»

Archív - Jozef Mihál

február 2016

Zaujímavé otázky a pripomienky k Odvodovému bonusu.
Jozef Mihál | 29. 2. 2016 | Počet reakcií: 0
| Karma: 13
Nezdaniteľná časť na daňovníka (alebo "odpočítateľná položka") je daňovou výhodou, ktorú môžu využiť všetci daňovníci okrem poberateľov dôchodkov
Jozef Mihál | 22. 2. 2016 | Počet reakcií: 0
| Karma: 176
Najdôležitejšie dôvody, prečo treba na Slovensku zaviesť Odvodový bonus
Jozef Mihál | 21. 2. 2016 | Počet reakcií: 0
| Karma: 70
Odvodový bonus je reforma daňového, odvodového a sociálneho molochu na jednoduchý a efektívny systém, ktorý prinesie ľuďom vyššie príjmy
Jozef Mihál | 18. 2. 2016 | Počet reakcií: 4
| Karma: 181
Zamestnanec, respektíve daňovník všeobecne, si môže základ dane a teda i daň znížiť uplatnením nezdaniteľných častí, resp. odpočítateľných položiek
Jozef Mihál | 18. 2. 2016 | Počet reakcií: 0
| Karma: 1
Časté otázky k daňovým priznaniam a ročnému zúčtovaniu preddavkov na daň zamestnancov za rok 2015
Jozef Mihál | 15. 2. 2016 | Počet reakcií: 3
| Karma: 30
Kedy môže zamestnanec požiadať svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň
Jozef Mihál | 14. 2. 2016 | Počet reakcií: 0
| Karma: -42
Podať daňové priznanie za rok 2015 je výhodné pre dôchodcu, ktorý mal v roku 2015 príjem v zamestnaní do výšky 1901 eur
Jozef Mihál | 11. 2. 2016 | Počet reakcií: 3
| Karma: 36
Daňové priznanie za rok 2015 musí podať aj daňovník, ktorý dosiahol stratu a daňovník, ktorého na podanie daňového priznania vyzve správca dane...
Jozef Mihál | 10. 2. 2016 | Počet reakcií: 3
| Karma: 55
Predstavenie blogu, kto musí podať daňové priznanie za rok 2015, nezdaniteľná časť na daňovníka za rok 2015
Jozef Mihál | 9. 2. 2016 | Počet reakcií: 0
| Karma: 165
Feedback