»

Renata Domčeková

Po páde bývalého režimu na Slovensku sa uvoľnili pomery v spoločnosti, ako aj v biznise, finančný sektor nebol výnimkou. Všetci vieme ako to dopadlo, a ako dlho trvalo, kým slovo podnikateľ prestalo byť vnímané v negatívnom zmysle slova. Vďaka tomu, že finančný trh bol takmer neregulovaný, podobnú...
Renata Domčeková | 2. 7. 2015 | Počet reakcií: 0
| Karma: 39
Písmo veľké 1,9 mm. Takto sa musia od 1. januára budúceho roka písať všetky spotrebiteľské zmluvy a súvisiace dokumenty. Znamená to viac minutého papiera, tonera, prípadne zmenu celých dizajn manuálov. Firmy si možno zanadávajú, ale zvyknú si. Ide o jedno z opatrení na ochranu spotrebiteľa pred...
Renata Domčeková | 19. 6. 2014 | Počet reakcií: 0
| Karma: 28
V minulotýždňovom článku som písala o tom, ako ľudia zanedbávajú finančnú gramotnosť. Za vinníka tohto stavu som označila obyčajnú ľudskú lenivosť premýšľať. Iracionalita pri finančných rozhodnutiach sa týka všetkých príjmových skupín. Nezáleží, koľko peňazí sa komu objavuje na účte. Či je to 500...
Renata Domčeková | 5. 8. 2014 | Počet reakcií: 0
| Karma: 23
Pri slovnom spojení finančný agent ešte stále niektorí ľudia dvíhajú obočie alebo sa správajú vyslovene nedôverčivo. Dôvodov môže byť viacero, no v tomto blogu by som na túto tému rada nazrela z pohľadu človeka, ktorý sa v brandži už istý čas pohybuje. Problém je, že mnohí finanční agenti začínajú...
Renata Domčeková | 30. 7. 2015 | Počet reakcií: 0
| Karma: 20
Keď pred pár rokmi poisťovňa ING zverejnila výsledky svojho prieskumu finančnej gramotnosti vo vybraných 12 krajinách sveta, katastrofálny výsledok (posledné miesto) Slovenska podnietil odbornú verejnosť volať po zmenách vo finančnom vzdelávaní. Nemám nič proti. Veľké medzery máme aj v iných...
Renata Domčeková | 30. 7. 2014 | Počet reakcií: 1
| Karma: 18
Finančných poradcov je na Slovensku v skutočnosti ako šafranu. K dnešnému dňu ich u nás pôsobí pätnásť. V sektore poistenia a zaistenia štyria, deviati v sektore úverov a dvaja v sektore kapitálového trhu. Prečo potom máme dojem, že všade okolo nás je to samý finančný poradca? Pretože sa za nich...
Renata Domčeková | 15. 7. 2014 | Počet reakcií: 2
| Karma: 18
Obdobie „divokého východu“ máme v oblasti investovania už našťastie za sebou a Slováci začínajú stále lepšie chápať, ako v skutočnosti funguje zhodnocovanie finančných prostriedkov. Sú veci, ktoré by chcel počuť každý investor, a to presne využili po revolúcii firmy, ktoré zarobili na nevedomosti...
Renata Domčeková | 2. 7. 2014 | Počet reakcií: 0
| Karma: 18
Základný princíp predaja netreba nikomu podrobne vysvetľovať. Kupec platí, predajca dodáva produkt alebo službu. Spolu s produktom, kupec získava aj určitú záruku, že to, čo nakúpil, bude určitý čas bez problémov fungovať. Podobne to prebieha aj pri investovaní. Klient si kupuje možnosť zhodnotenia...
Renata Domčeková | 13. 8. 2014 | Počet reakcií: 0
| Karma: 17
Všade sa podniká, buduje, tvorí sa zisk. Každý jednotlivec má možnosť sa na tomto tvorivom procese podieľať a pozbierať plody svojej práce, alebo mať podiel aj na práci ostatných. Záleží, akým spôsobom sa doň zapojí. Existuje niekoľko spôsobov s rôznym stupňom zapojenia a s tým súvisiacou mierou...
Renata Domčeková | 4. 7. 2014 | Počet reakcií: 0
| Karma: 15
Každý produktívny človek by mal myslieť na zabezpečenie príjmu v starobe s dostatočným predstihom. Špeciálne pre tých, ktorí nemajú deti, to platí dvojnásobne. Zatiaľ čo rodičia môžu viac či menej počítať s tým, že sa o nich deti postarajú, bezdetní budú odkázaní len a len na seba. A čím skôr si to...
Renata Domčeková | 24. 6. 2014 | Počet reakcií: 0
