Virtuálnu pokladnicu si za dva mesiace nainštalovalo 17.000 používateľov

V predchádzajúcom článku som sa venoval okolnostiam vzniku idey Virtuálnej registračnej pokladnice (VRP). Dnes by som sa chcel pozrieť na technickú realizáciu a výsledky prvých dvoch mesiacov prevádzky VRP. Začneme najlepšou správou a tou je samotný počet zaregistrovaných používateľov. Podľa tlač. správy FR SR ich bolo k 1.5. 17 tisíc, čo - ak je údaj pravdivý - predčí aj tie najoptimistickejšie očakávania. Pri cca 40 tisícoch novovzniknutých povinných osôb, z ktorých významná časť nemá zatiaľ žiadnu pokladnicu (prešli napr. na bezhotovostný styk), vychádza, že viac ako polovica novoregistrovaných pokladníc sú VRP.  Ak sú správy o cene projektu, ktoré prenikli do tlače vierohodné (3 mil. Eur, dodávateľ Allexis s. r. o.), potom pri 17.000 pokladniciach sa dosiahla celospoločenská úspora cca 1,25 mil Eur. (najlacnejšia klasická ERP na trhu stojí cca 250 Eur). Ak však cenu porovnávame s budúcou On-Line pokladnicou, ktorej výhody ERP prináśa už dnes, potom je úspora eśte vyššia (On-line kasy predávané v Maďarsku začínajú cca od 600 Eur).

Vizuál aplikácie je pomerne skromný, po krátkom čase si záujemca overí, že aplikácia je technologicky postavená na .Net platforme fy Microsoft. Propagačná kampaň, ktorá uvedeniu VRP predchádzala, bola primeraná. Naopak, prekvapili niektoré nedomyslené prvky a defekty v designe aplikácie i chabá organizácia obslužného procesu. Dodnes nie je k dispozícii žiadne dedikované fórum používateľov VRP, na ktorom by záujemcovia mohli dostať odpovede na svoje otázky a FR SR mohlo získať cenné podnety pre ďalší vývoj celkom zadarmo... Používatelia sa sťažujú i na nefungujúce Call Centrum, kde automat odkazoval záujemcov na e-mail FR SR...

Uvádzam 10 vecí, v ktorých by bolo vhodné čo najskôr dosiahnuť nápravu:

1. Papierová registrácia VRP na daňových úradoch - aj po elektronickej registrácii sa vyžaduje posielanie papierovej žiadosti. VRP by (okrem vydávania nenulových bločkov) mohla byť funkčná od momentu elektronickej registrácie, alebo aspoň odpoveď z DÚ by mohla byť iniciovaná už elektronickou registráciou. Úspora cca 5 dní x 17.000 používateľov.

2. Vydávanie neplatných bločkov je nezmysel, keďže tieto sa ani vizuálne nepodobajú na bežné bločky. Túto funkciu dokonale nahradzuje vydávanie bločkov s nulovou sumou. Takisto je chybou, že FR SR neuvoľnil testovaciu verziu určenú na hranie, kde by si podnikateľ moho vyskúśať aplikáciu skůr, než sa pre ňu rozhodne.

3. QR kód je malý a miesto linky na overovací modul obsahuje holý textový reťazec (ID bločku). Takto je nepoužiteľný na nIč.

4. Prekvapuje, že bloček má html formát a všetky polia sú voľne kopírovateľný text, včítane ID bločku. Človek by očakával obrázkové  PDF s vodovznakom.

5. Dochádza k pádom aplikácie napr. pred vytlačením bločku. V zozname vydaných bločkov ostávajú len vyplnené bločky bez prideleného ID. Po reštarte sa teda už nedá vytlačiť plnohodnotný bloček. Miesto takejto "ochrany" (ak niekto chce, bloček si pred tlačou uloží a môže ho reprodukovať hocikoľkokrát) by bolo rozumnejšie pri jednotlivých uložených bločkoch evidovať, koľkokrát boli poslané na tlač.

6. Nie je umožnené dopisovanie údajov platiteľa na bloček - pri papierových príjmových dokladoch lekár vyplnil meno pacienta, ktorému jeho zamestnávateľ takúto platbu refundoval. Jedným z údajov platiteľa by molo byť tel. č, alebo e-mail, na ktoré by sa bločky automaticky odosielali a bloček by sa nemusel vôbec tlačiť.

7. Po cca 15 minútach nečinnosti sa pokladnica odhlási. Tento čas by mal byť nastaviteľný používateľom v nastaveniach včítane možnosti "Neodhlasovať sa". Ak používateľ nechce, aby sa aplikácia odhlasovala medzi vyšetreniami dvoch pacientov, nie je dôvod, aby sa tak dialo.

8. Projekt, ale aj štatistiky oznamované FR SR v tlačových správach, by vyzneli dôveryhodnejšie, keby priamo aplikácia zobrazovala počet on-line pripojených používateľov, počet zaregistrovaných bločkov a celkovú registrovanú sumu za poslednú hodinu. Používateľovi by bolo možné poskytnúť aj minimálny komfort a zobraziť mu denný vývoj tržieb za posledný mesiac, čo je v tomto type aplikácie triviálne.

9. Obmedzenia na počet bločkov, kategórie daňovníkov a pod. naďalej považujem  za absurdné, neodôvodnené a kontraproduktívne.

10. Bločky stále nie sú registrované v bločkovej lotérii, pritom ide i ktorej projekt je takisto riadený FR SR.

Odkazy:

Tlačová správa FS SR z 25. mája 2015 s informáciou o 17.000 registrovaných virtuálnych pokladniciach
Facebook skupina Finančnej správy (informácie aj o VRP - premiešané napr. s policajnými zásahmi proti pašerákom a pod.)
Facebook skupina autora článku na tému VRP

Sprievodca používateľským rozhraním VRP:
Pridať komentár

Feedback