Nepodmienený základný príjem - niet sa čoho obávať !

Nová politická strana, ktorá sa práve formuje na Slovensku, má v programe, okrem zavedenia priamej demokracie "švajčiarskeho typu", aj zavedenie nepodmieneného základného príjmu pre občanov Slovenska.

Nepodmienený základný príjem - niet sa čoho obávať !

Vo Švajčiarsku teraz vrcholí ľudová iniciatíva pre zavedenie nepodmieneného základného príjmu občanom Švajčiarska. Je nesporné, že sa uskutoční celoštátne referendum pre prijatie takého ústavného zákona a verím, že aj bude prijatý. Základný príjem je navrhovaný vo výške cca 2500 CHF, čo je vo Švajčiarsku považované za životné minimum. Pre ilustráciu, najnižšie primerné platy, v najslabšie platených odvetviach, predstavujú v čistom takmer 3000 CHF. Vedel by som si predstaviť zavedenie nepodmieneného základného príjmu na Slovensku už dnes, bez väčších problémov. Jeho výška by nemusela byť "švajčiarska", veď naše životné minimum je na úrovni cca 200 € a minimálna mzda na úrovni cca 300 €.

Nová politická strana, ktorá sa práve formuje na Slovensku, má v programe, okrem zavedenia priamej demokracie "švajčiarskeho typu", aj zavedenie nepodmieneného základného príjmu pre občanov Slovenska.

Na webovej stránke švajčiarskych aktivistov a organizátorov referenda za základný príjem, sa dozvieme toto stručné zdôvodnenie (voľný preklad) :

"" Preto základný príjem !

Je to jednoduchá myšlienka: Každá osoba, ktorá trvalo žije v tejto spoločnosti, dostáva mesačne ničím nepodmienený základný príjem, vo výške 2500 CHF. Dostane ho, bez ohľadu na to, či je bohatý, alebo chudobný, zdravý alebo chorý, zárobkovo činný, alebo nezamestnaný. Základný príjem je venovaný každému jednotlivcovi.

Švajčiarska ekonomika je úspešná a priniesla prosperitu ľudu tejto krajiny. Tento úspech má svoje nevýhody ! Viac a viac ľudí je v práci pod tlakom, pretože prepúšťanie vyvoláva existenčné obavy. Ľudia, ktorí sú už bez práce, sa stávajú sociálne vylúčenými. Je na čase usporiadať našu spoločnosť múdrejšie. Pretransformovať obrovský ekonomický potenciál Švajčiarska do kvality života ľudí.

Prečo pracujeme?

Pod slovom "práca", mnohí ľudia chápu len zamestnanie. Ale, okrem zamestnania, je tiež veľa inej práce, potrebnej pre fungovanie našej spoločnosti, ako je neplatená domáca práca a rodina, ktorú najčastejšie vykonávajú ženy. Mnoho ľudí, aj dnes pracuje dobrovoľne bez nároku na náhradu. Táto, dnes neplatená práca, by mohla byť rozsiahlejšia pri zavedení nepodmieneného základného príjmu. Základný príjem vytvára nový priestor pre ľudí. Na ďalšie vzdelávanie, na viac času s rodinou, na viac zmysluplnej práce. Pritom však finančná motivácia pre platené zamestnanie naďalej zostáva.

Ako je to financované ?

Nepodmienený základný príjem nie je požiadavkou na ďalšie extra peniaze. Je súčasťou už dnes existujúcich príjmov. V súčasnej dobe každý človek má nejakú formu dôchodku, inak by nemohol žiť. Základný príjem je mechanizmus, ktorý zabezpečuje príjem vo výške 2500 CHF bez akýchkoľvek podmienok. Ak chcete zaručiť tento základný príjem vo výške životného minima, nutne potrebujeme na to finančný mechanizmus. Je to možné, napríklad realizáciou dane zo spotreby.

Sloboda a zodpovednosť

Švajčiarsko má dobré skúsenosti v sociálnej oblasti. Volí si preto nepodmienený základný príjem. Každý človek by mal mať možnosť žiť dôstojný život. Každý človek by mal mať k dispozícii prostriedky na ovládanie vlastného života. To zodpovedá Deklarácii o nezávislosti Konfederácie. Ľudia si vzájomne poskytujú základný príjem a posilujú tým svoju slobodu a zodpovednosť.

Za slobodou nie je štát, ale činnosť. ""

Pridať komentár

Feedback