Kremík vzniká v oblúkovej peci - teraz už aj na Orave

Vyroba kremika vo vysokej peci v OFZ na Orave


     Nie je každý deň, že by sme mali na Orave toľko dôvodov na optimizmus, ale aj na pochválenie sa. Mesiace tvrdej práce prinesú už v najbližších dňoch naozaj veľké výsledky. V podniku OFZ, a.s. Istebné spúšťame celkom nový druh výroby, ktorý tradičné vnímanie hutníctva posúva na úplne inú úroveň.

     Jednu z našich elektrických oblúkových pecí sme za takmer 9 miliónov eur prestavali a zmodernizovali tak, aby sme v nej mohli vyrábať kovový kremík -  materiál, ktorý dnes nájdeme všade od mikroprocesorov, cez fotovoltaické články až po zliatiny pre letecký a automobilový priemysel. Je to jednoducho látka, ktorá má uplatnenie v tých najprogresívnejších odvetviach súčasnosti a dopyt po nej stále stúpa. Veríme, že predstavuje budúcnosť aj pre našu fabriku a prácu pre ľudí na Orave.

     Rozsiahle investície do zelenej energie znamenajú stále vyšší dopyt po materiáli, ktorý sa už od marca bude vyrábať aj u nás. Kremík sa v prírode vyskytuje iba vo forme oxidov, a tak sa jeho čistá forma získava tavením v elektrických oblúkových peciach a kryštalizátoroch. Využíva sa napríklad na výrobu fotovoltických článkov a má široké využitie v chemickom a spracovateľskom priemysle.  Ďalšie oceňované vlastnosti získava kremík v zliatinách s hliníkom. Materiály pre letecký a automobilový priemysel tak môžu byť ľahké, a pritom pevné. Vysokočistý kremík sa používa aj v elektrotechnike, najmä pri výrobe procesorov – a preto dal meno aj legendárnemu Sillicon Valley v Kalifornii. 

  • Rozhodnutie o investícii do výroby kremíka spravilo vedenie OFZ, a.s. už pred dvoma rokmi.
  • V blízkosti odbytových trhov v regióne Strednej Európy nie je konkurenčný výrobca.
  • Do modernizácie existujúceho odprášenia a filtračných systémov „Best Available Technology“ investovala OFZ, a.s. ešte pred samotnou prestavbou 800 tisíc eur, pričom výstavba pece stála spolu približne 8 miliónov eur.
  • Brownfieldová investícia je až o 2/3 nižšia ako výstavba na zelenej lúke.
  • Samotná investícia prebiehala v niekoľkých fázach: v prvej fáze to bol nový systém elektród, v druhej samotná pec a v tretej mechanické a elektrické súčasti.
  • Začiatok výroby kovového kremíka je naplánovaný na marec tohto roka.Vyroba kremika v OFZ na Orave
Aby sa zabránilo hromadeniu karbidu kremíka v peci, bolo znova uvedené do prevádzky jej otáčanie a pec bola vybavený štyrmi odpichmi.


     Výroba kovového kremíka posunie Slovensko v oblasti metalurgie významný kus vpred. S nasadením najmodernejších technológií máme ambíciu stať sa surovinovou základňou pre už existujúci a nový spracovateľský priemysel. Po značných turbulenciách na trhoch s našimi tradičnými výrobkami sme sa rozhodli ísť cestou diverzifikácie. Širšie výrobné portfólio bude eliminovať negatívne výkyvy v cenách surovín a našich tradičných výrobkov.

     Na trhu je dopyt najmä po kovovom kremíku s čistotou 98,5 - 99 %, pričom zbytok predstavujú nečistoty ako hliník, vápnik a železo. Ich obsah sa musí v procese výroby minimalizovať alebo celkom odstrániť rafináciou. Z  pohľadu hutníkov sa vlastne jedná o vysokokremíkaté FeSi. Kľúčové je najmä minimalizovanie obsahu železa, ktoré nie je možné odstrániť rafináciou. Špecifické chemické zloženie výrobku si vyžiadalo celý rad úprav a zmien  existujúcej technológie.

     Pre výrobu kovového kremíka je napríklad potrebná vyššia homogenita vsádzky. Na konci zavážacej sústavy sme preto vybudovali systém dopravných a vážiacich pásov, ktoré umožnia pripraviť homogénnu vsádzku tzv. sendvičovým spôsobom. Doplnený a vylepšený bol aj systém odsávania. Ako už bolo spomenuté, do výrobného procesu sme museli zaradiť aj rafináciu vyrobeného kovu. V OFZ, a.s. sme už s touto technológiou nazbierali bohaté skúsenosti pri inom type výroby.

Pridať komentár

Feedback