»

Laco Vozárik

Súčasné hľadanie času pre Grékov je vyslovene strácanie času ako pre grékov aj celú EÚ. Aj reštrukturalizácia s odpustením časti dlhu, aj vnútorná devalvácia meny, aj opatrenia gréckej vlády v oblasti zefektívnenia výberu daní aj pôžičky ostatných krajín eurozóny a MMF spolu tvoria nevyhnutný mix...
Laco Vozárik | 30. 5. 2011 | Počet reakcií: 11
| Karma: 6
Kto by to povedal? Ale je to tak. Preto, milí učitelia, teraz je vaše miesto na opačnej strane katedry. Požiadajte doktorov, zjavne vedia, ako na to.
Laco Vozárik | 26. 1. 2016 | Počet reakcií: 0
| Karma: 4
Úroveň podnikateľského myslenia / ducha je tým fenoménom, ktorý je rozhodujúci v úspešnosti ekonomického rozvoja krajiny. Uvedomili si to dokonca aj v inštitúciách EÚ. Len u nás zrejme ešte nie dostatočne.
Laco Vozárik | 24. 2. 2011 | Počet reakcií: 2
| Karma: 4
Miera chvály vývoja ne/zamestnanosti a spôsobov ich riešenia, s ktorou sa stretávame v médiách, nemá nič spoločné s objektívnym hodnotením.
Laco Vozárik | 10. 12. 2015 | Počet reakcií: 0
| Karma: 3
Schéma riadenia štátu: „Nešťastné analytické závery, nešťastné opatrenia aj výsledky“ je podstatným dôvodom nepriaznivého stavu v mnohých oblastiach
Laco Vozárik | 28. 4. 2016 | Počet reakcií: 0
| Karma: 2
Asi žiadna vládnuca politická sila neodolá pochváliť sa niečím „jagavým“, čo sa pri bližšom pohľade zlatu ani nepodobá. Ale rast z darovaných peňazí?
Laco Vozárik | 1. 3. 2016 | Počet reakcií: 0
| Karma: 1
Žiadny z verejne dostupných výstupov Štatistického úradu SR nehovorí o takom náraste počtu pracujúcich. Aj tá najvyššia hodnota dosahuje iba polovicu.
Laco Vozárik | 22. 12. 2015 | Počet reakcií: 0
| Karma: 1
Zníženie nákladov cez zníženie daňovo-odvodového zaťaženia síce môže potešiť, ale dnes už nemôže rozhodovať. V skutočnosti na to neexistuje ani priestor ani relevantný dôvod.
Laco Vozárik | 18. 5. 2011 | Počet reakcií: 25
| Karma: 1
Dôvodom poklesu našej ekonomiky v žiadnom prípade nemôže byť pokles zahraničného dopytu. Žiadna z prognóz totiž nepočíta s medziročným poklesom zahraničného dopytu. Naopak. Počíta s jeho rastom a tiež s rastom (tiež zatiaľ) dynamiky EÚ. Napríklad Európska komisia očakáva jej pokles iba v prípade...
Laco Vozárik | 27. 11. 2012 | Počet reakcií: 0
| Karma: -1
Už roky máme dojem, že ideme rýchlejšie ako ostatní. Vzdialenosť medzi nami a tými vpredu sa nezmenšuje. Môžeme tvrdiť, že ich dobiehame? Čo vy na to?
Laco Vozárik | 12. 1. 2016 | Počet reakcií: 0
| Karma: -2
Nesprávne riešenie problému dvojakého občianstva môže mať pre Slovensko aj fatálne ekonomické následky.
Laco Vozárik | 13. 2. 2011 | Počet reakcií: 0
| Karma: -2
Ako by aj mohli? V súčasnosti spomedzi našich učiteľov z tzv. elitného klubu toto kritérium z Maastrichtu (60%) plní jedine Fínsko. V našej skupine je to presme naopak. Neplní ho jedine Maďarsko.
Laco Vozárik | 14. 1. 2012 | Počet reakcií: 0
| Karma: -3
Odboroví predáci tvrdia, že súčasné znenie Zákonníka práce neobmedzuje možnosti zamestnávateľov tvoriť nové pracovné miesta, a tým riešiť najpálčivejší problém slovenskej spoločnosti. Logika riešenia, ktoré v čase krízy podporovali však ich súčasné tvrdenie vyvracia.
Laco Vozárik | 15. 2. 2011 | Počet reakcií: 0
| Karma: -6
Aj pri vykazovaní miery nezamestnanosti sa prejavuje schopnosť „veľkých čísel“ zahladiť prípadné nezrovnalosti, takže pri porovnávaní výsledkov podľa rôznych metodík žiadny problém nevidíme. No rozmenenie na drobné nejaké ukážu skoro vždy. A pridanie rozmeru času toho odhalí ešte viac. Ukazovatele...
Laco Vozárik | 11. 5. 2016 | Počet reakcií: 0
| Karma: -7
Foxconn dnes vo svojich fabrikách využíva asi desaťrisíc robotov. O tri roky by ich malo byť milión. Práve uvedený počet robotníkov majú nahradiť. Pre ekonomiku s našou štruktúrou, budovanou s doterajšou filozofiou, je to potvrdenie trendu s fatálnymi dôsledkami.
Laco Vozárik | 2. 8. 2011 | Počet reakcií: 9
| Karma: -8
Starosta Zlína, poslanec Zemského zastupiteľstva a vlastník najväčšieho daňového poplatníka ČSR nechodil do Prahy vybavovať finančné dary či podpory
Laco Vozárik | 21. 10. 2016 | Počet reakcií: 0
| Karma: -9
Zastieranie mizerného stavu iste pomáha vládcom udržiavať moc, ale znemožňuje tvoriť podmienky pre lepší život bežných ľudí a súdržnú spoločnosť.
Laco Vozárik | 23. 6. 2020 | Počet reakcií: 0
| Karma: -10
V nadchádzajúcich mesiacoch budeme v oblasti prognóz ekonomického vývoja svedkami revízií aktuálnych odhadov rastu v roku 2013 smerom dolu. Výsledkom bude zavŕšenie procesu obratu vzájomného pomeru hodnôt rokov 2012 a 2013
Laco Vozárik | 10. 9. 2012 | Počet reakcií: 0
| Karma: -10
Je nesporné, že máme demografickú krízu. Vážnosť situácie však nemožno verejnosti prezentovať správami, ktoré sú evidentne v rozpore so skutočnosťou.
Laco Vozárik | 5. 5. 2016 | Počet reakcií: 0
| Karma: -11
Schválenie ďalších úsporných opatrení gréckym parlamentom je podmienkou pre uvoľnenie ďalšej tranže pôžičky. Aj keby k tomu došlo,nebude to nič platné. Rozhodovať budú činy bežných Grékov. Na ulici a doma. A terapia, ordinovaná Európskou úniou a Medzinárodným menovým fondom, je ekonomická sabotáž,...
Laco Vozárik | 28. 6. 2011 | Počet reakcií: 3
| Karma: -13

Stránky

Feedback