»

Archív - Laco Vozárik

marec 2011

Ustanovenia Zákonníka práce, týkajúce sa podmienok prijímania a prepúšťania zamestnancov, v skutočnosti ochraňujú len malé percento z ich celkového počtu. Táto ochrana však poškodzuje 95 % ekonomicky aktívnych občanov.
Laco Vozárik | 29. 3. 2011 | Počet reakcií: 0
| Karma: 25
Zatiaľ čo sa koalícia dohaduje na reforme odvodov, ktorá v tejto podobe určite patrí do kategórie povinných cvikov, nie rast dynamizujúcich riešení, Slovensko sa ďalej rozdeľuje na dva ekonomicky úplne odlišné svety a niektoré regióny sa stávajú prakticky ekonomickými čiernymi dierami
Laco Vozárik | 22. 3. 2011 | Počet reakcií: 3
| Karma: 60
Priame negatívne ekonomické účinky systému prerozdeľovania prostriedkov z fondov EÚ sú stálou témou diskusií. Za podstatne závažnejší problém považujem jeho nepriame účinky, ktoré sa prejavujú v deformácii postojov a myslenia ľudí. V pestovaní lokajského režimu. Tragédiou je, že peniaze „zadarmo“ sa tak menia na tie absolútne najdrahšie.
Laco Vozárik | 8. 3. 2011 | Počet reakcií: 3
| Karma: 58
Riešenie problému nerovnomerného rozvoja a prehlbovania zaostávania niektorých regiónov Slovenska je už neodmysliteľnou súčasťou všetkých vládnych koalícií Relevantné čísla a dokumentačná mapka však jednoznačne dokazujú, že tento sľub žiadna z doterajších vlád nenaplnila ani trocha. Naopak...
Laco Vozárik | 6. 3. 2011 | Počet reakcií: 0
| Karma: 67
Feedback