»

Laco Vozárik

Na Slovensku máme vypracované celé tisíce stratégií pre všetky oblasti života. Kvalitná realizácia kvalitných stratégií s primeraným zdrojovým zabezpečením by mala automaticky viesť k napĺňaniu stanovených cieľov. V našej ekonomike to však tak nie je. Prečo?
Laco Vozárik | 18. 2. 2011 | Počet reakcií: 7
| Karma: 6
Odboroví predáci tvrdia, že súčasné znenie Zákonníka práce neobmedzuje možnosti zamestnávateľov tvoriť nové pracovné miesta, a tým riešiť najpálčivejší problém slovenskej spoločnosti. Logika riešenia, ktoré v čase krízy podporovali však ich súčasné tvrdenie vyvracia.
Laco Vozárik | 15. 2. 2011 | Počet reakcií: 0
| Karma: 3
Nesprávne riešenie problému dvojakého občianstva môže mať pre Slovensko aj fatálne ekonomické následky.
Laco Vozárik | 13. 2. 2011 | Počet reakcií: 0
| Karma: 6
V posledných rokoch z dlhodobého hľadiska nič neublížilo Grékom tak, ako politici a spoločná mena. Ich vlastní i ostatní z EÚ. Rozhodujúci politici Európskej únie tento stav ďalej predlžujú a tým aj zhoršujú. Chcel by som veriť, že nie zo sebeckých dôvodov.
Laco Vozárik | 6. 2. 2011 | Počet reakcií: 3
| Karma: 15
V poslednom čase prdkladajú odboroví predáci návrhy, ktoré zaváňajú samodeštrukciou nielen ekonomiky, ale v konečnom dôsledku aj ich samotných
Laco Vozárik | 3. 2. 2011 | Počet reakcií: 2
| Karma: 18

Stránky

Feedback