»

Pavlik Morozov

Jedným z najinteresantnejších predmetov analýzy je korelácia medzi cenami zlata a indexom S&P 500 a vplyv sociopatickej hystérie na jej veľkosť.
Pavlik Morozov | 5. 5. 2014 | Počet reakcií: 0
| Karma: -22
Je naozaj vyrovnaný rozpočet luxus, ktorý si nemôžeme dovoliť? Je deficitné hospodárenie štátu časovaná bomba, ktorá musí niekedy vybuchnúť?
Pavlik Morozov | 4. 5. 2014 | Počet reakcií: 0
| Karma: 20
Fiasko penzijných fondov založených na investovaní do papierikov pochybnej hodnoty je vo svete už tak okaté, že iba úplný hlupák alebo podvodník, profitujúci na hlupákoch to nevidí!
Pavlik Morozov | 4. 5. 2014 | Počet reakcií: 0
| Karma: 25
Táto časť bude konštruktívna - je to návod ako si urobiť seriózny rizikový management svojho prežívania staroby. Nečakajte žiadnu istotu, nemáte istotu ani v tom základnom neodvratnom fakte kedy a za akých bolestí umriete!
Pavlik Morozov | 1. 5. 2014 | Počet reakcií: 1
| Karma: 2
Demagógia okolo dôchodkovej reformy znovu ožila. Znovu lietajú povetrím piliere, pričom je jeden chatrnejší ako druhý! Zverte nám Vaše peniaze, MY sa o ne postaráme. Postarajú sa, problémik spočíva v tom, ako ...
Pavlik Morozov | 1. 5. 2014 | Počet reakcií: 0
| Karma: 11
Swap (swapový obchod, swapová operácia, swapový kontrakt) je jednoducho výmena - termínová zmluva, ktorou sa dva ekonomické subjekty zaväzujú vymeniť si medzi sebou buď dohodnuté predmetné aktíva alebo finančné toky za vopred pevne stanovených podmienok.
Pavlik Morozov | 28. 4. 2014 | Počet reakcií: 0
| Karma: 7
Na pochopenie tejto problematiky je u niektorých typov derivátov mať pomerne slušné vedomosti z aplikovanej matematickej štatistiky a skúsenosti s jej reálnou aplikáciou. Banská výbušnina dokáže urobiť užitočnú prácu, ale keď sa ale s ňou začne hrať hlupák, spôsobí katastrofu. Ak ju použijú...
Pavlik Morozov | 25. 4. 2014 | Počet reakcií: 0
| Karma: 3
Naši sociopatickí táraji označujúci sa za pravičiarov veľmi často operujú slovami demagógia a populizmus. Samozrejme ako inak, pripisujú ich akejsi virtuálnej ľavici - socanom. Tento postupne vydávaný slovníček je určený pre obete pravicovej demagógie, ktorá sa vyznačuje niekedy až neuveriteľným...
Pavlik Morozov | 25. 4. 2014 | Počet reakcií: 0
| Karma: 8
Páka môže byť užitočný nástroj, ale aj zdroj pracovného úrazu. Jestvujú aj zlodejské páčidlá a páka môže byť použitá aj ako vražedná zbraň.
Pavlik Morozov | 23. 4. 2014 | Počet reakcií: 0
| Karma: 6
Najistejší spôsob ako vykradnúť banku je vlastniť ju. Dodatok Pavlika Morozova je - Optimálne je pracovať pre hlúpeho majiteľa banky! Ideálny majiteľ je štát v postkomunistickej krajine v procese transformácie.
Pavlik Morozov | 23. 4. 2014 | Počet reakcií: 0
| Karma: 21
Do značnej miery si to dnešní europoslanci aj zaslúžia. V rámci politickej korektnosti sa usilovne vyhýbajú pre myšlienku spoločného ekonomického priestoru kľúčovým problémom a nie sú ochotní urobiť ani to najmenšie - obmedziť vlastnú pažravosť.
Pavlik Morozov | 21. 4. 2014 | Počet reakcií: 0
| Karma: 2
Na Slovensku je to tak! Povedal klasik Móricko. Sme krajina neobmedzených možností tárania! A nakoľko sa istota stala nedostatkovou a veľmi žiadanou komoditou, stala sa i veľmi módnym a významovo veľmi devalvovaným slovom.
Pavlik Morozov | 17. 4. 2014 | Počet reakcií: 0
| Karma: 7
8. Prikázanie sociopatoekonomického Desatora znie - Privatizácia – štátne podniky by mali byť privatizované. Hlavným dôvodom bolo presvedčenie, že súkromné podniky sú lepšie riadené než podniky štátne.
Pavlik Morozov | 16. 4. 2014 | Počet reakcií: 0
| Karma: -18
7. Prikázanie sociopatoekonomického desatora znie - Liberalizácia priamych zahraničných investícii – bariéry zabraňujúce vstupu zahraničných firiem na domáce trhy by mali byť zrušené. Cieľom bolo získať zdroj kapitálu, znalostí a know-how.
Pavlik Morozov | 15. 4. 2014 | Počet reakcií: 0
| Karma: 1
Ďalšie prikázanie zo sociopatického Desatora je - 6. Liberalizácia obchodu. Ak sa sociopat začne venovať problémom globalizácie, výsledkom sú až pôvabne nasprostasté úvahy.
Pavlik Morozov | 14. 4. 2014 | Počet reakcií: 0
| Karma: -2
Piate prikázanie Desatora sociopatoekonómie : 5. Konkurencieschopný zmenný kurz – krajiny potrebujú jednotné zmenné kurzy, nastavené na dostatočne konkurencieschopnej úrovni, aby navodili rast exportov. Tento kurz je potom nutné udržovať z dôvodu zaistenia konkurencieschopnosti exportov do...
Pavlik Morozov | 10. 4. 2014 | Počet reakcií: 0
| Karma: 10
4. Prikázanie sociopatoekonomického Desatora znie - Liberalizácia úrokových mier. Ako obvykle v praxi je to obyčajný newspeak, namiesto proklamovanej liberalizácie moc manipulovať s úrokovými mierami dostala výhradne skupina vyvolených podvodníkov, hladiacich iba na vlastné špekulatívne záujmy.
Pavlik Morozov | 8. 4. 2014 | Počet reakcií: 0
| Karma: 9
Je nekonečne hlúpe, ak sa niekto snaží nasugerovať obyvateľom Slovenska predstavu Fico-diktátor. Osobne dávam prednosť metafore Fico-gladiátor.
Pavlik Morozov | 7. 4. 2014 | Počet reakcií: 0
| Karma: 7
No bol by to film za všetky drobné, ale pochybujem, že by sa Steven Spielberg ujal réžie!
Pavlik Morozov | 3. 4. 2014 | Počet reakcií: 0
| Karma: 0
Je evidentné, že finančná oligarchia, ovládajúca tento štát, konečne pochopila, že politici model pán veľkonemožný Frešo a Terminátor Kaník sú neschopní a preto neefektívni lokaji.
Pavlik Morozov | 2. 4. 2014 | Počet reakcií: 0
| Karma: -1

Stránky

Feedback