V pote tváre budeš jesť svoj chlieb

Pán Boh povedal prvým ľuďom v raji Eve a Adamovi, aby šesť dní pracovali a na siedmy deň oddychovali. Práca mala byť akousi oslavou Boha a prvých ľudí. Práca bola vtedy radosťou, bez tŕňov. Rajskí ľudia však zhrešili a pán Boh ich vyhnal z Edenu slovami:“ Pretože si poslúchol hlas svojej ženy a jedol si zo stromu, z ktorého som ti zakázal jesť, nech je prekliata pôda kvôli tebe! S námahou si z nej budeš dobývať obživu po všetky dni svojho života. Bude ti rodiť tŕnie a bodľačie a ty budeš jedávať poľné zeliny. V pote tváre budeš jesť svoj chlieb.“ Ako plynuli stáročia a tisícročia ľudská práca sa zdegradovala. Slabšieho začali zneužívať silnejší ako otrokov na práce.


Týmto úplne porušili boží príkaz. Dnes v dobe techniky, rôznych vymoženosti, ľudia veľmi morálne nevyzreli. Aj keď vo vyspelých krajinách EÚ boli už prijaté zákony na ochranu mobovaných ľudí, predsa sa podnikatelia z týchto krajín zle chovajú ku zamestnancom z iných krajín, ako ku menejcenným. Voči vlastným občanom bohatého členského štátu by si to nedovolili. Robotník resp. pracujúci človek bol vyzdvihnutý v encyklike pápeža Leva XIII Rerum novarum (1891) - smernice ako riešiť robotnícku otázku. Rerum novarum dala do popredia robotníka ako ľudskú bytosť, s ktorou má zamestnávateľ jednať dôstojne, a nie ako s vecou. Ktovie koľko kresťanských podnikateľov si zobralo pápežove slová ku srdcu. Pápežova encyklika Rerum novarum – sa dá aplikovať aj na zamestnancov v štátnej správe a súkromnej sfére, od robotníckych pozícii až po tie, ktoré si žiadajú vysokoškolské vzdelanie. Veľa ľudí môže dosvedčiť, že dnešní zamestnávatelia (súkromníci alebo štát) si slová Leva XIII. a jeho nástupcov ku srdcu veľmi neberú. A to údajne je nás 70 percent katolíkov.

Nezávislá poslankyňa M. Ritomská denne eviduje nové a nové sťažnosti na zlé zaobchádzanie zamestnávateľov. Podľa môjho názoru jej najviac sťažnosti pribudlo zo školstva. Miesto toho, aby jej štát bol nápomocný, a bol by rád, že si dobrovoľne zobrala na seba niektoré úlohy štátu, jej rúcajú balvany pod nohy. Napr. nedávno jej súd neoprávnene vymeral pokutu 500 eur, len preto, lebo mala právo nahliadnuť do spisu svojho klienta. JUDr. Ritosmká svoju prácu nezačala pár mesiacov pred voľbami 2012. Občianske združenie“ Práca a vzťahy“ na Slovensku obnovila v roku 2011. Ale už od začiatku druhého milénia nášho letopočtu, keď pracovala na Úrade práce, začala sa zaujímať o osudy nezamestnaných – skúmať príčiny ich nezamestnanosti. A veru, neboli to sladké príbehy, ale príbehy plné utrpenia. JUDr. Ritomská nezačala sa obeťam mobingu venovať iba pár mesiacov pred voľbami 2012, ale už omnoho skôr. Na jednej strane tým pomôže veľa ľuďom, za čo sú jej vďační, na druhej strane aj nepriateľov, zo strany mobbérov, ktorí jej priamo na Silvestra 2015 vyviedli krutý kanadský žartík – hackeri zaútočili na jej facebookový profil Mária Ritomská, z 850 priateľov jej nechali približne 70. Vyhádzali jej aj nejaké státusy, a nie je vylúčené, že sa nabúrali do jej pošty.....v demokracii???? Ako sa hovorí, za dobrotu na žobrotu.

Feedback