Bude korona kríza tichým zabijakom učebných miest?

Korona kríza spôsobila prepad zamestnanosti, rastúcu nezamestnanosť, spomalenie výroby a problémy v dodávateľsko-odberateľských vzťahoch. Ako to súvisí so vzdelávaním?
 
Firmy majú menší záujem o otváranie učebných miest. Teda majú v dôsledku korona krízy menej záujmu vytvárať pre žiakov prostredie, kde sa učia v praxi. Tento trend je globálny. Čo s tým?
 
V Nemecku, hospodárskom lídrovi Európy, reagujú na situáciu promptne. Nemecká vláda sa zjednotila na tzv. vzdelávacej prémii až do výšky 3 000 EUR za každé otvorené učebné miesto. V duchu hesla „zaistiť učebné miesta“ pripravili k dispozícii pre zamestnávateľov zapojených v odbornom vzdelávaní a príprave pre tento a budúci rok 500 miliónov EUR.
 
Nemecko sleduje jednoduchú logiku platnú pri trhu práce. Čím viac učebných miest sa udrží, tým lepšie pre podnikovú prax budú žiaci pripravení. To znamená menej času na ich zapracovanie do pracovného procesu. A to znamená odvody a príjem pre štátny rozpočet.
 
Podobne ako na Slovensku budú ohrozené učebné miesta naprieč sektormi a veľkými podnikmi. Najviac ohrození však budú malí a strední podnikatelia, živnostníci a remeselníci. Tým treba pomôcť obdobnou schémou aj na Slovensku.
 
Ak sledujeme štatistiky zverejnených voľných učebných miest u zamestnávateľov u nás, tak prídeme k záveru, že posledné roky mali stúpajúci trend, ale nie vždy sa ich podarilo obsadiť. Dnes ešte k tomuto systémovému štruktúrnemu nepomeru prišla aj korona kríza. Z takmer 5700 učebných miest otvorených pre dualistov v minulom školskom roku došlo k prepadu na 4300 učebných miest v tomto školskom roku. Už tu nám musí zablikať varovná kontrolka, že musíme konať.
 
Nesmieme však zabúdať, že kým Nemci a Rakúšania budujú svoje systémy duálneho vzdelávania už viac ako sto rokov, my sme v tomto relatívny nováčik. Musíme preto hľadať nielen správne systémové opatrenia, ale aj opatrenia na krízu.
 
Samozrejme, že vždy príde v tejto chvíli argument o fungujúcom systéme odborného vzdelávania a prípravy za socializmu u nás. Bez toho, aby sme o tom chceli polemizovať, môžeme iba skonštatovať základný rozdiel: štát vlastnil výrobu a služby a preto poznal výrobné postupy aj technológiu a mohol ju prenášať do škôl. Dnes je výroba v súkromných rukách a teda postupy a technológie do vzdelávania nám najefektívnejšie pomôže prenášať duálne vzdelávanie, do ktorého sú zapojení konkrétni zamestnávatelia.
 
Pomôžme duálu práve prostredníctvom podpory zachovania učebných miest. Vráti sa nám to v budúcnosti.
 
 
Zdroj: Frankfurter Allgemeine Zeitung z 23.06.2020, strana 16, Prämie für Ausbildung soll kommen
Dostupné info online: https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/ausbildung-corona-1763542

Pridať komentár

Feedback