Zrušenie Agentúr dočasného zamestnávania a jeho následky?

    Otázka by mala skôr stáť takto: Ako to zmení postavenie pracujúceho človeka? Na jednej strane už nebudú nepoctivé pracovné agentúry. Zamestnanci sa nebudú deliť na kmeňových a požičaných resp. pracovníkov prvej kategórie a pracovníkov druhej kategórie. Zapožičaní zamestnanci majú iba veľmi málo právnych istôt. Sú odkázaní na svojvôľu Agentúr. Nemôžu vyhľadať lekára a isť na dočasnú pracovnú neschopnosť, dovolenky čerpať, žijú v sústavnom strese, že zo dňa na deň prídu o zamestnanie. Samy sú musia na vlastné náklady zaobstarať pracovné pomôcky. Kmeňoví zamestnanci sa na nich pozerajú ako na niečo menej cenné. Musia viac „makať“ ako tí kmeňoví.

Tieto závažné nedostatky by zrušením pracovných agentúr by boli odstránené. Čo je super. Ale každá minca má dve strany. Dnešná doba je veľmi neistá. Človek nevie čo mu prinesie ďalší deň, nie tobôž, čo bude o rok. Pracovné Agentúry zrejme využívajú väčší zamestnávatelia a nie živnostníci.

Zrušenie agentúr dočasného zamestnávania by mohlo priniesť aj zvýšenie nezamestnanosti, a o to vyšší mobbing a bossig na pracoviskách, nastali by veľké finančné straty pre štátny rozpočet.Vážne by boli porušené ekonomické práva ľudí. Nie je riešením zrušiť agentúry. Skôr by bolo dobré, zaviesť fair – play pravidlá, podľa ktorých by tieto agentúry museli konať. Keby sa také fair play pravidlá zaviedli. Garantujem, že zo 700, či viac agentúr by zrejme zostalo iba niekoľko.
Riešiť to či zrušiť, nezrušiť  dočasné pracovné agentúry je iba stratou času, ako drvivá vecí, ktoré sa prejednávajú v NR SR. Zrušenie týchto agentúr by prinieslo iba väčší mobbing a bossing, ktorého je na Slovensku neúrekom.

JUDr. Mária Ritomská, poslankyňa NR SR je denne zaplavovaná zúfalými listami a telefonátmi od občanov SR.
Vo vyspelých krajinách EÚ  je mobbing , ale obete tohto neduhu to majú omnoho ľahšie. Tu miesto toho, aby úrady práce, verejná správa pomáhala obetiam mobbingu, skôr rúcajú prekážky pod nohy svojim občanom.
Zrušenie pracovných agentúr by z toho hľadiska aj odstránilo mobbing na pracoviskách lizíngových zamestnancov, ale to to by sa mobbing zvýšil na pracoviskách kmeňových zamestnancov.  

https://www.facebook.com/187115644704442/photos/a.704272869655381.107374...
 

Pridať komentár

Feedback