»

Daniel Jankech

Neboli ste spokojní s prístupom v pôrodnici? Mali ste pocit zlého zaobchádzania? Nerešpektovali Vašu intimitu, či želania? Urazili Vás ? Poškodili Vám zdravie či Vášho dieťaťa? Podľa mojich skúseností a podnetov od poškodených pacientok, ktoré ma inšpirovali k napísaniu tohto článku, túžba...
Daniel Jankech | 29. 3. 2013 | Počet reakcií: 0
| Karma: -32
História ľudstva pozná mnohé pokusy stanoviť hodnotu ľudského života vyjadrením v materiálnych statkoch. Avšak takú nízku hodnotu akú mu prisúdili lekárski odborári na čele s MUDr. Kollárom má naozaj po prvýkrát. Bizarnosťou degradácie ľudského života na úroveň hodnoty mesačného úsilia pre fyzické...
Daniel Jankech | 9. 4. 2012 | Počet reakcií: 0
| Karma: 42
Ak by v sedemdesiatych rokoch stála pani Radičová na čele Veľkej Británie, odborársky diktát a úpadok by tam vládol doteraz.
Daniel Jankech | 6. 12. 2011 | Počet reakcií: 1
| Karma: 53
Občas sa stáva, že aj v reálnom svete máte možnosť cestovať v čase. Niečo také a veľmi príjemné sa mi stalo na konferencii o slobodných pôrodoch v Martine, ktorá sa konala v máji tohto roku pod názvom „Čo ženy chcú“.
Daniel Jankech | 27. 11. 2011 | Počet reakcií: 0
| Karma: 98
Zdravotníci v slovenských nemocniciach často deklarujú snahu zlepšiť kvalitu zdravotníckej starostlivosti aj prieskumom spokojnosti pacientov formou ankiet. Tie sú však koncipované zavádzajúco a v žiadnom prípade nemôžu dať odpoveď na otázku, či je poskytovaná zdravotná starostlivosť naozaj...
Daniel Jankech | 14. 3. 2011 | Počet reakcií: 0
| Karma: 12
Protestný odchod českých lekárov zo zamestnania je zmesou arogancie, sebectva, ideologického pohľadu na ich povolanie a ekonomického analfabetizmu. Je protestom v duchu hesla socialisticky pracovať, kapitalisticky žiť. Je tak trochu aj urážkou bežného človeka, keďže ich požiadavky ako keby všetkých...
Daniel Jankech | 2. 1. 2011 | Počet reakcií: 23
| Karma: -39
V organizačnom usporiadaní praxe slovenských zdravotníkov nie je priestor na individuálny prístup, čím v princípe zaniká aj úcta a rešpekt voči pacientovi ako svojbytnej osobnosti, ktorá dokáže o sebe rozhodnúť najlepšie. Zúfalý omyl slovenského lekára tkvie v tom, že pacient o sebe rozhodnúť nevie...
Daniel Jankech | 28. 3. 2010 | Počet reakcií: 2
| Karma: -10
Práva pacientov v súčasnosti chráni pomerne kvalitná legislatíva, Európska charta práv pacientov či v praxi ochranný orgán, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Napriek tomu je zrejmé, že pacient ťahá za kratší koniec v ich uplatňovaní. Rešpektovanie práv pacientov v poskytovaní...
Daniel Jankech | 24. 12. 2009 | Počet reakcií: 5
| Karma: 16
Právo na ľudskú dôstojnosť je jedným z najzákladnejších ľudských práv a spomína sa vo všetkých možných chartách ochraňujúcich práva pacientov. Jej rozmer je individuálny a preto je potrebné k jej ochrane a pochopeniu aj tolerancia. Bez tolerancie v spojitosti s ľudskou dôstojnosťou nie je možné...
Daniel Jankech | 4. 11. 2009 | Počet reakcií: 55
| Karma: 97
Slovensko je súčasťou EU. Mnohí sú však sklamaní. Očakávali „Európu“ zo dňa na deň a to so všetkým pozitívnym. Nechápu však, že ak chcú užívať jej hmotnú či duchovnú prosperitu je potrebné sa správať tak, ako hrdý občan Európy. Nielen objavom a požiadavkou na vysoké mzdy, ale aj ponukou služieb na...
