Mesto proti sebe / Peticia proti hazardu

Našiel som na nástenke, keď som sa vracal raz domov petíciu na zákaz herní.
Zákaz herní je iniciatíva starostov a..., môže sa zdať, že sú to svätý muži, ženy..., lenže všetko má svoje vedlajšie dôsledky, ktoré nevidíme, či nevnímame.
1. Prohibícia čiže zákaz alkoholu v Spojených štátoch amerických , viedol k tomu, že ľudia začali piť, ešte viac než dovtedy. /Nevystupujem tu v pozícii historika, ale každý môže zapátrať v histórii svojho života./ Životopis Luisa Buňuela na to v jednej z jeho pasáží odkazuje, aj nato, že alkohol nezmizol z povrchu amerického./ zakázané ovocie viacej chutí, aj keď ten výrok treba vždy brať s rezervou./ Zákaz niektorých kníh, len zvyšuje popularitu týchto niektorých kníh, alebo túžbu ich čítať, pripomeňme si reformáciu, predtým biblia nebola dovolená príliš k čítaniu. nebudem spomínať ako to bolo dávno. Dnes sa samozrejme čaká, že biblia bude čítaná aj tam kde nebola.
2. Zákaz vie priviesť na svetlo sveta či do temnôt sveta tajné herne, kým budú ovládané si vieme domyslieť, ale za zamyslenie stojí či to budú vždy zločinci a mafiáni a hlavne z pohľadu koho. 
3.Ak mesto zakáže herne, budú vznikať mimo mesto. Položme si otázky. Bude mať mesto Bratislava menej príjmov, aleb viac a bude mať viac turistov, alebo menej za týchto okolností, keď zistia, že už nemajú kde hrať?
4.Potrebujú ľudia , aby boli starostami prostredníctvom petícií...ochraňovaný pred svojimi hráčskymi neresťami, alebo to vedia ak chcú aj  niektorí sami?
5.Je možné problém v tom, že sa niekto stane patologickým hráčom zjednodušovať len na existenciu herní? Podľa mňa je to prílišným zjednodušovaním reality. Prvá z prvých výhier zlomových výhier môže nastať mimo Bratislavy.
6. Starostovia môžu získať popularitu aj zákazom alkoholu napríklad a v tom prípade je im jasné ako veľká by bola. Môžeme sa zamyslieť a pospomínať na rôzne negatívne následky alkoholu na obyvateľstvo, ktoré sa citujú v rôznych prieskumoch  a štastikách, nehľadiac už na ich vedeckú a inú dôveryhodnosť, lebo sa často jedná o vyraďovanie iných faktorov z hry. A alkohol je v konečnom dôsledku len spolučiniteľ popri tej ťažko určiteľnej položke miery.
...oni nám chcú len dobre, ale za akú cenu? Za takú, ktorú nepoznáme ani my sami.

Zakázať zlé rodiny sa nedá asi, zatiaľ, to už by sme zachádzali do absurdity, zakázať životné skúsenosti či povahu s ktorou sa človek narodí, či povahu, ktorá má sklon k hazardu, či k riziku sa nedá asi tiež, veď koniec koncov by nebolo na svete podnikateľov a tiež sme prišli zase k otázke miery vecí. Ľudia nie sú dokonalí.

Zákaz istého typu hazardu /a nemusíme ho špecifikovať, lebo by sme si mohli myslieť, že je ústretový k inému typu herní ,a lebo v jeho záujme, nevadí/ v konečnom dôsledku môže znížiť úroveň hazardu na trhu a vymahateľnosť práva pre tých čo ho upľatňujú, taktiež znížiť príjmi do pokladne štátu aj mesta/ asi nevadí/, znížiť počet turistov ich návštenosť, skrátiť dĺžku pobytu a objem financií čo tu minú. 
Nebolo by rozumnejšie, keby sa vyvolení snažili ľuďom nájsť činnosti, ktoré by im ich doterajšie záľuby nahradili, doplnili ich a prilákali ich k nim, či keby išli priamo k nim do herní do ich rodín a zázemia spasiť ich, obrátiť... Či im to ich príjmy a či dokonca čas nedovolia? Alebo im ide práve o ne a svätožiaru nad hlavou v mene hesla: Chceme vám pomôcť.

 

Pridať komentár

Feedback