Nestabilná stabilita

Z predloženého vládneho „Programu stability SR na roky 2014 až 2017“ je zrejmé, že nás čaká nestabilita. Vláda v dokumente priznáva, že tak, ako po uplynulé 2 roky, ani na ďalšie dva neplánuje žiadne potrebné štrukturálne zmeny. Z dokumentu je ale zrejmé, že:

1. Vláda nešetrí na sebe, ale zdiera ľudí - z opatrení za 1,557 mil.eur zaplatili občania na daniach, odvodoch a poplatkoch viac až o 1,442 mil. eur (92,6%)!

  • Najväčšou položkou sú zmeny v 2. pilieri, kde prišli ľudia až o 695 mil. eur.

2. Napriek poklesu deficitu pod 3% na úroveň 2,77% (čo z drvivej časti zaplatili občania), už tento rok sa očakáva zhoršenie na 2,84%! Vláda už ani nepredstiera šetrenie, čo dokazuje tohtoročné záporné konsolidačné úsilie!

  • Vláda teda zhoršuje deficitné hospodárenie, čim okrem iného porušuje aj svoje medzinárodné záväzky.

3. Pokračuje neúmerne zadlžovanie - napriek vládnym prognózam a ubezpečovaniam dosiahol verejný dlh úroveň 55,4% a toto prelomenie už tretej hranice dlhovej brzdy znamená, že od budúceho roku sa nebudú môcť zvyšovať nielen vládne výdavky, ale ani výdavky na komunálnej úrovni.

  • Na zlé hospodárenie vlády tak doplácajú občania už aj na komunálnej úrovni.

Na ďalšie roky 2015 až 2017 síce vidíme nakreslené ušľachtilé ciele zníženia deficitu až na úroveň 0,54%, zároveň ale tiež vidíme priznanie, že na to je potrebné dodatočných opatrení za 2,134 mil. eur za ďalšie 3 roky! Občania Slovenska sa teda, pri neschopnosti vlády šetriť, majú právom čoho obávať!
Namiesto vládnej bezradnosti z čísel je konečne potrebné realizovať zmeny, ktoré by zmenili tento negatívny trend:
 

  • Znížiť priame daňové zaťaženie znížením priamych daní a zrušením nezmyselnej dane zo straty
  • Spružniť pracovné právo menou Zákonníka práce a Zákona o kolektívnom vyjednávaní
  • Znižovať administratívne zaťaženie, ktoré bráni rozvoju najmä malého podnikania

Okrem toho je potrebné posudzovať každé opatrenie, či už na našej, alebo európskej úrovni podľa toho, či pomôže tvorbe pracovných miest. Len tak dokážeme zvrátiť trend, ktorý nás vedie do nestability.
 
 

Pridať komentár

Feedback