Cesta do hlbín pravičiarskej duše II.

V tejto časti popíšem proces vzniku sociopata, podmienky na jeho naštartovanie a jeho žalostný výsledok - NiktošAsociála

V rôznych diskusiách na túto tému sa podceňuje úloha prvého štádia - premena obete na vášnivého vyznávača absolútnej osobnej slobody a morálneho relativizmu. V tejto premene kľúčovú úlohu zohrávajú médiá, ktoré vytvárajú potrebný kultúrny kontext pre nasugerovanie často veľmi absurdných myšlienok, nad ktorými sa ale vďaka nemilosrdne potláčanej diskusii nik nezamýšľa.

Výsledkom je patologicky egocentrický postoj k životu, ktorý sa zmení na "Rat races" - potkanie preteky. V mysli sociopata nejestvujú žiadne pravidlá (okrem povestného "Silnejší pes j.b.!"). Nakoľko väčšinou bojovný potkaník sám o sebe je veľmi slabý, sústreďuje sa na začlenenie a postupné budovanie siete koalícií. V tejto sieti patrón-klient je jeho sila, ale aj z hľadiska duševného zdravia najväčšia slabina. Otvára široko bránu ideologickej indoktrinácii a preto nie je náhodou, že bývalí aktívni marxisti, začlenení do komunistickej klientskej siete, sa po zmene systému okamžite a veľmi agresívne uchopili moci a stali sa vedúcimi exponentmi pravicovej ideológie. NiktošAsociál sa bez väzby na silnú mafiu cíti neisto z jednoduchého dôvodu - podvedome veľmi dobre chápe, že sám o sebe je Niktoš!

Ničomnosti intelektuálnej a morálnej obetí týchto mafií (vrátane kriminálnych) je potrebné venovať pár poznámok z jednoduchého dôvodu - zohráva podstatnú úlohu pri ich postupnej idiotizácii. Ak pozorne študujete vystúpenia NiktošAsociálov v médiách, zarazí Vás ich jasná degenerácia na úbohých papagájov cudzích myšlienok. V časoch reálneho socializmu to znamenalo katastrofálnu degeneráciu marxistickej filozofie a ekonómie. Ak by si dnes mladý človek, ktorý nežil v tej dobe, začal čítať dobové "odborné" články, publikácie a "vedecké" práce, neuveril by čím sa bolo možné vcelku nadpriemerne uživiť v socializme. Zmenila sa situácia k lepšiemu?

Zástancovia priamej demokracie si vôbec neuvedomujú, akú kľúčovú úlohu v ovládaní spoločnosti majú médiá. V papučovo-televíznej kultúre ten, kto ovládne televíziu, má k dispozícii najsilnejší nástroj na ovládanie verejnej mienky tej časti obyvateľstva, ktorá poctivo chodí k voľbám. Ak sme svedkami brutálne manipulovaných diskusií napríklad vo verejnoprávnej TV (matador je okrem iných aj Hríb), nečudujme sa, že v privátne vlastnených médiách odznievajú "názory" papagájov, opakujúcich do nemoty názory oligarchie ako mantry. Niet sa čo čudovať, že pravicová ideológia sa zmenila na zahnívajúcu a veľmi smrdiacu sr..., veľmi podobnú na akú sa zmenil marxizmus v časoch reálneho socializmu. To čo sa u nás prezentuje ako ideológia pravice, je už dávno diskreditované reálnym životom a tak volebné výsledky papagájov tomu zodpovedajú. NiktošAsociáli sú v ťažkom a bolestivom kŕči, pokúšajú sa opakovať staré recepty zakladaním nových strán s opotrebovanými politikmi a starou diskreditovanou ideológiu s mierne pozmeneným kabátom. Umelecký dojem a technická hodnota sú tak mizerné, že medzi investovanými prostriedkami a žalostnými výsledkami je obrovský nepomer. Propaganda pravice je tak neefektívna, že sama o sebe vyvracia mantru "Čo je v súkromnom vlastníctve, to je efektívne!".

Ale vráťme sa k úbožiakovi NiktošAsociálovi a jeho problémom. Morálne sterilizovaný relativizmom a egocentrickým postojom k životu a intelektuálne handicapovaný, je odkázaný na podporu klientskej siete, za ktorú zaplatí ideologickou indoktrináciou. Uzlíček emócií v škále od úzkosti zo svojej ničomnosti, strachu zo straty svojej pozície v klientskej sieti, až po eufóriu dočasne uspokojenej pažravosti. A sú to práve emócie, ktoré slúžia ako fiktívny chirurgický nástroj na paralyzovanie informačného kanálu smerom k sídlu sociálnej inteligencie – čelným lalokom mozgu.

Červeno vyfarbené oblasti zobrazujú aktivizované oblasti mozgu.

Podrobnejšie o samotnej operácii a jej následkoch budem písať v ďalšej, dúfam že už poslednej :-D časti.

Pridať komentár

Feedback