| Karma: 14
Obchod s cennými papiermi prebieha spravidla takto: Na jednej strane je fond alebo spoločnosť, ktorá potrebuje zdroje na svoje financovanie. Aby získala kapitál, vydá cenné papiere (napríklad dlhopisy, zmenky, akcie alebo podielové listy). Cenné papiere sa dostanú k investorovi cez prostredníka -...
Renata Domčeková | 11. 7. 2014 | Počet reakcií: 0
| Karma: 11
Pri investovaní si človek akosi viac začne všímať dianie okolo seba, každú negatívnu správu začne vnímať ako potenciálne ohrozenie svojich peňazí. Kríza, klesajúce trhy a ďalšie dobre známe pesimistické pojmy, všade je toho plno. To v investoroch zvykne vyvolať paniku, ktorá vedie k živelným, a...
Renata Domčeková | 4. 9. 2014 | Počet reakcií: 0
| Karma: 9
V predošlom blogu som okrajovo spomenula mystery shopping, s pomocou ktorého chce NBS dať po prstoch tým finančným agentom, ktorí nepoznajú príslušnú legislatívu alebo svoju prácu nerobia celkom poctivo. A myslím, že pracovníci regulátora v utajení budú mať veľa úspechov, ak sa nezmení jedna vec -...
Renata Domčeková | 9. 7. 2015 | Počet reakcií: 0
| Karma: 7
Zákazníci vo finančnom sektore sú dnes pred nekalými praktikami chránení oveľa viac, než tomu bolo pred pár rokmi. Sprísnila sa príslušná legislatíva a prispela k tomu aj európska smernica MIFID, čím sa klienti stali oveľa viac chránení oproti neregulovaným druhom obchodu. Zákon jasne definuje...
Renata Domčeková | 4. 2. 2015 | Počet reakcií: 2
| Karma: 7
Keď sa s finančným sprostredkovaním na Slovensku začínalo, asi každý subjekt alebo jednotlivec sa zameriaval na získanie čo najväčšieho počtu klientov. Postupom času však aj klienti začali byť náročnejší. Trh, na ktorom bolo veľa miesta, prešiel vývojom. Svoj podiel zohrala prirodzená konkurencia,...
Renata Domčeková | 6. 8. 2015 | Počet reakcií: 0
| Karma: 6
V dnešnej dobe je veľmi málo pravdepodobné, že človek nepríde do kontaktu s finančným sprostredkovateľom. Na trhu ich pôsobí pomerne dosť a ponúkajú takmer všetko, počnúc poistkami a cennými papiermi končiac. Jedným sa darí viac, iným menej. V tomto článku sa snažím pomenovať najčastejšie chyby...
Renata Domčeková | 4. 6. 2015 | Počet reakcií: 0
| Karma: 6
Keď sa povie finančný agent, väčšina nezainteresovaných si predstaví mladých, sebavedomých a výrečných ľudí v oblekoch, ktorí sa snažia urobiť kariéru a dosahovať rýchle úspechy. Kto však pozná tento biznis, vie, že všetky tieto stereotypné vlastnosti sú síce plus, no nie sú kľúčom k dlhodobému...
Renata Domčeková | 27. 8. 2015 | Počet reakcií: 0
| Karma: 5
Rozdiel medzi súčasným trhom finančných produktov, oproti obdobiu spred desiatich či dvadsiatich rokov, je neporovnateľný. Finančný sektor je regulovaný a podvodníci to majú oveľa ťažšie. Investori sú tiež vzdelanejší a skúsenejší. Ponuka finančných produktov je oveľa lepšia, čo je pre klientov...
Renata Domčeková | 18. 6. 2015 | Počet reakcií: 0
| Karma: 5
Každý na Slovensku asi chápe, aké potrebné je budovať v našej krajine pozitívne hodnoty. Už sme si zvykli, že často prichádzajú so zahraničným kapitálom a tvoria ich zahraniční investori. Takisto je bežné, že slovenskí podnikatelia a súkromné osoby, ktorí majú voľné finančné prostriedky, ich...
Renata Domčeková | 13. 1. 2015 | Počet reakcií: 0
| Karma: 5
Veľká časť finančných agentov bola zvyknutá ponúkať lacnejšie finančné produkty, pretože tak cielili na širšiu skupinu potenciálnych klientov. Drahším produktom sa radšej vyhýbali. Dôvodom mohla byť aj zložitejšia analýza klienta pomocou investičného dotazníka, prípadne zložitejšie produkty. Myslím...
Renata Domčeková | 20. 8. 2015 | Počet reakcií: 0
| Karma: 4

Stránky

Feedback