»

Pavol Matija

Slovenskú spoločnosť dlhodobo kvári kvantum trvale neriešených otázok. Týka sa to najmä spoločensky citlivých tém, za riešenie ktorých akoby nikto nechcel niesť zodpovednosť. Jednou z týchto pálčivých otázok je aj spôsob riešenia rómskej problematiky.
Pavol Matija | 14. 6. 2012 | Počet reakcií: 0
| Karma: 83
Vox populi, vox Dei? Hlas ľudu, hlas Boží?
Pavol Matija | 30. 3. 2014 | Počet reakcií: 0
| Karma: 37
Práca novinára je ušľachtilým remeslom. Samozrejme, za predpokladu, že nie je zneužívaná v prospech niektorých subjektov, či jednotlivcov.
Pavol Matija | 30. 5. 2012 | Počet reakcií: 0
| Karma: 29
Každý, kto sa aspoň námatkovo venoval štúdiu dejín, musí skonštatovať, že históriu píšu najmä vojny, bitky a boje. Ostatné je už len hra s číslami...
Pavol Matija | 3. 7. 2013 | Počet reakcií: 0
| Karma: 21
Kto sa nepozerá do zrkadla, nevie ako vyzerá. Môže uveriť lichôtkam, alebo prepadnúť kritike. Stále to však bude o názore iných. Keď sa zbadá v zrkadle po 25 rokoch, možno zistí, že má pridlhé vlasy, neoholenú bradu, alebo zopár zapálených vyrážok. To ho vedie k návšteve kaderníka, kozmetičky alebo...
Pavol Matija | 1. 5. 2014 | Počet reakcií: 0
| Karma: 18
Ako z gulášu sviečkovú neuvaríš. Mnohé úkazy nasvedčujú tomu, že spôsoby v správaní, vyjadrovaní a konaní sú prežitkom. Trúbiaci kamionista na šoféra pred ním, ktorý pustil ženu cez prechod. Kreatínom zaliaty svalovec obedujúci v tielku, tváriaci sa dôležitejšie ako dlhoroční biznismeni pri stole...
Pavol Matija | 14. 8. 2016 | Počet reakcií: 1
| Karma: 17
Žijeme vo svete, ktorý je založený na večnom súperení protipólov. Netýka sa to len politiky, ale spoločnosti ako takej. Z malých pramienkov každodenných hádok vyvierajú veľké sváry smerom do vnútra krajín, ako aj navonok v medzinárodných vzťahoch. Po rovnej ceste sa stále kráča lepšie a...
Pavol Matija | 15. 5. 2012 | Počet reakcií: 0
| Karma: 17
V nasledujúcom texte v žiadnom prípade nenarážam na aktuálne politické dianie na Slovensku. Ako som viackrát na svojich blogoch spomenul, mojim cieľom je vyhýbať sa hodnoteniam, pretože nepokladám za správne a náležite, keď subjektívne hodnotenia prevažujú nad postojmi. Ktosi raz totiž povedal, že...
Pavol Matija | 29. 4. 2012 | Počet reakcií: 0
| Karma: 16
Na Slovensku máme pomerne úzky okruh etablovaných strán. Majú svoju členskú a voličskú základňu, stabilizovaný program, pozíciu, svoje témy a pod. Pred každými voľbami sa šušká o zrode nových politických strán. Inak tomu nie je ani pred voľbami budúcoročnými, niektorí „šikovnejší“ už strany...
Pavol Matija | 31. 10. 2011 | Počet reakcií: 0
| Karma: 13
Rozhodol som sa vyjadriť k aktuálnej politickej situácií na Slovensku. Neočakávajte odo mňa ale hodnotenia a posudzovanie politiky tej či onej strany, keďže mi táto rola hodnotiaceho vševeda neprislúcha. Politika je fenoménom, ktorý v nás často vyvoláva názorovú nejednotnosť. Musím však pripomenúť...
Pavol Matija | 26. 4. 2012 | Počet reakcií: 0
| Karma: 11
„Dávajte cisárovi, čo je cisárovo a Bohu, čo je Božie,“ Pán Ježiš takto odpovedá na otázku, či slobodno platiť dane cisárovi. Veriaci ľudia, ktorých je na Slovensku väčšina, nebudú o tejto pravde pochybovať. Aj veriaci otec však cíti jarmo na jeho pleciach. Keď si po šichte zapne televíziu, aby si...
