»

Archív - Jozef Kollár

august 2014

V čase značne turbulentných zahraničnopolitických udalostí (Ukrajina, Gaza) takmer zanikla jedna kľúčová udalosť z domácej scény. Zákon o rozpočtových pravidlách ukladá ministrovi financií predložiť na rokovanie vlády SR návrh rozpočtu verejnej správy do 15. augusta.
Jozef Kollár | 19. 8. 2014 | Počet reakcií: 0
| Karma: -1
Feedback