»

Andrej Hutta

Korona kríza spôsobila prepad zamestnanosti, rastúcu nezamestnanosť, spomalenie výroby a problémy v dodávateľsko-odberateľských vzťahoch. Ako to súvisí so vzdelávaním? Firmy majú menší záujem o otváranie učebných miest. Teda majú v dôsledku korona krízy menej záujmu vytvárať pre žiakov prostredie,...
Andrej Hutta | 24. 7. 2020 | Počet reakcií: 0
| Karma: 51
Feedback