Porovnanie. Ako využívame potenciál nášho územia v cestovnom ruchu?

Áno, zaznamenávame mnohé čiastkové zlepšenia. Avšak inde tiež nespia. Napredujú rýchlejšie, svoj potenciál využívajú lepšie a naše zaostávanie rastie.

Podľa vyjadrení mnohých politikov by rozvoj cestovného ruchu mal byť dôležitým nástrojom hospodárskeho rozvoja, a to hlavne na vidieku. Mal by významne napomáhať v oblasti tvorby pracovných príležitostí, svojimi multiplikčnými efektami zmierňovať regionálne rozdiely. Tak jest. Podľa odborníkov máme na to nemalý potenciál, keďže napriek malému územiu Slovensku okrem mora nechýba žiadna turisticky dôležitá prírodná atrakcia.

Ako sme na tom, dokumentuje grafické porovnanie s niektorými, v mnohých oblastiach blízkymi, krajinami. Graf znázorňuje počet prenocovaní zahraničných turistov v roku 2014, ktorý je prepočítaný na 1 km² plochy územia.

Ako vidno, za všetkými výrazne zaostávame. Okrem Maďarska nás všetci prevyšujú viac ako dvojnásobne. Ak aj ponecháme bokom Rakúsko, ktoré je majstrom tohto odvetvia a Slovinsko, ktoré má k dispozícii aj morské pobrežie, vyznie porovnanie skutočne nelichotivo.

Napriek tomu, že Česi majú Prahu s jedinečným súborom zachovalých pamiatok už od stredoveku, je takmer 3,5-násobne vyšší počet prenocovaní priveľký rozdiel. Zaostávanie za Maďarmi na úrovni ich 60-tich percent je už neobhájiteľný fakt. Z hľadiska atraktivity územia totiž aj podľa odborníkov predstavuje Slovensko viac ako vyrovnaného súpera.

Veľmi dôležitým momentom je, že po poklesoch vplyvom krízy sa všetky krajiny dostali nad úroveň roku 2008. Len Slovensko nie. V roku 2014 sme dosiahli iba 75 % pôvodného výkonu. Ako kľúčový faktor uvedeného poklesu u nás je prezentovaný menový faktor. My sme v roku 2009 prešli na Euro a meny krajín, tvoriacich zdroje návštevnosti, oslabili. Je to pravda. Avšak Eurom sa platí aj v Rakúsku a Slovinsku, ktoré vykázali nárasty.

Áno, zaznamenávame mnohé čiastkové zlepšenia. Avšak inde tiež nespia. Napredujú rýchlejšie, svoj potenciál využívajú lepšie a naše zaostávanie rastie. Iste, je veľa okolností, ktoré znižujú mieru úspešnosti, a my ich nemôžeme ovplyvniť vôbec alebo len v nepodstatnej miere. Avšak vždy máme možnosť vymyslieť opatrenia, ktoré nám umožnia vyhnúť sa im a posilniť pôsobenie iných, pre nás výhodných. Príkladov je dosť. Jedným z najznámejších aj najextrémnejších je Las Vegas. Ale možno spomenúť aj šadové hotely, kam šudia dochádzajú tiež z veľkých diaľok a slušne platia, aby zažili niečo pre nich nezvyčajné.

Pridať komentár

Feedback