Daniel Jankech | 2. 10. 2009 | Počet reakcií: 0
| Karma: -50
Zdravotníctvo nestálo v dobách boľševizmu bokom od jeho prejavov, ako to občas tvrdia zdravotníci. Ba naoapk, aktívne sa podieľalo na budovaní bezprávia a neslobody. Keď nastal čas zmien, zostalo v totalitnom stave čo je prirodzený jav. Zmeny mali totiž vykonať práve lekári, ktorí boli aktívnymi...
Daniel Jankech | 17. 8. 2009 | Počet reakcií: 1
| Karma: -30
Slovenskú medicínu som už pred mnohými rokmi nazval remeselnou medicínou. Ide o medicínu nerešpektujúcu človeka ako individuálnu osobnosť, ľudskú bytosť, ale len ako objekt liečby, kedy je medicína dôležitejšia ako samotný človek. Zaujímavou črtou slovenského zdravotníctva je fakt ktorý často...
Daniel Jankech | 1. 7. 2009 | Počet reakcií: 2
| Karma: -55
Zlodej kričí chyťte zlodeja. A tak počujeme tzv. ľavičiarov hlasno vykríkať: „Krízu spôsobili chamtiví pravičiari“ a nie klamári s ľúbivými a nesplniteľnými heslami na perách. Najskôr veľmi zjednodušene. Krízu spôsobilo samozrejme viac faktorov, ale ten najhlavnejší a všeobecne známy: Na začiatku...
Daniel Jankech | 25. 5. 2009 | Počet reakcií: 0
| Karma: 6
Dovolím si najskôr citáciou z listu (značka Práv/69/2009 zo dňa 23.2.2009) p. Ing. Bekeovej, riaditeľky nemocnice s poliklinikou v Žiline: „Vašu ponuku sponzorsky prispieť na účet NsP Žilina-odd. gyn. pôr. vo výške 200€ s vďakou odmietam, lebo dary sa príjmajú bez podmienok.“ Dovolím si najskôr...
Daniel Jankech | 17. 3. 2009 | Počet reakcií: 0
| Karma: 20
Ešte sa plynová kríza ani poriadne neskončila a pán premiér nám už oznamuje ako sa Slovensko v otázkach energetickej bezpečnosti podriadi jeho politickým zámerom. Najskôr sa skúsme zamyslieť nad tým čo už stihol pán premiér povedať: -Za jeden z najdôležitejších krokov, ktoré treba v budúcnosti...
Daniel Jankech | 26. 1. 2009 | Počet reakcií: 1
| Karma: -9
Ak by bol Gazprom podnikom v súkromných rukách bez vplyvu štátu, dnešná plynová kríza by existovala len v katastrofických filmoch.
Daniel Jankech | 12. 1. 2009 | Počet reakcií: 1
| Karma: 14
„Do Európy, ale nie s holými zadkami.“ Tak nejako znel postoj súčasného premiéra k európskej únii a všetkému čo s ňou súvisí. Dnes slávnostne vyberá eurobankovky z bankomatu a presviedča občanov, aký skvelý darček dostali do Nového roku 2009. „Do Európy, ale nie s holými zadkami.“ Tak nejako znel...
Daniel Jankech | 2. 1. 2009 | Počet reakcií: 0
| Karma: -20
Nuž a po 17.-tom nevembri už vieme ako zle sa má 48% občanov, keďže tak nám hovoria prieskumy verejnej mienky. Keď som sa jedného takéhoto občana...
Daniel Jankech | 25. 11. 2008 | Počet reakcií: 0
| Karma: -20
Dve dospelé ženy zrastené od narodenia hlavou a žijúce ako siamské dvojčatá sa rozhodli pre náročnú operáciu oddelenia. Lekári ich upozornili, že ak...
Daniel Jankech | 20. 10. 2008 | Počet reakcií: 0
| Karma: -47
Slová premiéra Róberta Fica o nenažratosti SPP už prekročili nielen hranice slušnosti a elementárne dobré mravy, ale naplnili plnou mierou aj...
Daniel Jankech | 10. 9. 2008 | Počet reakcií: 0
| Karma: 104

Stránky

Feedback