Pavol Matija | 10. 9. 2016 | Počet reakcií: 0
| Karma: 10
Poviem vám jeden príbeh. Bola raz istá krajina. S horami aj bez nich. S hordami kritikov, ktorým boli nasľubované hory-doly. Chlapi sa stretávali v krčmách. Oplývali silnými rečami, ako by to robili ináč. Že prečo nemôžu vládnuť oni? Ženy už z princípu považovali politiku za svinstvo. Takto život...
Pavol Matija | 27. 5. 2014 | Počet reakcií: 0
| Karma: 8
V posledných rokoch sa neprimerane veľa diskutuje o sociálnom zabezpečení dôchodcov. Iste, východisková situácia mnohých z nich je často zložitá. Balansujú na hranici dôstojnej staroby. Štát preto prijíma a naďalej musí prijímať opatrenia na zvýšenie životnej úrovne seniorov. Na opačnom konci...
Pavol Matija | 1. 10. 2014 | Počet reakcií: 0
| Karma: 5
Európska únia vznikala v podstate od 50. rokov 20. Storočia, skrz Európske spoločenstvo uhlia a ocele, cez Európske hospodárske spoločenstvo a mnohé iné európske organizácie dospievala myšlienka spoločnej Európy, ktorá sa definitívne narodila v roku 1992 prijatím Maastrichtskej zmluvy.
Pavol Matija | 29. 10. 2011 | Počet reakcií: 4
| Karma: 4
Grécko bolo odjakživa epi-centrom európskych dejín. Po voľbách sa v Aténach chopili pier noví spisovatelia a zatiaľ prinášajú príbehy plné zápletiek, zvratov a všetkého, čo môže nadchnúť politických pozorovateľov znudených z nezáživných rozprávok s naoko dobrým koncom. V Grécku varia silnú kávu...
Pavol Matija | 17. 6. 2015 | Počet reakcií: 0
| Karma: 3
Máte nízky tlak? Chýba vám bitka v krčme? Chcete sa pohádať? Mali by ste rozmýšľať nad vstupom do politického ringu. Odmala nás učia presadzovať svoje názory. Doma, v škole, na ihrisku. Dvíhať ruku, ozvať sa, zapapuľovať a vrčať. Podobní bojovníci sa presadili v politike. Keď tak pozeráme záznamy...
Pavol Matija | 3. 2. 2015 | Počet reakcií: 0
| Karma: 2
My chceme práva, nie povinnosti! Výdobytky demokracie sme si osvojili celkom ľahko. Ľahko sa zvyká na život bez disciplíny, bez platenia daní, bez obchodných bariér, s veľkými možnosťami, plnými regálmi potravín od výmyslu sveta, butikmi s kvalitným oblečením a ani dovolenka pri mori aspoň dvakrát...
Pavol Matija | 30. 6. 2015 | Počet reakcií: 0
| Karma: 1
Slovensko nie je ostrov - geograficky, ani geopoliticky. Hrať sa na súkromnú trafiku uprostred obrovského supermarketu sa nevypláca. No nechať vlastnú večeru zahraničným hosťom – to nie je slušné, ale naivné. Hostia sem prišli na to, aby sa najedli. A to je podstatou globalizácie. Pod rúškom...
Pavol Matija | 3. 8. 2014 | Počet reakcií: 0
| Karma: 1
V relácii „S kuchářem kolem světa“ sa zhovára hlavný aktér, kuchár Fred, s moslimskou ženou, ktorá počas ramadánu konzumuje sediac blízko prístavu mäso v placke: „Vy jíte maso? A jak vidím, nemáte na sebe žadnou šátku.“ „Víte,“ odpovedá mladá moslimka, „my zde v Turecku přizpusobujeme náboženství...
Pavol Matija | 13. 1. 2017 | Počet reakcií: 1
| Karma: 0
Nezdá sa vám, že oživovanie ekonomík trvá už dlho? A stále sú také napoly mŕtve. Rôzne prístupy rôznych krajín, vlád a ekonómov sú dôkazom toho, že neexistuje akýsi kľúč, ktorým by sme mohli vymknúť stagnáciu a nechať ju za dverami. Čo krajina, to iné riešenia. Amerika žhaví tlačiarne a dolárovky...
Pavol Matija | 27. 1. 2015 | Počet reakcií: 1
| Karma: -1

Stránky

Feedback