v Zlíne v tom čase v tom mali pomerne jasno.

Pridať komentár

Feedback