»

Archív - Markus Breyer

marec 2014

Európa zaznamenáva len pozvoľné oživovanie a návrat na predkrízové čísla nebude jednoduchý. Veľkú šancu na zvýšenie ekonomického rastu ponúkajú veľké a otvorené dáta a ich intenzívnejšie využívanie. Témou sa zaoberá štúdia Varšavského inštitútu ekonomických štúdií „Veľké a otvorené dáta v Európe: Motor rastu alebo premárnená príležitosť?“.
Markus Breyer | 12. 3. 2014 | Počet reakcií: 0
| Karma: -24
Feedback