»

Jozef Mihál

... a preto ide z úradov práce vyradiť napríklad evidovaných nezamestnaných, ktorí sú súčasne poslancami v obciach a mestách. V parlamente je novela zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti. Vo štvrtok 16.3. ju prerokuje sociálny výbor a ďalší týždeň v utorok-stredu poslanecké plénum...
Jozef Mihál | 14. 3. 2017 | Počet reakcií: 0
| Karma: 11
Ako ušetriť na zdravotných odvodoch pri výplate dividend za roky 2011 až 2016
Jozef Mihál | 10. 11. 2016 | Počet reakcií: 0
| Karma: 148
Určite viete, že počnúc podielmi na zisku za rok 2017 sa z podielov na zisku už nebudú platiť zdravotné odvody ale bude sa platiť daň. Viete aj to, že sadzba dane z podielov na zisku bude 7% a túto daň musí spoločnosť, ktorá podiely na zisku vypláca, spoločníkovi, akcionárovi, či štatutárovi zraziť...
Jozef Mihál | 15. 10. 2016 | Počet reakcií: 1
| Karma: 78
Živnostníci jasajú a ja s nimi: po temer 5 rokoch vládnutia vláda Roberta Fica konečne živnostníkom popustí nejakú tú dierku na opasku a zvýši im paušálne výdavky. * AKO TO BOLO DOTERAZ Zákon č. 595/2004 Z. z. o dani z príjmov platí od 1.1.2004 a odvtedy si živnostníci a ďalšie SZČO mohli svoje...
Jozef Mihál | 23. 9. 2016 | Počet reakcií: 3
| Karma: 146
Minister financií Peter Kažimír presadzuje novelou zákona o dani z príjmov zavedenie dane z dividend. Stane sa tak od 1.1.2018 a súčasne sa má zrušiť súčasná povinnosť platiť z dividend odvody na zdravotné poistenie. Zavedenie dane z dividend treba principiálne odmietnuť. Ide o definitívne...
Jozef Mihál | 9. 9. 2016 | Počet reakcií: 1
| Karma: 109
Jasličkový zákon = to je novela zákona o sociálnych službách , ktorú dalo v auguste ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny do legislatívneho procesu. Aktuálne ministerstvo vyhodnocuje pripomienky k zákonu a 21. septembra by sa mal zákon objaviť na rokovaní vlády. Stručný rozbor zákona nájdete...
Jozef Mihál | 5. 9. 2016 | Počet reakcií: 0
| Karma: 152
Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa - to je nový názov pre detské jasle podľa novely zákona o sociálnych službách
Jozef Mihál | 23. 8. 2016 | Počet reakcií: 14
| Karma: 17
Štát na zvýšení minimálnej mzdy zarobí v priemere 22 eur. Čistý príjem zamestnanca sa zvýši len o 19 eur...
Jozef Mihál | 18. 8. 2016 | Počet reakcií: 0
| Karma: 138
Tým, čo poberajú najnižšie starobné dôchodky, sa dôchodok nezvýši ani o cent
Jozef Mihál | 28. 7. 2016 | Počet reakcií: 0
| Karma: -305
Od roku 2018 budú platiť daň z príjmu z prijatých podielov aj členovia pozemkových spoločenstiev - urbárnici
Jozef Mihál | 21. 7. 2016 | Počet reakcií: 0
| Karma: -16
Každoročne sa k 1.7. prehodnocuje, či musí - nemusí samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO) počas ďalších 12 mesiacov platiť odvody do Sociálnej poisťovne. Vlani po prvýkrát samotná Sociálna poisťovňa informovala samostatne zárobkovo činné osoby o týchto ich povinnostiach a ak si pamätáte, bolo to...
Jozef Mihál | 9. 7. 2016 | Počet reakcií: 3
| Karma: 23
Ako člen vlády I. Radičovej som v roku 2011 presadil, aby okrem matky mohli reálne na to isté dieťa poberať materské aj iné osoby - najmä otcovia.
Jozef Mihál | 5. 5. 2016 | Počet reakcií: 4
| Karma: 102
Súhrn veličín - daň z príjmov fyzické osoby, odvody na sociálne a zdravotné poistenie, minimálna mzda, sociálne dávky, exekučné zrážky...
Jozef Mihál | 12. 4. 2016 | Počet reakcií: 0
| Karma: 86
Nezdaniteľnú časť na daňovníka si väčšina dôchodcov uplatniť nemôže. Pozor však na nuansy zákona - čo to sa s tým dá urobiť...
Jozef Mihál | 4. 3. 2016 | Počet reakcií: 0
| Karma: 28
ŤZP osoby budú mať po zavedení Odvodového bonusu nárok na mimoriadnu štátnu dávku až do výšky štvornásobku životného minima
Jozef Mihál | 3. 3. 2016 | Počet reakcií: 5
| Karma: 30
Zaujímavé otázky a pripomienky k Odvodovému bonusu.
Jozef Mihál | 29. 2. 2016 | Počet reakcií: 0
| Karma: 6
Nezdaniteľná časť na daňovníka (alebo "odpočítateľná položka") je daňovou výhodou, ktorú môžu využiť všetci daňovníci okrem poberateľov dôchodkov
Jozef Mihál | 22. 2. 2016 | Počet reakcií: 0
| Karma: 192
Najdôležitejšie dôvody, prečo treba na Slovensku zaviesť Odvodový bonus
Jozef Mihál | 21. 2. 2016 | Počet reakcií: 0
| Karma: 67
Odvodový bonus je reforma daňového, odvodového a sociálneho molochu na jednoduchý a efektívny systém, ktorý prinesie ľuďom vyššie príjmy
Jozef Mihál | 18. 2. 2016 | Počet reakcií: 4
| Karma: 199
Zamestnanec, respektíve daňovník všeobecne, si môže základ dane a teda i daň znížiť uplatnením nezdaniteľných častí, resp. odpočítateľných položiek
Jozef Mihál | 18. 2. 2016 | Počet reakcií: 0
| Karma: -17

Stránky

Feedback