Pôvodná predstava Virtuálnej registračnej pokladnice sa zatiaľ realizuje iba spolovice...

V predkladanom článku by som ako autor myšlienky Virtuálnej Registračnej Pokladnice (VRP) chcel čitateľom priblížiť okolnosti vzniku tohoto projektu a tiež sa podeliť úvahami o niektorých doposiaľ nerealizovaných opciách pôvodného konceptu.
 

Čo je VRP a kde sa táto idea vzala
Virtuálna registračná pokladnica je softwarová komponenta hosťovaná daňovým portálom umožňujúca zaznamenávať obchodné transakcie z maloobchodného predaja a vydávať legálne bločky zákazníkovi bez toho, aby daňovník musel vlastniť klasickú  registračnú pokladnicu.
Nápad sa zrodil niekedy začiatkom roku 2012, spísal som ho na 1 list A4 a prihlásil do internej súťaže inovácií, ktrorú v tom čase organizoval môj zamestnávateľ - jedna z medzinárodných konzultačných spoločností pôsobiacich na slovenskom trhu. Súťaž si kládla za cieľ nájsť idey schopné osloviť zákazníkov a podarilo sa mi ju s nápadom VRP vyhrať. Ako odmenu som dostal priestor pre rozpracovanie návrhu a vytvorenie ukážkovej demo-aplikácie.
Túto sme prezentovali šéfovi Finančnej správy 29. januára 2013 a potom ešte raz jeho poradcovi pre IT 15.3.2013... avšak bez väčśieho úspechu. FS v tom čase uvažovala o čo najskoršom prechode na On-line pokladnice (t.j. klasické pokladnice doplnené o komunikáčný modul odosielajúci údaje na server FS) a naše bezplatné riešenie pre drobných podnikateľov, ktorí si nechcú kupovať drahé pokladnice, pre nich nebol zaujímavý...

Virtuálna Registračná Pokladnica sa stáva skutočnosťou
Niekedy v júli 2014 sme potom zaregistrovali tlačovku ministra finacií, na ktorej sa objavila zmienka o zámere ministerstva  pripraviť bezplatné riešenie - VRP pre nové kategórie daňovníkov. FS SR realizovala projekt cez svoje existujúce zmluvné vzťahy a vo februári boli uvoľnené prvé informácie o pripravovanom riešení, ktoré - dodajme - vyzerá sľubne.

Chýbajúce kamienky z pôvodného konceptu
Koncept VRP samozrejme pôvodne nebol vymyslený ako „baranidlo“ na zlomenie odporu profesných komôr a rozširovanie okruhu daňovníkov s povinnosťou používať registračné pokladnice. V jednom zo scenárov použitia sme dokonca navrhovali ponechať používanie VRP na dobrovoľnosti. Koniec-koncov žiadne technické riešenie nepomôže tam, kde sa obe strany dohodnú na plnení „bez bločku“.  Aj preto nepovažujem za šťastné obmedzenia na vybrané  kategórie platiteľov či počty transakcií, za ktorými nie sú žiadne technologické dôvody. Nie je veľa logiky v tom, ak finančná správa núti daňovníkov po dosiahnutí nejakých limitov investovať do hardwarových pokladníc, pričom súčasne stráca visibilitu ich transakcií...
Jedna z dôležitých vecí, ktoré sme pôvodne narhovali a ktoré sa podľa dostupných informácií zatiaľ nerealizujú, je automatická registrácia bločkov spracovávaných vo VRP do bločkovej lotérie. Tá mala vytvoriť dodatočnú motiváciu pre on-line overovanie platnosti bločkov.
Iná kľúčová vec z pôvodného konceptu, je nahradenie papierových bločkov elektronickými. Podľa našich predstáv mohol zákazník uviesť svoje tel. číslo, príp.  e-mail a tým by nutnosť tlačiť papierové bločky automaticky odpadla. A Finačná správa by opäť profitovala, keďže by mala identifikované obe strany transakcií, čo je kľúčové pri odhaľovaní podvodov...
Ďalší návrh sa týkal mechanizmu náhradnej evidencie na paragónoch registrovaných vo VRP s možnosťou ich dodatočného párovania. Je zrejmé, že existujú situácie keď by daňovníci takúto možnosť uvítali i za cenu mierne zvýšených nákladov...

Široký priestor pre inovácie
Ako autor myšlienky VRP som samozrejme presedčený, že je v záujme FR SR, aby čo najviac používateľov registračných pokladníc prešlo práve na  VRP a to nielen nových, ale i súčasných. A vidím tiež veľký priestor pre využitie nových možností, ktoré VRP otvára. Ak by podnikatelia mohli nahrávať svoje nomenklatúry do VRP v komplexnej forme  – napr. včítane obrázkov, odkazov a pod. – potom by sa FS SR ocitla už len na krôčik od poskytnutia bezplatnej platformy pre e-shopy a to dokonale transparentnej z hľadiska daňových kontrôl... Rovnako perspektívnym sa javí aj otvorenie projektu VRP pre integráciu so systémami zákazníka (fakturácia, sklad) – napr. prostredníctvom webových služieb. Projekt VRP by sa mohol stať „win-win" modelom výhodným tak pre vśetky zúčastnené strany. Mohol by naplno realizovať svoj potenciál v znižovaní  spoločenských nákladov a tým čeliť šíreniu „bezbločkovej“ kultúry...

Pridať komentár

Feedback