Ako je to s arzénom v Orave naozaj?

„Denník SME každý deň ohrozuje životy desiatok tisíc ľudí, pretože pre nich tlačí noviny. Všetci predsa vieme, že tlačiarenská farba v minulosti obsahovala olovo. Práve smrteľne jedovaté olovo sa pritom podpísalo pod vážne zdravotné problémy a úmrtia obrovského množstva ľudí na celom svete, to je fakt. Dokedy to budeme trpieť?“

Tento krátky výmysel je dobrým príkladom toho, ako sa dajú prekrútiť fakty, pospájať minulosť so súčasnosťou a očierniť niekoho, kto ani nemá možnosť sa brániť. Som presvedčený, že aktivity Jána Šimúna v súvislosti s tromi skládkami v katastri Kňažia sú presne z rovnakého súdka.

Denník SME nepíše o podstate žaloby, ktorú sme v súvislosti s klamlivými výrokmi podali na Jána Šimúna, ale robí z neho martýra. Pre tých, ktorí sa vydávajú za aktivistov, akože zákony neplatia? Nie sú články v SME nátlakom na súdy, aby nerozhodovali podľa práva? Verím, že články vychádzajú z nedostatočnej informovanosti autorov o tomto probléme.

My nie sme a nikdy sme neboli proti ochranárom – práve naopak. Pre ochranu životného prostredia Dolnej Oravy sme spravili viac, ako všetky fabriky pôsobiace v tomto regióne dohromady. Investovali sme milióny eur do odprášenia, filtračných systémov a čistenia odpadových vôd. Hutnícku výrobu sme zmenili na bez-odpadovú a výrazne sme znížili jej dopad na prírodu okolo nás.

„Aktivista“ Ján Šimún sa však dopustil hrubého podvodu a opakovane verejne klamal. Dal odobrať vzorky nečistenej vody, o ktorých tvrdil, že sú to vody po vyčistení v našej čističke. Na základe toho potom tvrdil, že čistička nefunguje. Ďalšieho klamstva a zámernej manipulácie sa dopustil, keď „vypočítal“, koľko arzénu do Oravy odtieklo. Na základe jedného merania, ktoré navyše ani nebolo spravené podľa predpisov, by si na to netrúfol žiadny skutočný odborník. No Šimúnovi to stačilo, pretože jeho hlavným cieľom je boj proti OFZ a poškodzovanie nášho dobrého mena. A práve o tom je naša žaloba na tohto pána.

O prítomnosti arzénu vo vodách zo starej environmentálenj záťaže sa vie. Práve preto je tam postavená čistička odpadových vôd. O tom, že v priesakových vodách, ktoré idú mimo čističky, je takisto vysoký obsah arzénu, sme informovali Ministerstvo životného prostredia už 2 mesiace predtým, ako s tým vystúpil Ján Šimún na mestskom zastupiteľstve mesta Dolný Kubín. Ministerstvo tento problém rieši, pretože je v tomto prípade povinnou osobou. OFZ, a.s. nikdy nebola vlastníkom tejto starej skládky a odpad na ňu ani nikdy nevozila. OFZ, a.s. je vlastníkom novej skládky z roku 2001 a tá nemá žiaden súvis s únikom arzénu.

Vysvetlenie situácie priesakov vody zo starej skládky na Orave

„Aktivista“ Ján Šimún, podľa jeho vlastných slov, otvoril túto problematiku práve preto, aby zabránil ukladaniu komunálneho odpadu na novú, funkčnú skládku s čističkou. Občania Dolného Kubína pritom platia za komunálny odpad najvyššie poplatky na Slovensku. Prečo? Pretože ho desiatky nákladných áut vyvážajú na súkromnú skládku vzdialenú 50 kilometrov. Len za dopravu je to ročne okolo 100 tisíc eur. Kto má teda záujem na tom, aby sa nevyužila nová, zaizolovaná skládka, postavená v roku 2001 a pravidelne kontrolovaná podľa platných predpisov? Možno sa autorom článkov na podporu Jána Šimúna v tejto otázke trochu vyjasní, keď si otvoria Obchodný register. Tento bohumilý „aktivista“ je totiž konateľom firmy CARGO ROUTES INTERNATIONAL, s.r.o. a spoločníkom vo firme North Slovakia Camion, s.r.o.

Obidve sa venujú cestnej nákladnej doprave.

 
Branislav Klocok, výkonný riaditeľ OFZ, a.s.

Pridať komentár

Feedback