Košický kraj sa v poradí za jediný rok prepadol až na dno

V ostatných rokoch sme si už aj zvykli, že pri vyslovení slova „nezamestnanosť“ nám v mysli akosi automaticky naskočia okresy Rimavská Sobota a Prešovský kraj. Zatiaľ všetko nasvedčuje tomu, že na úrovni okresov sa situácia tak skoro nezmení. Na regionálnej úrovni to však vyzerá na zásadnú zmenu v poradí krajov.

Košický kraj sa v miere nezamestnanosti prepadol na posledné miesto
 

Ako vidno z grafu, Košický samosprávny kraj sa v priebehu jedného roka „prepadol“ na prvé miesto v ukazovateli „miera nezamestnanosti“ (Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny). K výraznejšej zmene došlo v porovnaní s Prešovským krajom, kde sa rozdiel zmenil o 1,47 percentuálneho bodu (pb) /z – 1,16 na + 0,31/. Od októbra 2013, teda od začiatku práve skončeného volebného obdobia jednotlivé kraje znížili mieru nezamestnanosti v rôznej miere. Banskobystrický o 9,27; Prešovský o 9,87 a Košický o 7,50 pb.

Vyzerá to tak, že v Košickom kraji dokázali v podstatne menšej miere využiť roky trvajúci rastový trend v slovenskej ekonomike vyplývajúci z európskych aj svetových priaznivých podmienok. Podobne aj množstvo podporných nástrojov financovaných z fondov EÚ.

Pridať komentár

Feedback