Tajomstvo úspechu v biznise

Múdri ľudia vytvárajú definície marketingu, každá krajšia (a často zložitejšia) ako tá predchádzajúca. Môžem síce machrovať a citovať Kotlera, ale drobný podnikateľ skôr hľadá niečo, čomu porozumie.

Ak si odmyslíte všetko to akademické pozlátko, marketing sa dá jednoducho popísať ako činnosti, ktorých cieľom je, aby sa dostal správny výrobok k správnemu spotrebiteľovi, na správne miesto, v správnom čase, v správnej kvalite a za správnu cenu. Marketingové činnosti vytvárajú marketingový mix (často označovaný ako 4P), ktorý reprezentuje strategickú pozíciu produktu na trhu pomocou 4 parametrov. 

Prvé P je produkt. Je to výrobok, ktorý uspokojuje potreby zákazníka a za ktorý je tento ochotný zaplatiť. Toto je skutočný základ vášho biznisu. Produkt rozhodne o úspechu. Ak je produkt zlý, skrachujete. Ak je dobrý, budete úspešní. 

Druhým P je cena (price). Cena je vyjadrenie hodnoty produktu v peniazoch. Cena je niečo, čomu každý zákazník rozumie. Celý predaj je o nájdení zhody medzi cenou produktu a prínosom produktu pre zákazníka. Ak je zákazník presvedčený, že produkt má pre neho vyššiu hodnotu, ako je jeho cena, biznis je váš. Ak je tomu naopak, buď to ako obchodník zmeníte a presvedčíte zákazníka o hodnote produktu, alebo končíte a biznis vám ujde.

Tretie P je distribúcia (place). Toto pé hovorí o spôsobe, kde a ako sa dostane váš produkt k zákazníkovi. Je to relatívne jednoduché a nezáživné pé, ale každá babička predávajúca snežienky pozná jeho dôležitosť. Ak sa nedostane v sobotu včas na trh, jej snežienky jednoducho zvädnú a nepredá ich, hocí sú najkrajšie v chotári. 

Stvrté P je propagácia. Je to také zlaté teľa, ku ktorému sa väčšina podnikateľov modlí, pretože si myslí, že propagácia je všeliek. Propagácia samotná je vlastne dávanie na známosť, že máte svoj produkt, ktorý nejako vyzerá, niečo robí a uspokojuje nejaké potreby. Často sa kladie rovnítko medzi propagáciu a reklamu. Biznismeni si myslia, že stačí reklama a predajú kdejakú kravinu za veľké peniaze. 

Radenie jednotlivých péčok za sebou má svoj zmysel. Najdôležitejšie je to prvé, ostatné nasledujú v poradí podľa dôležitosti. Akokoľvek totižto budete propagovať, ak je váš produkt zlý, neuspejete. Propagáciou totižto dospejete maximálne k prvému, takzvanému skúšobnému nákupu. Ak produkt nesplní to, čo mu reklama sľúbila, nastane frustrácia. Zákazník vám to nedaruje a povie každému kamarátovi, aký šunt to predávate. Začne sa šíriť tzv. WOM (word of mouth) a skončili ste. Nikto nebude vašej reklame veriť. Môžete namietať, že dajú sa predať aj také hlúposti ako voda v plastových fľaškách, ktorú si ľudia kupujú, hoci majú oveľa lacnejšiu a často aj zdravšiu priamo z vodovodu. Tu však nezabúdajte, že voda v plastovej fľaši nerieši len racionálnu potrebu (smäd), ale tiež mnohé ďalšie, ako napr. presvedčenie, že táto voda je zdravšia (je predsa v sterilnej fľaši), chutnejšia (je z ľadovca) a praktickejšia (fľašu mám stále so sebou). To znamená, že propagácia iba oslovila také potreby, ktoré neboli na prvý pohľad zreteľné.

Samozrejme, pokiaľ sa váš produkt nedá kúpiť, alebo má neprimeranú cenu (rozumej zákazník nepokladá výhody z vášho produktu za dostatočné nato, aby vyvážili jeho cenu), úspech nepríde. V centre vašej pozornosti by mal byť však vždy produkt. Produkt je to, čo vás charakterizuje, čo vás odlišuje a prečo ste v biznise.

Ak ste drobný podnikateľ, zabudnite na to, že vytvoríte hodnotu z ničoho. Propagácia síce dokáže urobiť aj z podpriemernej a bežnej veci jedinečnú. Na tieto hry však nebudete mať dostatok financií, aby ste komunikovali dostatočne hlasne, nápadito a dlho.

Ak ste tento článok dočítali až do konca a hľadáte to vytúžené tajomstvo úspechu, tak tu je. Žiadne špeciálne tajomstvo neexistuje. Držte sa toho, že za každým úspechom, ktorý išiel zdola a v malom, stál dobrý produkt. Vylepšujte svoj produkt. Verte mu. Zamilujte sa do neho. Držte jeho kvalitu. Lebo iba tak príde úspech.

Pridať komentár

Feedback