»

Archív - Markus Breyer

október 2013

Budúcnosť patrí mladým. Tí sa čoskoro stanú podnikateľmi, inovátormi a lídrami, zodpovednými za kľúčové rozhodnutia. Budú ovplyvňovať budúcnosť prosperity Slovenska a niektorí možno aj svetovej ekonomiky a sociálneho života. Nevyhnutnou súčasťou takéhoto napredovania sú aj informačné technológie. Udržať krok so zrýchľujúcim sa tempom ich vzniku čoraz však ťažšie. Okrem správnej miery entuziazmu to vyžaduje aj správne zručnosti, vzdelanie a mnohokrát aj skúsenosti.
Markus Breyer | 24. 10. 2013 | Počet reakcií: 0
| Karma: -9
Motorom technologickej revolúcie bola myšlienka, aby nové nápady a realizácie v praxi uľahčovali ľuďom život vo všetkých oblastiach ich nasadenia. K vrcholu technologického pokroku sa radia aj produkty a riešenia v zdravotníctve, ktoré priamo, či nepriamo pomáhajú pri liečbe a záchrane ľudských životov. A práve toto je oblasť, kde sa aktívne angažujeme aj my ako firma. Som na to nesmierne hrdý a práve preto chcem o tom hovoriť.
Markus Breyer | 9. 10. 2013 | Počet reakcií: 0
| Karma: -1
Feedback